Studievägledning

Den Centrala studie- och karriärvägledningen finns för dig som funderar på att söka in och behöver information och vägledning om utbildningsområden och yrkesroller. Ett samtal kan vara en god hjälp för  planeringen av dina studier och vart de ska leda. Chalmers har också studievägledare på alla utbildningsprogram som hjälper dig med programspecifika frågor.

Centrala studie- och karriärvägledningen

Mejla för frågor.
vagledning@chalmers.se

Utbildningsspecifika studievägledare

När du väl är inne på en utbildning, eller om du är säker på vad du vill läsa, så pratar du med studievägledarna på programmen. De hjälper dig med programspecifika frågor.

Kontaktuppgifter till programmets studievägledare hittar du på programmets informationssida.

Program på grundnivå

Sidansvarig Publicerad: må 21 jun 2021.