Fysikaliska leksaker

Vår värld är full av underligheter. En del är förbryllande händelser i naturen, som till exempel ett träds förmåga att suga upp vatten flera meter över marken. Andra händelser hör samman med företeelser i vår hemmiljö, som till exempel sjungandet i kastrullen innan vattnet kokar. Genom naturvetenskapliga studier kan vi i regel få en förklaring till fenomenen.

Utställningen och experimentverkstaden "Fysikaliska leksaker" handlar just om att studera och försöka förstå olika företeelser, ibland lite ovanliga fenomen som förvånar oss. Vi har över 300 leksaker och det kostar inget att besöka oss.

Kontakt

För mer information om Fysikaliska leksaker, kontakta professor Per-Olof Nilsson.
Telefon: 031-772 1267
Mobiltelefon: 070-753 53 12
E-post: per-olof.nilsson@chalmers.se

För bokning och mer information om utställningen, se Fysikaliska leksaker på Chalmers

 

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 18 dec 2015