Antagningspoäng 2013

Antagningspoängen från andra urvalet till Chalmers grundutbildningsprogram hittar du här. Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka UHR (Universitets- och högskolerådet)


Förkortning och förklaring till begreppet urvalsgrupp​

 

BI: Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering
BII: Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 
BF: Sökande med studieomdöme från folkhögskola 
HP: Sökande med resultat från högskoleprov
ZBGAR: Garantiplats efter Chalmers tekniska basår
​* ​Urvalsgruppen ZBGAR finns inte till detta program
​** ​Samtliga i  urvalsgruppen ZBGAR kunde erbjudas plats
​AU: ​Arkitektprovet är ett alternativt urval (AU)
APFM: Resultat från Fysik-Matematikprovet

Antagningspoäng (jämförelsetal) i respektive urvalsgrupp till Chalmers grundutbildningsprogram höstterminen 2013

​​​Utbildningsprogram​

Urvalsgrupper​ ​ ​ ​ ​ ​

​BI ​BII BF ​HP ​ZBGAR ​AU & APFM

Arkitekturutbildning 300 hp

           
ARKITEKTUR 21,70 22,10 - 1,70  *

AU=766

Civilingenjörsutbildning 300 hp            
​ARKITEKTUR OCH TEKNIK 21,91 22,35  - 1,85 3,35

APFM=31

AUTOMATION OCH MEKATRONIK 19,10 18,20 - 1,35 **  
BIOTEKNIK 19,50 19,60 - 1,30 **  
DATATEKNIK 19,00 17,70 - 1,50 **  
ELEKTROTEKNIK 18,80 17,60 - 1,35 **  
INDUSTRIELL EKONOMI 21,81 22,00 - 1,70 **  
INFORMATIONSTEKNIK 19,10 18,17 - 1,50 **  
KEMITEKNIK 18,20 17,34 - 1,20 **  
KEMITEKNIK MED FYSIK 18,80 18,60 - 1,40 **  APFM=30
MASKINTEKNIK 19,90 19,20 - 1,40 **  
TEKNISK DESIGN 21,90 21,70 - 1,70 **  
TEKNISK FYSIK 20,50 19,07 - 1,55 **

APFM=30

TEKNISK MATEMATIK ​20,70 ​19,90 - ​1,65 ​** ​APFM=30
VÄG- OCH VATTENBYGGNAD 19,57 19,50 - 1,40 **  

Högskoleingenjörs- och kandidatutbildning 180 hp

           

AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP

INOM BYGGTEKNIK

18,54 19,33 4,00 1,20 *
BYGGINGENJÖR 18,75 18,27 3,00 1,30 **  
DATAINGENJÖR 17,20 16,12 - 1,30  **
DESIGNINGENJÖR 20,40 20,42  - 1,50 **  
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK 19,90 19,36 - 1,35 **  
ELEKTROINGENJÖR 16,05 16,56  - 1,15 **  
KEMIINGENJÖR 17,20 16,82 - 1,10 -  
MASKININGENJÖR 18,00 17,40 - 1,20  -  
MEKATRONIKINGENJÖR 16,50 16,29 - 1,10 **  
Sjöfartsutbildning 180 hp            
SJÖKAPTEN 16,30 16,01 4,00 1,10 *  
SJÖINGENJÖR 15,40 15,51 - 0,90 *
SJÖFART OCH LOGISTIK 16,00 15,41 4,00 1,10 *
Övrig sjöfartsutbildning            
FARTYGSBEFÄL klass VII 16,50 17,13 4,00 1,00 *
MASKINBEFÄL klass VII 14,60 15,80 - 0,80 *  
Förutbildning (1 årig)            
​TEKNISKT BASÅR 16,50 16,10  4,00 1,30 *

 

​​​​​