Tekniskt basår

Vill du skaffa dig en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Tekniskt basår är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du sedan kan söka till Chalmers sjöfartsutbildningar, civilingenjörsutbildningar och högskoleingenjörsutbildningar. Som ingenjör arbetar du i regel inom yrkesområden i anknytning till teknik och naturvetenskap. Men du hittar även civilingenjörer och högskoleingenjörer inom kommunikation, transport, arbetsorganisation, design, kvalitet, management och utbildning. Det finns massor av intressanta arbeten som väntar dig som ingenjör, både i Sverige och utomlands.
 

Rätt behörighet och rätt förkunskaper på bara två terminer

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik och kemi. Kurserna på basåret är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta ingenjörsstudier. Lärarna på basåret undervisar även på Chalmers ingenjörsutbildningar. Om du klarar din basutbildning samma läsår som du har antagits, har du en garanterad plats på någon av Chalmers sjöfart, civil- eller högskoleingenjörsutbildningar. De behörigheter du får efter avslutad basårsutbildning gäller även vid ansökan till andra högskolor, dock inte garantiplatsen. Du får studiemedel enligt vanliga bestämmelser när du läser Tekniskt basår. Observera dock att studierna inte räknas som högskolestudier och därför inte ger högskolepoäng. Du som redan har en eller flera behörigheter i Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1, är ändå välkommen att söka tekniskt basår på Chalmers.
 

Utbildningens innehåll

När följande kurser på Chalmers tekniska basår är avklarade och slutrapporterade i Ladok ger de följande behörighet motsvarande gymnasieskolans kurser:
 • Matematik med kurskod MVE425 ger behörighet motsvarande Matematik 4
 • Fysik med kurskod LMA538 ger behörighet motsvarande Fysik 2
 • Kemi med kurskod LET923 ger behörighet motsvarande Kemi 1
I basåret ingår även en projektkurs (välj mellan fysik och kemi). Denna projektkurs måste också vara avklarad med godkänt resultat för att man ska få en garantiplats

   
   

  Fortsatta studier

  Betygen från basåret är inga gymnasiebetyg. Därför kan du inte påverka ditt tidigare meritvärde med hjälp av studierna på basåret. Däremot så ger avklarat basår behörighet i Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 samt ger en platsgaranti (vid godkänd projektkurs) för fortsatta studier på någon av Chalmers sjöfart, civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildningar. Platsgarantin gäller under förutsättning att du klarat av alla basårets kurser senast den 15 juni samma läsår som du blir antagen till basåret. Efter fullföljt basår kan en övervägande andel studenter erbjudas en plats på sitt första eller andrahandsval. Till några få utbildningar brukar det bli konkurrens och det kan vara bra att känna till att sökande konkurrerar i flera urvalsgrupper. Dels en separat för endast basårsstudenter (ZBGAR) samt en betygsgrupp t.ex. BII (kompletteringsgruppen) och eventuellt högskoleprovsgruppen om du har ett godkänt resultat från ett högskoleprov. Vid lika meritvärde tillämpas lottning. I de flesta fall har önskemålen om fortsatt utbildning kunnat tillgodoses. Genom det tekniska basåret får du dessutom en chans att pröva på högskolestudier och studentlivet på Chalmers.
   

  Fadderverksamhet

  Som student på Tekniskt basår ges du möjlighet att vara med i en så kallad fadderverksamhet. Faddrarna ser till att du känner dig välkommen genom att anordna olika aktiviteter. De hjälper också till och visar dig runt på campusområdet. Fadderverksamheten leds av studenter som läser på något av Chalmers högskole- och civilingenjörsprogram och som ofta själva tidigare gått Tekniskt basår.
   

  Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI

  På basåret har vi även ett mentorsprogram (SI) där före detta basårsstudenter leder möten i matematik och mekanik under höstterminen. SI är ett komplement till ordinarie undervisning och deltagandet är frivilligt. I smågrupper vinklas matematiken och mekaniken på ett sätt som skiljer sig från det vanliga. Vi diskuterar problem och löser uppgifterna utifrån gemensamma diskussioner.

   

  Anmäl dig till Tekniskt basår

  Programöversikt Följ länken för att hitta information om vilka kurser som ingår i utbildningen och när under utbildningen du läser dem.
  Grundläggande behörighet
  För att studera på Chalmers krävs grundläggande behörighet, dvs vissa förkunskaper.


  Särskild behörighet
  Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
  Matematik 2a eller 2b eller 2c
  Med lägst betyg E
   
  Sökande med slutbetyg
  Matematik B med lägst betyg G.

  Meritpoäng och meritkurser
  Du kan inte tillgodoräkna dig några extrapoäng för meritkurser som ingår i ditt gymnasiebetyg när du söker
  Chalmers tekniska basår. Detta beror på att basåret är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Kurserna på Chalmers tekniska basår ger motsvarande behörighet i Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. Men betyget på avklarade kurser på basåret kan inte användas för att höja gymnasiebetygets medelvärde. Basårskurserna ger inga meritpoäng

   
  Antal platser 300
   
  Studieplats Lindholmen

  Kontakt 
  Klas Heimersson, studievägledare
  031-772 6920
  klas.heimersson@chalmers.se
   
  Anmälningsperiod 
  15 mars -15 april

  Anmälningskod årskurs 1 CTH-95000

  Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 24 aug 2018