Uttagstävling

Uttagstävlingen äger rum i februari varje år. Den utförs samtidigt i hela landet. Därför ska alla klasser på skolan genomföra tävlingen samtidigt under en timme på förmiddagen. Information runt tävlingen och anmälningsblanketter skickas ut till samtliga skolor i regionen under perioden november till januari.

Läraren kopierar upp frågorna och svarsformulären i så många exemplar som behövs. Endast elever som är närvarande under dagen kan delta. Tävlingen genomförs individuellt och inga hjälpmedel är tillåtna.

För att undvika fusk måste svarsformulären samlas in direkt efter genomförd tävling och returneras omgående till Chalmers. Svarskuvert medföljer tävlingsfrågorna.

Klassen och skolan får besked om resultatet ungefär fyra veckor efter uttagstävlingen.


Anmälan

Skolan anmäler klassen eller klasserna till tävlingen genom att skicka in anmälningsblanketten som NO-ansvarig lärare eller rektor fått per brev. Efter anmälan erhålls en bekräftelse.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 21 jan 2011