Intize - mentorskap i matematik

Studenter från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet erbjuder elever en unik tillgång till gratis privatundervisning i matematik hela vägen från högstadiet till och med gymnasiet. Gymnasister åker varje vecka in till Chalmers för att träffa sina ideellt arbetande mentorer. Varje mentor har hand om fyra gymnasieelever.

Det personliga mötet utformas i diskussion med mentorn efter gymnasisternas önskemål. Mentorernas bakgrund i högre matematikstudier ger en unik möjlighet att förklara syftet och nyttan med matematiken, med de möjligheter till inflytande och delaktighet en stark matematisk grund innebär. Eleverna välkomnas till och vänjs vid högskolans dynamiska miljö med dess naturliga förebilder och framtidsutsikter.

Samarbetspartners ombeds i första hand att ställa upp med tid och att dela med sig av erfarenhet och entusiasm. Studenter samlar organisationer och nyckelpersoner från olika delar av samhället för att finna nya vägar att skapa värde för alla inblandade.

Kontaktperson

Pia Hjalmarsson, verksamhetsansvarig 15/16

va@intize.org

Mer information om Intize

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 18 dec 2015