Samarbete med Tekniska samfundet

Tekniska samfundets tekniktävling riktar sig till både mellanstadiet (ÅK5-6) och högstadiet (ÅK 7-8). Tävlingen är en lagtävling där alla elever i klassen är med och tävlar. Tävlingen genomförs i två olika steg, en kvalificeringsomgång och en finalomgång.

Tekniska Samfundet i Göteborg har arrangerat denna tävling sedan år 1993 och har genom åren sett många kreativa och inspirerande lösningar av tävlingsuppgiften. Tekniktävlingen genomförs i skolor i hela Göteborgsregionen samt ett flertal skolor i Halland.

Tekniktävlingen syftar till stimulera elever och lärare till att arbeta med teknik i skolan och förhoppningen är att den ska vara ett naturligt inslag i teknikundervisningen.

Kontaktperson

Barbara Lindgren
Kommunikation och Marknad
031-772 2519
e-post barbara.lindgren@chalmers.se

Läs mer på Tekniska samfundets hemsida

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 18 dec 2015