Teknikåttan - Smart! Coolt! Strålande!

Teknikåttan är en utmanande tävling i teknik och naturvetenskap för åttondeklassare. Alla elever i årskurs åtta kan delta, inga särskilda förkunskaper eller förberedelser krävs utöver det som står i läroplanen.

Syftet med Teknikåttan är att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar, genom att visa hur spännande det kan vara mer teknik. Frågorna och de praktiska uppgifter i Teknikåttan följer läroplanen och syftar till att möta de förmågor som beskrivs där. Svaren hittar man inte bara i böcker - frågorna har ofta med vardagen att göra och det gäller att använda sitt sunda förnuft. Frågorna från tidigare år sparas på Teknikåttans nationella webbplats och kan mycket väl användas i undervisningen.


Temat för Teknikåttan 2015 är Smart!Coolt! Strålande! - fritt tolkat med koppling till teknik, biologi, fysik, kemi och matematik.

Kvalificeringstävlingarna på de deltagande skolorna genomförs under januari 2015, och de följs av regionfinaler på medverkande universitet och högskolor. Regiontävling i Västra Götaland är på Chalmers den 23 april 2015. Riksfinalen äger rum den 21 maj på KTH i Stockholm. 

Teknikåttan och Chalmers

Tävlingen startade i Linköping 1993 och är nu rikstäckande. Den är upplagd ungefär som Vi i femman, med uttagstävlingar, regionfinaler och riksfinal. Teknikåttan delar in Sverige i tolv regioner, alla knutna till en högskola eller ett universitet. Chalmers ansvarar för regionen södra Västra Götaland.

Teknikåttans nationella webbplats