Arkitektur

300 hp (arkitekt)

Är du intresserad av hur människor bor, hur en bra arbetsplats kan formas och hur våra städer och samhällen byggs så att vi kan leva på bästa möjliga sätt? Den här utbildningen är för dig som vill arbeta i team och projektform, och som vill utveckla din förmåga att framställa det som har betydelse för form och funktion i den byggda miljön.


Utbildningens innehåll

Arkitektskiss

Som arkitekt arbetar du utifrån många olika perspektiv som skall vävas ihop till en helhet i form av rum och samhällen. I dina studier kommer du genomgående att utgå från människors behov och frågor om hur framtidens städer och byggnader skall utformas. En viktig del av ditt arbete är att se till att det som byggs blir hållbart. Det gäller både valet av material ur miljösynpunkt, ur ett socialt perspektiv samt att arkitekturen präglas av estetiskt genomtänkta lösningar.
De första åren läser du många kurser där du i projekt, på olika sätt, övar dig i arkitektonisk gestaltning – allt ifrån detaljernas betydelse, byggnaders strukturer, inomhusklimat och energihushållning. Både penna och dator används som ritverktyg och mycket av din studietid tillbringas i ritsalarna tillsammans med dina kurskamrater. Dessutom finns goda möjligheter att arbeta utforskande både digitalt och analogt med modeller i våra verkstäder och ateljéer.

Under din utbildning varvas teoretiska studier med projektarbeten inom olika områden. Du kommer att kunna göra flera studieresor, både i Sverige och utomlands, som ger dig nya kunskaper, erfarenheter och perspektiv på arkitektur.
I flera av kurserna medverkar yrkesverksamma arkitekter som lärare för att dela med sig av sina erfarenheter. Tillsammans med lärare och kurskamrater diskuterar du dina arbeten. Dina projekt samlar du sedan i en portfölj, dels för lärarnas bedömning, men även för att visa upp dina verk när du söker arbete. 

Du arbetar ofta tillsammans med dina studiekamrater i team. Det kräver en förmåga att lyssna och kommunicera, att dela och organisera. Det egna ledarskapet, och viljan att leda och ledas i grupp, är viktigt. Du behöver också aktivt och engagerat skapa förutsättningar för det egna lärandet.Arbetsområden

De flesta arkitekter arbetar med utformning av byggnader och stadsdelar på arkitektkontor eller kommunernas stadsbyggnadskontor. Arkitektkompetensen är också användbar till exempel inom förvaltning av byggnader eller inom forskning och utveckling inom byggområdet.
 

Arkitektprovet

En del av våra studenter tas in på betyg och en del via arkitektprovet. Arkitektprovet är gemensamt för Sveriges arkitektskolor. Arkitektprovet består av två delar. Först genomför den sökande en hemuppgift som sänds till den arkitektskola där provet önskas genomföras. Blir resultatet bra kallas den sökande till själva arkitektprovet där ett antal uppgifter skall lösas under två dagar.

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Architecture and Planning Beyond Sustainability
Architecture and Urban Design
Design and Construction Project Management​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

​Fråga en student


Namn
Josefin Nyman
Ålder 21
Läser Arkitektur

Ställ en fråga

Jag har länge känt att arkitektyrket varit intressant, och blev ännu mer intresserad under gymnasiet då jag läste samhällsbyggande och miljö som inriktning på teknikprogrammet. Efter ett besök på Chalmers med information om arkitekturprogrammet kändes det självklart att det var hit jag skulle söka!

Jag har alltid tyckt om att vara kreativ, men ville inte heller släppa min tekniska bakgrund. Arkitekturprogrammet upplever jag har en god kombination mellan dessa. För att förbereda oss på arbetslivet jobbar vi i projektform, vilket skiljer sig från övriga utbildningar på Chalmers. Examinationen sker därför inte genom tentor utan vi har exempelvis kritik och inlämningar. Nivån på projekten trappas upp efter hand, men känn ingen press över att ha några specifika förkunskaper. Vi alla har olika kunskaper sedan tidigare och vi lär av varandra, vilket också är väldigt givande!

Det finns mycket att engagera sig i både inom Chalmers och i Göteborg. Jag själv dansar på fritiden och umgås med vänner. Tveka inte att höra av dig om du har någon fråga om utbildningen, Chalmers eller något annat!

​​

Publicerad: må 19 okt 2020.