Teknisk fysik

300 hp (civilingenjör)

Som civilingenjör i teknisk fysik övar du upp en förmåga i att lösa komplexa problem. Detta i kombination med en stark teoretisk grund i fysik, matematik och teknik kommer att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden. I stort sett alla större teknikföretag har tekniska fysiker i personalstyrkan och då oftast i ledande positioner på forsknings-eller utvecklingsavdelningar. 

Utbildningens innehåll

Newtons vagga
Under de två första åren ligger tonvikten på matematiska ämnen och klassisk fysik. Du upptäcker hur sammanflätad matematiken är med fysikens lagar och även med olika tekniska problemställningar. Under det tredje året läser du mer avancerade kurser såsom kvantfysik, fasta tillståndets fysik och subatomär fysik och använder då dina tidigare kunskaper i fysik och matematik från programmet för att kunna utforska naturlagarna och vår tids mest avancerade teknik på djupet. 

Under de tre första åren får du också lära dig att designa olika experiment för att kunna ta till dig ny kunskap. Det fjärde och femte året fördjupar du dig genom att välja ett mastesprogram. Tack vare den teoretiska höjden och den träning i problemlösning som de tre första åren i programmet innehåller, har du flera valmöjligheter.

Många väljer något av masterprogrammen i fysik, komplexa adaptiva system eller nanoteknik men du har ytterligare elva program att välja på som alla ger dig en civilingenjörsexamen i teknisk fysik. Dessutom kan du läsa delar av studierna vid utländska universitet.

Efter tre års studier av teknisk fysik kan du även söka till sjukhusfysikerprogrammets årskurs tre genom ett samverkansavtal mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Efter att ha läst resterande tre år av det programmet kan du då ta ut både en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en sjukhusfysikerexamen. Mer information om sjukhusfysikerprogrammet på Göteborgs universitet hittar du via länken nedan.

Arbetsområden

Utbildningens bredd gör att det finns plats för tekniska fysiker inom de flesta företag och organisationer. Teknisk fysik kommer att göra dig till en mycket eftertraktad och mångsidig medarbetare på arbetsmarknaden. 

Ditt val av masterprogram kommer även att utveckla dig till en mycket eftertraktad specialist. Många studenter blir konsulter, projektledare och chefer i industrin. Det finns också studenter som väljer den akademiska banan och forskar.

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov.
 Alla sökande till Teknisk fysik är välkomna att göra provet, läs mer på:
Matematik- och fysikprovet

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied mechanics 
Biomedical engineering
Communication engineering
Complex adaptive system
Computer science - algorithms, language and logic
Data science and AI​
Engineering mathematics and computational science
Lärande och ledarskap
Materials engineering
Nanotechnology 
Physics
Sound and vibration
Systems, control and mechatronics
Wireless, photonics and space engineering ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: ti 31 aug 2021.