Läxhjälp för olika åldrar

Chalmers pluggstöd - läxhjälp för grundskoleelever

Hösten 2009 inledde Chalmers läxhjälpsprojekt ett samarbete med fyra grundskolor. De första masterstudenterna började hjälpa eleverna med läxor i matematik, naturvetenskap och teknik. Sedan dess har projektet vuxit, och samarbetet sträcker sig idag över sju skolor och två organisationer.

Varje läxhjälpstillfälle handleds av två chalmerister, varav minst en svenskspråkig, och sker två eftermiddagar i veckan efter lektionstid. Chalmersstudenterna kan med sina matematiska kunskaper och pedagogiska färdigheter hjälpa elevrna öka sina kunskaper i de aktuella ämnena och underlätta inlärningen genom att motivera och inspirera eleverna.

Stort fokus ligger på den språkliga och kulturella mångfalden i klassrummet. Trots att läxhjälpen främst sker på svenska och engelska, försöker vi matcha elevernas och handledarens språkkunskaper. Läxhjälpen är inte bara till fördel för grundskoleeleverna, utan även chalmeristerna. Eftersom de internationella studenterna får en möjlighet att integreras i det svenska samhället och i Chalmers olika verksamheter.


Läs mer om läxhjälpsprojektet

Läxhjälpen prisas av CSR Västsverige


Kontaktperson
Anna Näsbom, Studentcentrum, Tel: 031-772 8452 .

Följande företag stöttar Chalmers pluggstöd

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 05 feb 2016