Tekniskt basår

Vill du skaffa dig en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Tekniskt basår är ett effektivt sätt att komplettera och förbättra dina kunskaper och öka dina möjligheter att bli antagen till Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildningar. 

Du blir också väl förberedd för högskolestudier. Som ingenjör arbetar du i regel inom yrkesområden i anknytning till teknik och naturvetenskap. Men du hittar även ingenjörer inom kommunikation, transport, arbetsorganisation, design, kvalitet, management och utbildning. Det finns många intressanta arbeten som väntar dig både i Sverige och utomlands.


Rätt behörighet och rätt förkunskaper på bara två terminer

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik och kemi. Kurserna hålls av lärare som undervisar på Chalmers ingenjörsutbildningar och är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta studier. Om du klarar dina studier på tekniskt basår har du en garanterad plats på någon av Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- eller sjöfartsutbildningar. De behörigheter du får efter avslutad basårsutbildning gäller även vid ansökan till andra högskolor. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Observera dock att studierna inte räknas som högskolestudier och därför inte ger högskolepoäng. Du som redan har behörighet i Kemi 1, Fysik 2 eller Matematik 4 är ändå välkommen att söka utbildningen.

Utbildningens innehåll

När nedanstående kurser är avklarade ger de följande behörigheter motsvarande gymnasieskolans kurser:
 • Matematik med kurskod MVE425 ger behörighet motsvarande Matematik 4
 • Fysik med kurskod LMA538 ger behörighet motsvarande Fysik 2
 • Kemi med kurskod LET923 ger behörighet motsvarande Kemi 1

I basåret ingår även en projektkurs (fysik ellerkemi) som måste vara avklarad för att berättiga dig en garantiplats.

  Fortsatta studier

  Betygen från basåret är inga gymnasiebetyg. Ditt meritvärde blir därför inte påverkat av studierna på basåret. Ett avklarat basår (inkl projektkursen) ger dig en platsgaranti för fortsatta studier på någon av Chalmers civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildningar. De allra flesta erbjuds en plats på sitt första eller andrahandsval.  
   
  Till några få utbildningar brukar det bli konkurrens, det kan då vara bra att känna till att sökande i de fallen konkurrerar i flera urvalsgrupper. Dels en separat för endast basårsstudenter samt en betygsgrupp t.ex. BII (kompletteringsgruppen) eller högskoleprov. Vid lika meritvärde tillämpas lottning.​
   

  Mottagning 

  Som ny student på Tekniskt basår blir man under fyra veckors tid väl omhändertagen av Tekniskt basårs Kårförening (TBK). Förutom att anordna många sociala aktiviteter arrangerar de även rundvisning på campusområdet och finns som stöd för att du skall komma igång med dina studier. TBK är i de flesta fall själva studenter som har läst på Tekniskt basår. 


  SI – (Supplemental Instruction) 

  På basåret erbjuder vi SI vilket är studentledd komplement till ordinarie undervisning med fokus på att diskutera och lösa uppgifter tillsammans. 

   

  Programöversikt
   Följ länken för att hitta information om vilka kurser som ingår i utbildningen och när under utbildningen du läser dem.

  Grundläggande behörighet 
  För att studera på Chalmers krävs grundläggande behörighet, dvs vissa förkunskaper.


  Särskild behörighet
  Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
  Matematik 2a eller 2b eller 2c
  Engelska 6
  Med lägst betyg E

  Sökande med slutbetyg
  Matematik B 
  Engelska B
  Med lägst betyg G

  Meritvärdet är max 20,00 (inte 22,5) till Tekniskt basår

  Varken meritpoäng eller meritkurser läggs till ditt meritvärde när du söker till Chalmers tekniska basår.
  Du kan inte tillgodoräkna dig några extrapoäng. Detta beror på att tekniskt basår är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Detta gäller både dig som har gymnasiebetyg från svensk eller utländsk gymnasieskola. Den så kallade meritpoängskompensationen gäller inte.


  Efter slutfört tekniskt basår
  Efter slutfört tekniskt basår har du en garantiplats till något ​av Chalmers ingenjörs- och sjöfartsprogram. Betygen från det tekniska basåret ger behörigheter som gäller till Chalmers och till andra högskolor. Du kan däremot inte använda kursbetyget för att höja medelvärdet på ditt gymnasiebetyget. Kurserna på tekniskt basår ger inga meritpoäng vid ansökan till ny utbildning.
   
   
  Antal platser 300
   
  Studieplats Lindholmen

  Kontakt 
  Klas Heimersson, studievägledare
  031-772 6920
  klas.heimersson@chalmers.se
   
  Anmälningskod årskurs 1 CTH-95000

  Anmälningsperiod 
  15 mars -15 april  Publicerad: fr 10 jan 2020.