Teknisk matematik

300 hp (civilingenjör)

​Matematik blir ditt verktyg

Studenter som väljer Teknisk matematik tycker att matematik är roligt, utmanande och användbart. De uppskattar utbildningens teoretiska tyngd och ser fram emot att lösa komplexa problem. Känner du igen dig i beskrivningen? Under utbildningen får du en gedigen träning i problemlösning och lär dig att använda kraftfulla matematiska verktyg, som ger dig stora möjligheter till utmanande jobb i flera branscher.Utbildningens innehåll

De två första åren ligger tonvikten på matematiska ämnen och grundläggande naturvetenskapliga ämnen. I årskurs tre har du möjlighet att inrikta dig på områden som intresserar dig. Du kan fördjupa dina kunskaper i matematik, statistik, datalogi och fysik, men också rikta in dig på bioinformatik, ekonomi, industriell ekologi och signaler och system. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen med ett avslutande kandidatarbete. Om man jämför de tre första åren med Teknisk fysik innehåller Teknisk matematik fler kurser i matematik, statistik och matematisk modellering. Teknisk fysik innehåller däremot fler fysik‐ och teknikämnen. Under fjärde och femte året läser du ett masterprogram. Här är valfriheten stor tack vare den teoretiska höjd som de tre första åren ger och du kan välja bland 17 olika masterprogram.
 


Arbetsområden

Som teknisk matematiker har du möjlighet att arbeta inom många och varierande områden. Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels‐, IT‐, finans‐ och försäkringsbranscherna. Andra arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism. Självfallet är också teknisk matematik en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika discipliner.

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk matematik är välkomna att göra provet, läs mer på:


 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics
Applied Physics
Biomedical Engineering
Communication Engineering
Complex Adaptive System
Computer Science - Algorithms, Language and Logic
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering
Physics and Astronomy
Quality and Operations Management
Sound and Vibration
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics
Wireless, Photonics and Space Engineering


​Fråga en studentNamn
Jacob Steffenburg
Ålder  24
Läser Teknisk matematik
Kommer från Göteborg
Jag är en helnördig kille uppväxt i Göteborg, gillar att läsa böcker, cykla och umgås med mina vänner. Jobbade i två år efter studenten vilket gjorde mig väldigt motiverad till att börja studera. Eftersom jag var sugen på att läsa något tekniskt, men inte hade behörighet så valde jag att läsa Chalmers tekniska basår. Upptäckte där att jag gillade matematik och började läsa Teknisk matematik höstterminen 2013.

Är helnöjd med mitt val, även om det ibland har varit väldigt utmanande och jag ser särskilt fram emot att plugga på de valbara kurser vi har eftersom jag under tiden på programmet känner att jag hittat det jag vill syssla med, nämligen programmering!
 
 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 14 mar 2016