Teknisk fysik

300 hp (civilingenjör)

​Tekniska fysiker är efterfrågade

Våra studenter kännetecknas av sin problemlösningsförmåga, som i kombination med den starka teoretiska grunden i matematik och fysik, gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. I stort sett alla stora teknikföretag har tekniska fysiker i personalstyrkan. Oftast hittar man dem på en forsknings- eller utvecklingsavdelning och i ledande positioner. Teknisk fysik och Teknisk matematik är de mest teoretiska utbildningarna i Chalmers programutbud. Du kommer helt enkelt att läsa matematik, fysik och teknik på en hög och utmanande nivå. Är du nyfiken, intresserad och redo att anta utmaningen? 

Utbildningens innehåll

De två första åren ligger tonvikten på matematiska ämnen och klassisk fysik. Du upptäcker hur sammanflätad matematiken är med fysikens lagar och även med olika tekniska problemställningar. Tredje året läser du kvantfysik och använder fysiken och matematiken för att utforska naturlagarna och vår tids avancerade teknik, som i hög grad bygger på kvantfysik. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen i fysik eller matematik. Fjärde och femte året fördjupar du dig genom att välja ett masterprogram. Tack vare den teoretiska höjden och den träning i problemlösning, som de tre första åren innehåller, har du många valmöjligheter. Du har också möjlighet att förlägga delar av studierna vid utländska universitet. I jämförelse med Teknisk matematik, har Teknisk fysik en betydligt djupare och mer naturvetenskaplig grund (inom fysik). Innehållet av grundläggande matematik är ungefär detsamma, men studenterna på Teknisk fysik läser färre kurser inom statistik samt färre beräknings‐ och teknikorienterade matematikkurser.
 


Arbetsområden

Efter din examen i Teknisk fysik har du många valmöjligheter. Utbildningens bredd gör att det finns plats för tekniska fysiker inom de flesta företag och organisationer. Den inriktning du väljer på din utbildning spelar såklart roll. Det finns studenter som väljer den akademiska banan och forskar. Andra blir konsulter, projektledare och chefer i industrin.
 

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk fysik är välkomna att göra provet, läs mer på:
Matematik- och fysikprovet

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics 
Applied Physics
Biomedical Engineering
Communication Engineering
Complex Adaptive System
Computer Science - Algorithms, Language and Logic
Engineering Mathematics and Computational Science
Lärande och ledarskap
Materials Engineering
Nanotechnology 
Nuclear Science and Technology
Physics and Astronomy
Sound and Vibration
Systems, Control and Mechatronics
Wireless, Photonics and Space Engineering 


​Fråga en student​

 
Namn
Felix Viberg
Ålder 26
Läser Teknisk fysik
Kommer från Moheda, Småland

Jag började plugga 2012 på Tekniskt basår med siktet inställt på att läsa Automation och mekatronik. Jag var jättenervös över ifall jag skulle klara av att studera på universitetsnivå och ifall jag skulle klara matematiken, men allt eftersom tiden gick insåg jag att det faktiskt var en fråga om inställning och inte intelligens, plötsligt var matematik jättespännande. Jag ångrade mig då och hoppade istället på Teknisk fysik därför att jag ville visa för mig själv och andra att alla kan om de vill.

Efter de två första åren på programmet har jag insett att jag gjorde rätt och att jag har öppnat massor med dörrar i och med mitt val. Jag vet att jag kommer komma ut från Chalmers med en verktygslåda som är svårslagen och med valmöjligheter på arbetsmarknaden. Ibland är det svårt och frustrerande i skolan och för mig har det blivit en och annan utriven, hopknycklad sida från skrivblocket men i det stora hela älskar jag att vara där jag är nu. Att få förstå världen är något utav det största man kan göra tycker jag.
 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: to 02 jun 2016