Chalmers erbjuder en mängd fristående distanskurser sommaren 2020.
​​​​​​​​​​
Foto: Johan Bodell​​

Chalmers sommarkurser 2020

​Med anledning av covid-19-pandemin​ kommer Chalmers att erbjuda ett antal fristående, distanskurser för sen anmälan i sommar. 

För att få ett antagningsbesked innan studiestart, behöver du lämna in en sen anmälan via antagning.se innan sista anmälningsdagNotera att kurserna kan vara öppna för sen anmälan en längre eller kortare tid än angivet, beroende på om platserna fylls eller ej. Fler sommarkurser kan tillkomma, håll dig uppdaterad på den här sidan. 

Ingen studieavgift krävs för medborgare från EU/EEA. För övriga se mer information på vår sida om kursavgifter.
Chalmers har även öppnat upp flera av sina öppna nätbaserade kurser, så kallade MOOCar för att möjliggöra kompetensutveckling för fler. Kurserna är gratis och tillgängliga för alla. Här hittar du mer information om Chalmers moocar.​

Kurser som ges på svenska 

​BIM: Byggnadsinformationsmodellering   3 hp
I den här kursen lär du dig att bygga 3D-modeller av byggnader för visualisering och byggprojektering med hjälp av digitala BIM-verktyg och metoder. Kursen vänder sig till byggingenjörer och arkitekter men också studenter inom verksamhetsområdet bygg.

Studieperiod: 2/7–20/8
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskola
Förkunskaper: God datorvana samt någon form av erfarenhet från byggbranschen, exempelvis genom yrkespraktik eller studier.
Minst antal deltagare för kursstart: 25
Sista anmälningsdag: 14 juni, 2020
Kontaktperson: William Westin, william.westin@chalmers.se

Strukturberäkningar med finita elementmetoden – 7,5 hp
För många ingenjörer är finita elementmetoden ett standardverktyg som lämpar sig väl för arbete inom konstruktion, produktutveckling och formgivning. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i finita elementmetoden och vill utveckla dina praktiska färdigheter i att utföra finita elementanalyser. 

Studieperiod: 22/6–16/8
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskola + Engelska 6
Minst antal deltagare för kursstart: 30
Sista anmälningsdag: 7 juni, 2020
Kontaktperson: Jim Brouzoulis, jim.brouzoulis@chalmers.se

Introduktion till programmering i Python – 7,5 hp
Kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av Python, ett av de mest använda programmeringsspråken. Den ger dig omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för dig att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer du att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering.

Studieperiod: 22/6–28/8
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskola + Matematik 3
Minst antal deltagare för kursstart: 30
Sista anmälningsdag: ​Stängd för sen anmälan
Kontaktperson: Aarne Ranta, aarne.ranta@cse.gu.se

Kurser som ges på engelska 

Byggnadsfysik, fortsättningskurs (Building physics, advanced course)  7,5 hp
Kursen ger en unik inblick i hur framtida klimatändringar kan påverka byggnaders energiprestanda och fuktsäkerhet. Du kommer bland annat att få lära dig om passiva tekniker för utformning av lågenergihus med hög komfort och god beständighet inklusive värmelagring och fuktbuffring i byggnader i verkliga situationer, mark som ett naturlig värme lager, samt naturlig ventilation.

Studieperiod: 2/7–20/8
Behörighet: Grundläggande behörighet på avancerad nivå, motsvarande kandidatexamen Samhällsbyggnadsteknik Arkitektur och teknik eller högskoleingenjörsexamen Samhällsbyggnadsteknik.
Särskild behörighet: Grundkurs i byggnadsfysik och installationsteknik, eller liknande. Kunskap om icke-stationär värme-och masstransport i porösa byggmaterial är önskvärd.
Minst antal deltagare för kursstart: 5
Sista anmälningsdag: 14 juni, 2020
Kontaktperson: Angela Sasic Kalagasidis, angela.sasic@chalmers.se

Armerad och förspänd betong, (Structural concrete) – 7,5 hp
I den här kursen får du lära dig verkningssätt, analys, dimensionering och detaljutformning av plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong samt förspända betongkomponenter.

Studieperiod: 29/6–14/8
Behörighet: Grundläggande behörighet på avancerad nivå 
Särskild behörighet: Engelska 6 + Kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen motsvarande Samhällsbyggnadsteknik + God förståelse för verkningssätt hos balkar och pelare i armerad betong och förmåga att dimensionera och analysera sådana bärande komponenter, till exempel genom kurserna Bärande konstruktioner och Konstruktionsteknik. Grundläggande kunskaper om finit element (FE) metod krävs, till exempel genom kursen Finita elementmetoden – grunder eller genom praktisk användning av FE-program.
Minst antal deltagare för kursstart: 5
Sista anmälningsdag: 14 juni, 2020

Projektledning inom byggsektorn (Project management in construction) – 7,5 hp
Kursen behandlar, utifrån ett hållbart, etiskt och socialt perspektiv, den komplexitet och variation av projektformer och roller som projektledare som finns inom byggsektorn.  

Studieperiod: 22/6-20/8
Behörighet: Grundläggande behörighet på avancerad nivå (motsvarande 180 hp) + Engelska 6
Notera att: Deltagare som tidigare har genomfört kursen BOM 017 Projektledning informeras att denna sommarkurs har ett stort överlapp. Det samma är fallet för kursen ACE 115 Fastighetsekonomi.
Minst antal deltagare för kursstart: 40
Sista anmälningsdag: 7 juni, 2020
Kontaktperson: Christian Koch, christian.koch@chalmers.se

Fastighetsekonomi (Real estate finance) – 7,5 hp
I den här kursen får du en förståelse och kunskap om grundläggande koncept och verktyg inom fastighetsekonomi och lär dig att positionera detta inom byggsektorkontexten genom ett tvärvetenskapligt synsätt.

Studieperiod: 22/6-20/8
Behörighet:  Grundläggande behörighet på avancerad nivå (motsvarande 180 hp) + Engelska 6
Notera att: Deltagare som tidigare har genomfört kursen BOM 135 Fastighetsekonomi och finans informeras att denna sommarkurs har ett stort överlapp. Det samma är fallet för kursen ACE 125 Fastighetsekonomi.
Minst antal deltagare för kursstart: 40
Sista anmälningsdag: 7 juni, 2020
Kontaktperson: Christian Koch, christian.koch@chalmers.se

Additiv tillverkning (Additive manufacturing) – 5 hp
Få grundläggande kunskaper om additiv tillverkning (även kallat 3D-printing), benämnt AM nedan, och dess tillämpning som industriell metod för prototyptillverkning och serietillverkning av avancerade komponenter.​

Studieperiod: 22/6-23/8
Behörighet: Grundläggande behörighet på grundnivå​ + Engelska 6
Minst antal deltagare för kursstart: 10
Sista anmälningsdag: 7 juni, 2020​
Kontaktperson: Lars Nyborg, lars.nyborg@chalmers.se​

Har du frågor om antagningsprocessen för sommarkurserna?
Kontakta antagning@chalmers.se

Publicerad: to 28 maj 2020.