Skolsamverkan

Inom Chalmers studentrekrytering bedrivs olika projekt i syfte att inspirera och intressera ungdomar för teknik och naturvetenskap. Tekniktävlingar, Vetenskapsfestivalen, Gymnasiecentrum, Studentambassadörsprojektet och läxhjälp är exempel på aktiviteter.

Dessutom bedriver Chalmers en rad satsningar som syftar till att inspirera och intressera ungdomar för teknik och naturvetenskap på längre sikt, t ex  tekniktävlingarna Rädda ägget och Teknikåttan, medverkan i Vetenskapsfestivalen, och drop-in läxhjälp i matematik löpande under året.

Kontaktpersoner finns för respektive aktivitet om du vill veta mer.
Har du frågor av mer allmän karaktär kan du kontakta Ulla-Karin Drakeskär

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 18 maj 2016