Teknisk matematik

300 hp (civilingenjör)

​Matematikens egna program​

Många väljer att studera vid Chalmers eftersom de tycker att matematik är roligt och inser att matematik är användbart. Vi har skapat det här programmet för dig som känner igen dig i denna beskrivning. Förutom mycket matematik och matematisk statistik kan du skaffa dig en bred bas inom teknik, naturvetenskap, datalogi och ekonomi.​​​​​​

 

 

 

Arbetsområden

Styrkan med utbildningen är att du får en gedigen träning i problemlösning och lär dig använda kraftfulla matematiska verktyg. Detta innebär att du kan arbeta med problem inom vitt skilda områden. Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels-, IT-, finans- och försäkringsbranscherna. Dessutom arbetar många med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism. Självfallet är också teknisk matematik en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika discipliner.

Utbildningens innehåll

De två första åren ligger tonvikten på de matematiska ämnena och på grundläggande naturvetenskapliga ämnen. I årskurs tre har du möjlighet att inrikta dig på områden som intresserar dig. Du kan fördjupa dina kunskaper i matematik, statistik, datalogi, och fysik, men också rikta in dig på bioinformatik, ekonomi, industriell ekologi och signaler och system. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen med ett avslutande kandidatarbete. Om man jämför de tre första åren med Teknisk fysik innehåller Teknisk matematik fler kurser i matematik, statistik och matematisk modellering. Teknisk fysik innehåller däremot fler fysik- och teknikämnen. Under fjärde- och femte året läser du ett masterprogram. Här är valfriheten stor tack vare den teoretiska höjd som de tre första åren ger och du kan välja bland 17 olika masterprogram.
 

Matematik- och fysikprovet
Upp till en tredjedel av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk matematik är välkomna att göra provet, mer information via länken nedan.
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)
Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs grundläggande behörighet, dvs vissa förkunskaper.
Läs mer

Särskild behörighet
Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Närliggande områdesbehörighet A9:
Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
Samtliga med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Närliggande områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik E
Samtliga med lägst betyg G

Meritkurser
Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du här.

Områdeskurser som ger meritpoäng 
Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare.

Biologi A - 0,5 (meritpoäng)
Biologi breddning - 0,25
CAD-teknik A - 0,25
Datorkommunikation - 0,5
Fordonsvård och service - 0,5
Fysik breddning - 0,25
Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5
Kemi B - 0,5
Kemi breddning - 0,25
Konstruktion A - 0,5
Kvalitetsteknik – 0,25
Medicinsk elektronik - 0,25
Programmering B - 0,25
Svenska C - muntlig o skriftlig kommunikation - 0,25
Teknikutveckling och företagande - 0,5
Virtuella miljöer - 0,5

Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 9, men det skiljer sig något från UHR:s standardmodell.

Antagningspoäng
Här finner du årets statistik 

Antal platser 45  

Examen Civilingenjörsexamen 

Studieplats Johanneberg 

Kontakt
Helena Sörquist, studievägledare
031-772 1921
helena.sorquist@chalmers.se

Anmälningskod årskurs 1 CTH-59000

Anmälningsperiod
16 mars -15 april
Läs mer