Teknisk matematik

300 hp (civilingenjör)

​Matematik blir ditt verktyg

Studenter som väljer Teknisk matematik tycker att matematik är roligt, utmanande och användbart. De uppskattar utbildningens teoretiska tyngd och ser fram emot att lösa komplexa problem. Känner du igen dig i beskrivningen? Under utbildningen får du en gedigen träning i problemlösning och lär dig att använda kraftfulla matematiska verktyg, som ger dig stora möjligheter till utmanande jobb i flera branscher.Utbildningens innehåll

De två första åren ligger tonvikten på matematiska ämnen och grundläggande naturvetenskapliga ämnen. I årskurs tre har du möjlighet att inrikta dig på områden som intresserar dig. Du kan fördjupa dina kunskaper i matematik, statistik, datalogi och fysik, men också rikta in dig på bioinformatik, ekonomi, industriell ekologi och signaler och system. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen med ett avslutande kandidatarbete. Om man jämför de tre första åren med Teknisk fysik innehåller Teknisk matematik fler kurser i matematik, statistik och matematisk modellering. Teknisk fysik innehåller däremot fler fysik‐ och teknikämnen. Under fjärde och femte året läser du ett masterprogram. Här är valfriheten stor tack vare den teoretiska höjd som de tre första åren ger och du kan välja bland 17 olika masterprogram.
 


Arbetsområden

Som teknisk matematiker har du möjlighet att arbeta inom många och varierande områden. Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels‐, IT‐, finans‐ & försäkringsbranscherna. Andra arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism. Självfallet är också teknisk matematik en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika discipliner.
En mycket snabb utveckling av matematiska och statistiska modeller för att hantera stora datamängder, så kallad machine learning, pågår. Den tekniska matematikern kommer att stå mycket väl utrustad för att kunna delta i utvecklingen och analysen av sådana modeller, i samarbete bland annat med datavetare, biologer och språkvetare.


Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk matematik är välkomna att göra provet, läs mer på:


 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics
Applied Physics
Biomedical Engineering
Communication Engineering
Complex Adaptive System
Computer Science - Algorithms, Language and Logic
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering
Physics and Astronomy
Quality and Operations Management
Sound and Vibration
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics
Wireless, Photonics and Space Engineering


​Fråga en student

Namn Jacob Steffenburg
Ålder  25
Läser Teknisk matematik/Complex Adaptive Systems
Kommer från Göteborg
Jag började studera Tekniskt basår på Chalmers 2012. Jag hade då jobbat i två år efter studenten och kände att jag behövde något mer spännande och utmanande. På basåret upptäckte jag att matematik var jätteintressant och eftersom jag inte riktigt visste vart jag ville ta mig så valde jag Teknisk matematik eftersom det erbjöds så stor valbarhet bland inriktningar.

Jag har nu läst på Chalmers i fyra år och jag är helnöjd med mitt val! Förutom att jag har fått lära mig mycket spännande och relevant matematik så har jag även fått prova på flera andra ingenjörsämnen. Speciellt så har jag på denna väg upptäckt och kunnat inrikta mig på programmering. Nu läser jag Masterprohrammet Complex Adaptive Systems och jag hoppas i framtiden att jobba med artificiella intelligenser.

Utöver studierna så gillar jag att vara med mina vänner, läsa böcker och cykla runt i Göteborg. Jag har även fått möjligheten via min utbildning att jobba som övningsledare på Tekniskt basår och ska under vintern leda övningspass för förstaårselever på Teknisk matematik, vilket kommer bli jätteroligt!

 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 04 apr 2017