Tekniskt basår

 


Ett val – hundratals möjligheter

Vill du skaffa dig en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Tekniskt basår är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du kan söka till Chalmers civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Som ingenjör arbetar du i regel inom yrkesområden i anknytning till teknik och naturvetenskap. Men du hittar även civilingenjörer och högskoleingenjörer inom kommunikation, transport, arbetsorganisation, design, kvalitet, management och utbildning. Det finns massor av intressanta arbeten som väntar dig som ingenjör, både i Sverige och utomlands.
 

 
Rätt behörighet och rätt förkunskaper på bara två terminer

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik samt kemi. Kurserna på basåret är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta ingenjörsstudier. Lärarna på basåret undervisar även på Chalmers ingenjörsutbildningar. Om du klarar din basutbildning samma läsår, som du har antagits, har du en garanterad plats på någon av Chalmers civil- eller högskoleingenjörsutbildningar. De behörigheter du får efter avslutad basårsutbildning gäller även vid ansökan till andra högskolor. Du får studiemedel enligt vanliga bestämmelser när du läser Tekniskt basår. Observera dock att studierna inte räknas som högskolestudier och därför inte ger högskolepoäng.
 

Utbildningens innehåll

När följande kurser på Chalmers tekniska basår är avklarade och slutrapporterade i Ladok ger de följande behörighet motsvarande gymnasieskolans kurser:
• Matematik med kurskod MVE425 ger behörighet motsvarande Matematik 4 
• Fysik med kurskod LMA538 ger behörighet motsvarande Fysik 2
• Kemi med kurskod LET923 ger behörighet motsvarande Kemi 1

I basåret ingår även en projektkurs (man kan välja mellan fysik och kemi). Denna projektkurs måste vara avklarad med godkänt resultat för att man ska få en garantiplats.Fortsatta studier

Betygen från basåret är inga gymnasiebetyg. Därför kan du inte påverka ditt tidigare meritvärde med hjälp av studierna på basåret. Däremot ger avklarat basår (inkl projektkursen) särskild behörighet i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 samt ger platsgaranti för fortsatta studier på någon av Chalmers civilingenjörs- , högskoleingenjörs- eller sjöprogram. Platsgarantin gäller under förutsättning att du klarat av alla basårets kurser senast den 15 juni samma läsår som du blir antagen till basåret. Blir det konkurrens om garantiplatserna rangordnas de sökande utifrån sina resultat från basutbildningen. I de flesta fall har önskemålen om fortsatt utbildning kunnat tillgodoses. Genom det tekniska basåret får du dessutom en chans att pröva på högskolestudier och studentlivet på Chalmers.
 

Fadderverksamhet

Som student på Tekniskt basår ges du möjlighet att vara med i en så kallad fadderverksamhet. Faddrarna ser till att du känner dig välkommen genom att anordna olika aktiviteter. De hjälper också till och visar dig runt på campusområdet. Fadderverksamheten leds av studenter som läser på något av Chalmers högskole- och civilingenjörsprogram och som ofta själva tidigare gått Tekniskt basår.
 

Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI

På basåret har vi även ett mentorsprogram (SI) där före detta basårsstudenter leder möten i matematik och mekanik under höstterminen. SI är ett komplement till ordinarie undervisning och deltagandet är frivilligt. I smågrupper vinklas matematiken och mekaniken på ett sätt som skiljer sig från det vanliga. Man diskuterar problem och löser uppgifterna utifrån gemensamma diskussioner.

 

Anmäl dig till Tekniskt basår

Programöversikt
Följ länken för att hitta information om vilka kurser som ingår i utbildningen och när under utbildningen du läser dem.

Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs grundläggande behörighet, dvs vissa förkunskaper.


Särskild behörighet
Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Matematik 2a eller 2b eller 2c
Med lägst betyg E
 
Sökande med slutbetyg
Matematik B med lägst betyg G.

Meritpoäng och meritkurser
Du kan inte tillgodoräkna dig några extrapoäng för meritkurser som ingår i ditt gymnasiebetyg när du söker
Chalmers tekniska basår. Detta beror på att basåret är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Kurserna
på Chalmers tekniska basår ger motsvarande behörighet i Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. Men betyget på
avklarade kurser på basåret kan inte användas för att höja gymnasiebetygets medelvärde. Basårskurserna ger
inga meritpoäng.

Antagningspoäng

Antal platser 225

Studieplats
Lindholmen

Kontakt
 
Klas Andersson, studievägledare
031-772 6920
andklas@chalmers.se 
 
Anmälningsperiod 
15 mars -15 april

Anmälningskod årskurs 1 CTH-95000

 
 
​​

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 21 sep 2017