Tekniskt basår

Vill du skaffa dig en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Tekniskt basår är ett effektivt sätt att komplettera och förbättra dina kunskaper och öka dina möjligheter att bli antagen till Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildningar. Du blir också väl förberedd för högskolestudier. 
 
Som ingenjör arbetar du i regel inom yrkesområden i anknytning till teknik och naturvetenskap. Men du hittar även ingenjörer inom kommunikation, transport, arbetsorganisation, design, kvalitet, management och utbildning. Det finns många intressanta arbeten som väntar dig både i Sverige och utomlands


Rätt behörighet och rätt förkunskaper på bara två terminer

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik och kemi. Kurserna hålls av lärare som undervisar på Chalmers ingenjörsutbildningar och är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta studier. 
 
Om du klarar dina studier på tekniskt basår har du en garanterad plats på någon av Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- eller sjöfartsutbildningar. De behörigheter du får efter avslutad basårsutbildning gäller även vid ansökan till andra högskolor. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Observera dock att studierna inte räknas som högskolestudier och därför inte ger högskolepoäng.

​​

Utbildningens innehåll

När nedanstående kurser är avklarade ger de följande behörigheter motsvarande gymnasieskolans kurser:
  • Matematik med kurskod MVE425 ger behörighet motsvarande Matematik 4 
  • Fysik med kurskod LMA538 ger behörighet motsvarande Fysik 2 
  • Kemi med kurskod LET923 ger behörighet motsvarande Kemi 1
I basåret ingår även en projektkurs (fysik eller kemi) som måste vara avklarad för att berättiga dig en garantiplats.

Följ länken för att hitta information om vilka kurser som ingår i utbildningen och när under utbildningen du läser dem.

Efter slutfört tekniskt basår

Efter slutfört tekniskt basår har du en garantiplats till något ​av Chalmers ingenjörs- och sjöfartsprogram. Betygen från det tekniska basåret ger behörigheter som gäller till Chalmers och till andra högskolor. Du kan inte använda kursbetygen från basåret för att höja ditt meritvärde från din gymnasieexamen. Kurserna på tekniskt basår ger inga meritpoäng vid ansökan till ny utbildning.

Fortsatta studier på Chalmers

Betygen från basåret är inga gymnasiebetyg. Ditt meritvärde blir därför inte påverkat av studierna på basåret. Ett avklarat basår (inklusive projektkursen) ger dig en platsgaranti för fortsatta studier på någon av Chalmers civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildningar. De allra flesta erbjuds en plats på sitt första eller andrahandsval.  
 
Till några få utbildningar brukar det bli konkurrens, det kan då vara bra att känna till att sökande i de fallen konkurrerar i flera urvalsgrupper. Dels en separat för endast studenter från tekniskt basår samt en av betygsgrupperna eller högskoleprov. Vid lika meritvärde tillämpas lottning.


Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
Du behöver också:
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Engelska 6

Meritvärdet är max 20,00 (inte 22,5) till Tekniskt basår

Du kan inte få några extra meritpoäng för moderna språk, engelska och matematik när du söker till tekniskt basår på Chalmers. Meritvärdet kan därmed uppgå till maximalt 20,00. Detta beror på att tekniskt basår inte är en utbildning på akademisk grundnivå utan är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Att meritvärdet kan uppgå till maximalt 20,00 gäller alla sökande oavsett om du har betyg från en svensk eller en utländsk gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning. Den så kallade meritpoängskompensationen gäller därför inte heller till tekniskt basår på Chalmers.


Vanliga frågor och svar

Antal platser: 300
Studieplats: Lindholmen

Har du några fler frågor om utbildningen? Läs mer om vad som gäller för Tekniskt basår här. ​​

Kontakt 
Klas Heimersson, studievägledare
klas.heimersson@chalmers.se
031-772 6920

 
Anmälningskod årskurs 1 CTH-95000

Anmälningsperiod 
15 mars -15 april

Sidansvarig Publicerad: ti 31 aug 2021.