Teknikåttan - kunskapstävling för alla Sveriges åttor!

Teknikåttan är en tävling i teknik, matematik och naturvetenskap för åttondeklassare i grundskolor i hela Sverige. Alla elever i årskurs åtta kan delta - Teknikåttan har ambition att vara både en resurs för lärare och en stimulans för elever.

Syftet med Teknikåttan är att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar, genom att visa hur intressant och roligt teknik kan vara. Frågorna och de praktiska uppgifterna i Teknikåttan följer läroplanen och syftar till att möta de förmågor som beskrivs där. Svaren hittar man inte bara i böcker - frågorna har ofta med vardagen att göra och det gäller att använda sitt sunda förnuft. Frågorna från tidigare år sparas på Teknikåttans webbplats och kan mycket väl användas i undervisning. 

Träna på Kunskapsnätet

Kunskapsnätet är en fantastisk databas där eleverna kan arbeta med att fördjupa sig inom flera olika teman inom teknik och naturvetenskap inför tävlingen.

Viktiga datum 2017
  • Anmälan är öppen 1 sep 2017 – 25 jan 2018. Du som är lärare anmäler din klass och din skola.
  • Kvaltävlingen genomförs 1 feb – 7 februari 20178. 
  • Regiontävling 19 april 2018
  • Rikstävlingen är 23 maj 2018 i Linköping
Teknikåttan och Chalmers

Tävlingen startade i Linköping 1993 och är nu rikstäckande. Den är upplagd ungefär som Vi i femman, med uttagstävlingar, regionfinaler och riksfinal. Teknikåttan delar in Sverige i tolv regioner, alla knutna till en högskola eller ett universitet. Chalmers ansvarar för regionen södra Västra Götaland.

Teknikåttans nationella webbplats

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 11 sep 2017