Teknisk design

300 hp (civilingenjör)Det finns en stor efterfrågan på kreativa ingenjörer inom produktutveckling. Framtidens lösningar måste leva upp till ökade miljökrav samtidigt som de ska vara tekniskt funktionella, attraktivt utformade, ergonomiska och användarvänliga. När ingenjörskunskaper kombineras med industridesign skapas möjligheten att utveckla nyskapande produkter och tjänster utifrån människors, miljöns och industrins behov. Genom att gå utbildningen Teknisk design, med en unik användarcentrerad profil, får du ett efterfrågat helhetsperspektiv på produktframtagning och kunskap att kombinera formgivning med material, mekanik och IT-tjänster för att skapa bättre lösningar för framtiden.


 

Utbildningens innehåll

Kurserna på Teknisk design har som mål att ge en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen, därför läser du parallellt ingenjörs- och designkurser. Din förmåga att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa problem tränas upp i problembaserade projektkurser. Du lär dig både genom teori och praktik, och får kommunicera dina idéer i tal, text, bild och modeller både fysiskt såväl som med hjälp av virtuella hjälpmedel. 

För att få tillämpa dina nya kunskaper sker flera av projekten i nära samarbete med företag. Projektens komplexitet ökar desto längre du kommer i utbildningen, och under det tredje året avslutas vårterminen med ett stort kandidatarbete. 

För att fördjupa dina kunskaper inom ett område som intresserar dig väljer du inför årskurs fyra något av Chalmers masterprogram. Majoriteten av masterprogrammen är på engelska och du kan dessutom förlägga en del av din utbildning utomlands. Det finns goda möjligheter att själv välja kurser för att få den inriktning du vill. Teknisk design är det enda civilingenjörsprogram där du ges möjlighet att läsa masterprogrammet Industrial Design Engineering vilket är stark kopplat till teknisk design. Där får du ytterligare en spets inom användarcentrerad produktframtagning.  
 

Arbetsområden

Utexaminerade från Teknisk design har yrkesroller som projektledare, produktutvecklare, tjänstedesigner, industridesigner, teknikinformatörer, design managers, konstruktörer och forskare. Inom mindre och medel¬stora företag kan de få hantera både konstruktörs-och designerrollen simultant. I de större företagen kan du ingå antingen i en strategisk, projektledande roll eller i ett team med specifik kompetens. Över 95% av de utexaminerade får relevanta jobb inom ett år. 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​ 

Entrepreneurship and Business Design
Industrial Design Engineering
Industrial Ecology
Interaction Design and Technologies
Lärande & ledarskap
Product Development​
Quality Operations Management

 
​​​​

Fråga en student


Namn Anton Linder 
Ålder 25
Läser Teknisk design, har läst Tekniskt basår

Ställ en fråga

Hejsan, kul att du tittade förbi! 
Jag heter Anton och jag har precis pluggat klart mitt första år på civilingenjörsprogrammet Teknisk design (TD). På gymnasiet läste jag teknik med inriktning design och produktutveckling och det var då jag insåg hur fantastiskt det var att få plugga något där du får räkna men också vara kreativ och skapa. Chalmers med sitt goda rykte har alltid varit mitt förstahandsval, men efter gymnasiet valde jag att ta några års uppehåll från studierna för att testa på jobblivet innan jag satte mig vid skolbänken igen. 

TD är en bred utbildning som erbjuder väldigt stor variation i studierna där vi kombinerar ingenjörskurser och designkurser, med allt från skissteknik och färglära till matematik och mekanik. Vi arbetar även mycket i projektgrupper där projekten ofta syftar till att utveckla en produkt/tjänst. På TD är användaren i fokus och vi arbetar mycket med att försöka förstå sig på hur andra människor tänker och beter sig för att sedan kunna utveckla produkters användarvänlighet. TD är en av de minsta sektionerna på Chalmers, vilket gör att vi har en fantastisk (och ovanlig) sammanhållning mellan klasserna. 

Jag har ett stort intresse för föreningslivet och älskar att Chalmers erbjuder ett sånt brett utbud av fritidsaktiviteter. Har du något du brinner för garanterar jag att du hittar en förening som brinner för samma sak, och om inte kan du alltid starta en ny, möjligheterna är i stort sätt oändliga. 

Är du nyfiken på Teknisk design eller vill veta mer om hur det är att plugga på Chalmers så tveka inte att höra av dig, så ska jag svara så gott jag kan! 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: to 31 jan 2019