Teknisk matematik

300 hp (civilingenjör)

Matematik är ett framtidsämne! Nu sker en mycket snabb utveckling av matematiska och statistiska modeller, i synnerhet för maskininlärning och artificiell intelligens. Som teknisk matematiker kommer din kunskap att bli oerhört värdefull för analysen och utvecklingen av sådana modeller. Du som väljer Teknisk matematik tycker att matematik är roligt och uppskattar ämnets användbarhet och teoretiska tyngd. Under utbildningen får du en gedigen träning i problemlösning och lär dig att använda kraftfulla matematiska verktyg, som ger dig stora möjligheter till utmanande jobb i flera branscher.Utbildningens innehållVisualisering av matematiska beräkningar

Utbildningen i teknisk matematik genomsyras av insikten att matematiken spelar en avgörande roll i alla tekniska yrkesområden och allt mer inom andra områden. Detta märks bland annat genom att Teknisk matematik läser kurser tillsammans med flera andra civilingenjörsprogram och även matematikprogrammet på Göteborgs universitet.

De två första åren avhandlar främst matematiska och grundläggande naturvetenskapliga ämnen. I årskurs tre är valfriheten stor. Du kan välja att fördjupa dina kunskaper i matematik, statistik, datalogi och fysik eller rikta in dig på artificiell intelligens, bioinformatik, ekonomi, industriell ekologi, signaler och system, med mera. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen med ett avslutande kandidatarbete. 

I början av utbildningen samläses många kurser med Teknisk fysik och de två programmen har sina studentorganisationer gemensamt. Teknisk matematik innehåller sedan mer matematik, statistik, matematisk modellering och datalogi medan Teknisk fysik innehåller mer fysik och teknik. 

Under det fjärde och femte året läser du ett masterprogram. Här är valfriheten stor tack vare den teoretiska höjd som de tre första åren ger. 
 

Arbetsområden

Som teknisk matematiker har du möjlighet att arbeta inom många och varierande områden. Ett stort antal matematiker, statistiker och dataloger arbetar inom läkemedels-, IT-, finans- och försäkringsbranscherna. Andra arbetar med avancerad matematik inom klassiska ingenjörsområden som strömningslära, hållfasthet, optimeringslära och elektromagnetism. 

Teknisk matematik  en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika discipliner. I samarbete med bland annat datavetare, biologer, läkare och språkvetare, både i industri och akademi, har den tekniska matematikern en central roll för utvecklingen och analysen av framtidens matematiska och statistiska modeller för maskininlärning och artificiell intelligens.
Teknisk matematik, och även Chalmers masterprogram i matematik och beräkningsvetenskap, fick i den senaste nationella utvärderingen starkast möjliga omdöme.Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk matematik är välkomna att göra provet, läs mer på:


 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics
Biomedical Engineering
Communication Engineering
Complex Adaptive System
Computer Science - Algorithms, Language and Logic
Data Science and AI
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering
Physics
Quality and Operations Management
Sound and Vibration
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics
Wireless, Photonics and Space Engineering


​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

​Fråga en student


Namn Sofia Giljegård
Ålder  22
Läser Teknisk matematik

Ställ en fråga

När det var dags för mig att välja universitetsutbildning visste jag att jag tyckte om matematik och att jag vill använda det i mitt framtida yrkesliv, men inte på vilket sätt. Teknisk matematik ger en gedigen matematisk grund samtidigt som det visar på många vitt skilda tillämpningar, vilket gör att utbildningen passar mig perfekt. Under år två och tre har vi en del valbara kurser, så att varje person kan rikta in sig mot just det som hen tycker är mest intressant.

Anledningen att jag hamnade just på Chalmers är en blandning att jag alltid haft ett gott intryck av skolan, samt att jag har mycket släkt i göteborgstrakten även om jag inte är härifrån själv. När jag inte pluggar engagerar jag mig i studentlivet. Här finns något för alla, från att fixa stora fester eller fina middagar till att flyga luftballong eller spela musik. Själv har jag varit aktiv i flera spex, som närmast kan beskrivas som humoristiska teaterföreställningar med mycket sång. 

Tveka inte att höra av dig om du undrar något om utbildningen eller livet som chalmerist. Jag svarar gärna på alla frågor, stora som små.

Publicerad: fr 25 sep 2020.