Teknisk fysik

300 hp (civilingenjör)

Våra studenter kännetecknas av sin problemlösningsförmåga, som i kombination med den starka teoretiska grunden i matematik och fysik, gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. I stort sett alla stora teknikföretag har tekniska fysiker i personalstyrkan. Oftast hittar man dem på en forsknings- eller utvecklingsavdelning och i ledande positioner. Teknisk fysik och Teknisk matematik är de mest teoretiska utbildningarna i Chalmers programutbud. Du kommer helt enkelt att läsa matematik, fysik och teknik på en hög och utmanande nivå. Är du nyfiken, intresserad och redo att anta utmaningen?

 

Utbildningens innehåll

De två första åren ligger tonvikten på matematiska ämnen och klassisk fysik. Du upptäcker hur sammanflätad matematiken är med fysikens lagar och även med olika tekniska problemställningar. Tredje året läser du kvantfysik och använder fysiken och matematiken för att utforska naturlagarna och vår tids avancerade teknik, som i hög grad bygger på kvantfysik. Efter tre års studier avlägger du teknologie kandidatexamen i fysik eller matematik. Fjärde och femte året fördjupar du dig genom att välja ett masterprogram. Tack vare den teoretiska höjden och den träning i problemlösning, som de tre första åren innehåller, har du många valmöjligheter. Du har också möjlighet att förlägga delar av studierna vid utländska universitet. I jämförelse med Teknisk matematik, har Teknisk fysik en betydligt djupare och mer naturvetenskaplig grund. Innehållet av grundläggande matematik är ungefär detsamma, men studenterna på Teknisk fysik läser färre kurser inom statistik samt färre beräknings- och teknikorienterade matematikkurser..
 

Arbetsområden

Efter din examen i Teknisk fysik har du många valmöjligheter. Utbildningens bredd gör att det finns plats för tekniska fysiker inom de flesta företag och organisationer. Den inriktning du väljer på din utbildning spelar såklart roll. Det finns studenter som väljer den akademiska banan och forskar. Forskningen bedrivs både inom akademin och i företag och organisationer. Andra studenter blir konsulter, projektledare och chefer i industrin.
 

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Teknisk fysik är välkomna att göra provet, läs mer på:
Matematik- och fysikprovet

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics 
Applied Physics
Biomedical Engineering
Communication Engineering
Complex Adaptive System
Computer Science - Algorithms, Language and Logic
Engineering Mathematics and Computational Science
Lärande och ledarskap
Materials Engineering
Nanotechnology 
Nuclear Science and Technology
Physics and Astronomy
Sound and Vibration
Systems, Control and Mechatronics
Wireless, Photonics and Space Engineering 


​Fråga en student​

Namn Miriam Skarin
Ålder 21
Läser Teknisk fysik
Kommer från HudiksvallFysik är ett ämne som alltid fascinerat mig och det i kombination med min nyfikenhet gjorde att jag tidigt visste att jag ville plugga vidare. Men fortfarande återstod frågorna vart och vad? Under min gymnasietid fick jag chansen att besöka partikelfysiklaboratoriet CERN vilket mer eller mindre svarade på min fråga om vad jag skulle studera. Att få en inblick i hur många olika områden just fysik kan användas inom gav ett enkelt svar - jag hade inte fått nog av fysikens värld. Att Göteborg sedan är en fantastisk stad och att Chalmers erbjuder utbildningen Teknisk fysik gjorde att kartnålen hamnade på Sveriges västkust, något jag är otroligt nöjd med!

Teknisk fysik är en bred utbildning där ens nyfikenhet kan stillas samt ens problemlösningsförmåga utvecklas. Vi läser mycket fysik och matematik där matematiken används som verktyg vid beräkningar i fysiken. Praktisk övning kommer också in i form av laborationer där en får känna sig som en riktig problemlösare! Känslan när ens lösning fungerar är oslagbar och den glädjen får du alltid dela med någon annan. Den breda grunden vi får ger även en stor valmöjlighet inför mastern.

Utöver studierna brukar jag träna, hänga med kompisar och engagera mig i studentlivet på Chalmers. Göteborg i sig, samt Chalmers, har mycket kul att erbjuda så det finns alltid något för alla att göra!

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 13 apr 2018