Arkitektur och teknik

300 hp (civilingenjör/arkitekt)

Förena gestaltning med naturvetenskap och teknik i en unik utbildning som förbereder dig för en framtid där arbetssätt och digitala designverktyg blir allt mer gränsöverskridande. Det kan vara vid utformning av byggnadsverk med stora spännvidder som broar och arenor, klimatsmarta byggnader eller konsertsalar med höga krav på god akustik, eller vid utveckling av framtidens materialegenskaper och materialuttryck. 


Utbildningens innehåll

3D-modell av huskonstruktion

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av såväl matematik och teknik som gestaltning och byggnadskonst. Ämnesvisa kurser vävs kontinuerligt samman med arkitektutbildningarnas gestaltande projekt. Arkitekturprojektens syfte är att utifrån både en teknisk/naturvetenskaplig och en estetisk/humanistisk grund träna ett undersökande, skapande och reflekterande förhållningssätt. Under utbildningen tränar du din förmåga att uppfatta och leva dig in i människors, verksamheters och samhällens behov. Samtidigt utvecklar du din förmåga att utforma byggnadsverk och kommunicera deras egenskaper och kvalitéer. 
 
De tre första åren ger en teknisk/naturvetenskaplig bas med matematik, mekanik, byggnadsfysik och materiallära. Här finns också grundläggande arkitekturkurser som behandlar form, färg, skissteknik och arkitekturhistoria. Parallellt med kurserna löper en serie arkitekturprojekt. Genom skisser, modeller och fysiska experiment växer förslag till utformningar fram. Under handledning och genom kritik prövas dessa så att funktion, och uttryck utvecklas till en hållbar helhet. Genom val av masterprogram de två sista åren specialiserar man sig mot antingen en arkitektexamen eller en civilingenjörsexamen. ​

länk till formulär
Arbetsområden

Intresset för studenter från Arkitektur och teknik är stort både i Sverige och internationellt. Det finns endast ett fåtal motsvarande utbildningar i världen och idag finns studenter från utbildningen på några av världens ledande arkitekt- och ingenjörskontor. Arbetsuppgifterna ligger ofta i gränslandet mellan arkitektur och teknik och sträcker sig från arkitektur och utformning av byggnadsverk till utveckling av material, tekniska lösningar och produktionsprocesser. Några arbetar också med ledning och drift inom miljö och samhällsbyggnad.  

Matematik- och fysikprovet

En del av platserna till det här programmet tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Arkitektur och teknik är välkomna att göra provet, läs mer på:


Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Architecture and urban design

Design and construction project management
Engineering mathematics and computational science
Entrepreneurship and business design 
Industrial ecology
Lärande och ledarskap
Structural engineering and building technology​
Sound and vibration​


 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.