Teknikåttan

Teknikåttan är en utmanande tävling i teknik och naturvetenskap för åttondeklassare. Alla elever i årskurs åtta kan delta, inga särskilda förkunskaper eller förberedelser krävs utöver det som står i läroplanen.

Syftet med Teknikåttan är att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar, genom att visa hur spännande det kan vara mer teknik. Frågorna och de praktiska uppgifter i Teknikåttan följer läroplanen och syftar till att möta de förmågor som beskrivs där. Svaren hittar man inte bara i böcker - frågorna har ofta med vardagen att göra och det gäller att använda sitt sunda förnuft. Frågorna från tidigare år sparas på Teknikåttans nationella webbplats och kan mycket väl användas i undervisningen.


Temat för Teknikåttan 2014 är Hit & Dit. Det handlar alltså om transporter och kommunikation, och om teknik, biologi, fysik, kemi och matematik i allmänhet.

Kvalificeringstävlingarna på de deltagande skolorna har genomförst under januari, och de följs av regionfinaler på medverkande universitet och högskolor den 10 april 2014. Den 22 maj är det riksfinal, som i år arrangeras vid Karlstads universitet.

Teknikåttan och Chalmers

Tävlingen startade i Linköping 1993 och är nu rikstäckande. Den är upplagd ungefär som Vi i femman, med uttagstävlingar, regionfinaler och riksfinal. Teknikåttan delar in Sverige i tolv regioner, alla knutna till en högskola eller ett universitet. Chalmers ansvarar för regionen södra Västra Götaland.

Teknikåttans nationella webbplats