Rädda ägget - så här går det till

Bilda lag och börja fundera

Ett lag skall bestå av minst tre personer. Uppåt finns ingen teoretisk gräns, men kanske en praktisk – hela laget måste ju kunna arbeta tillsammans. Men visst kan en hel skolklass bilda ett lag. I så fall bör man utse två eller tre personer som representerar laget vid tävlingen på Chalmers. Av praktiska skäl maximerar vi antalet lag till högst två per skolklass.

Anmälan senast 7 oktober

Senast den 7 oktober vill vi veta vilken klass och skola ni kommer ifrån samt namn, telefonnummer och e-postadress till klassens kontaktperson. Vi vill också veta om ni ställer upp med ett eller två lag. Däremot behöver er konstruktion inte vara klar – det räcker att ni antar utmaningen. Ange även vilken av tävlingsdagarna, 24 eller 25 november, som  ni föredrar.
 
Anmälan görs på Tekniska samfundet sida. När alla anmälningar inkommit kontaktar vi er med förslag på tider.
Skicka in era tävlingsbidrag senast 5 november
Den 5 november vill vi ha en beskrivning av varje konstruktion, helst med en enkel bild (skiss eller foto) samt några ord om hur den är tänkt att fungera. Glöm inte att att även den bästa presentationen får ett pris! Observera - vi vill också veta namnet på konstruktionen och laget, samt kontaktuppgifter till klassens kontaktperson.
 
Skicka presentationen via e-post, som en pdf-fil, till per-anders.traff@chalmers.se 
(Vi tar enbart emot pdf-filer, inga andra format.)
 
Alternativt med vanlig post till:
RÄDDA ÄGGET
c/o Per-Anders Träff
Chalmers
412 96 Göteborg

En utställning med alla årets beskrivningar kommer att finnas i Betonghallen under UPPLEV TEKNIK. Där får ni möjlighet att både se era egna och jämföra med alla andra.
 
Den 24 och 25 november smäller, förlåt, håller det! 
Eller så krasar det! Den 24 och 25 november är det upp till bevis i den spektakulära ”Kopparbunken” på Chalmers där RÄDDA ÄGGET-tävlingen hålls. Våra chalmersvärdar hjälper till vid tävlingen och visar vägen till Betonghallen där UPPLEV TEKNIK finns. Information om tider kommer efter att vi har sett över era önskemål om önskad tävlingsdag i samband med er anmälan.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: må 12 sep 2016