Program

 

Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden. Du kan välja mellan arkitekt-,  ingenjörs-  och sjöfartsutbildningar inom sju olika ämnesområden.

Visa alla program

Våra utbildningsområden för program

Kemi- och bioteknik

Rollen som ingenjör inom kemi- eller bioteknik är utmanande och spännande. Idag konsumeras nämligen 80 procent av tillgångarna av 20 procent av jordens befolkning samtidigt som fler befolkningsstarka områden får tillväxt i sina ekonomier. Det ställer helt nya krav på mänskligheten och hur vi förhåller oss till vår omvärld. I din framtida roll ingår bland annat att utveckla hållbara produkter, material och processer för att ordna så att tillgängliga resurser räcker för att täcka världens växande behov av resurser och tjänster.

Sjöfart

Det är ingen slump att Sveriges topputbildningar inom sjöfart finns på Chalmers i Göteborg och årligen lockar cirka 300 studenter. I Göteborg finns nordens största hamn och många svenska rederier har sitt säte här. Chalmers utbildningar har goda samarbeten både internationellt och nationellt. Som student kommer du att erbjudas en unik bredd om du utbildar dig till sjökapten, sjöingenjör, sjöbefäl eller studerar sjöfart och logistik i Sveriges huvudstad inom sjöfart.

Maskinteknik, Teknisk design, Automation och mekatronik

Ingenjörer inom maskinteknik, mekatronik och design får tillsammans idéer att ta form, bli en produkt och därefter börja fungera i ett sammanhang. Var i utvecklings - kedjan du vill vara väljer du själv, men vi lovar att vilken utbildning du än väljer inom vårt område kommer du att bli en del av morgondagens produktutveckling. Du får växa och använda din talang genom att tillsammans med andra skapa nya och moderna produkter för en säkrare, bättre och roligare framtid.

Elektro, Data, IT

Som elektro- data- eller IT-ingenjör har du stora möjligheter att bli framtidens entreprenör, specialist eller ledare med möjlighet att göra skillnad. Innan du är färdig med din utbildning har världen ytterligare 400 miljoner invånare som ska vara med och samsas om resurserna. Kommunikation utan gränser, rymdteknik och satelliter, avancerad programmering och miljö- och energifrågor – allt detta och lite till finns i ett sammanhang där du får en viktig roll. Det har aldrig varit mer aktuellt att vara med och rädda världen.

Teknisk fysik och Teknisk matematik

Avancerad matematik är ett kraftfullt verktyg och stommen i naturvetenskap och teknik. Våra utmanande program, Teknisk fysik och Teknisk matematik, gör dig säker på din förmåga att lösa komplexa problem. Du tränas i modellering och simulering för att bli en matematiker eller fysiker med spets. Din kompetens och din förmåga att angripa problem på nya sätt gör dig redo för att ta dig an ett avancerat utvecklingsarbete i företag och organisationer eller ägna dig åt forskning inom industri och akademi.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Utbildningarna inom Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik erbjuder en bredd av möjligheter för att ta sig an utmaningar inom samhällets byggda, planerade och naturliga miljöer med målet att skapa bärkraftiga livsmiljöer. Med genomtänkt planering kan vi arbeta för en ansvarsfull användning av jordens resurser och skapa nya system för hållbar produktion. I takt med växande stadsregioner bygger vi städer och infrastrukturer som skapar rörelse och lockar till möten mellan människor, stödjer utbytet av varor och tjänster samt erbjuder tillgång till rekreativa miljöer. Gemensamt för oss är att vi måste tänka långsiktigt och värna om vår framtid. Det vi bygger överlever oss själva. Därför måste vi fundera över hur nästa generation vill leva och hur nya klimatförutsättningar påverkar deras vardag.

Industriell ekonomi och Ekonomi och produktionsteknik

När du kombinerar ditt intresse för teknik och naturvetenskap med ekonomi öppnas dörrar till en spännande framtid. På en global marknad är det extra viktigt med människor som kan tänka över gränserna. Chalmers har två utbildningar för dig som vill ha en affärsmässig profil på din tekniska utbildning: civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi eller högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 21 nov 2012