Teknisk design

300 hp (civilingenjör)

Det finns en stor efterfrågan på kreativa ingenjörer inom produktutveckling. Framtidens lösningar måste leva upp till ökade miljökrav samtidigt som de ska vara tekniskt funktionella, attraktiva, ergonomiska och användarvänliga. När ingenjörskunskaper kombineras med industridesign skapas möjligheten att utveckla nyskapande produkter och tjänster utifrån människors, miljöns och industrins behov. Med vår unika, användarcentrerade profil får du ett helhetsperspektiv på produktframtagning. Du lär dig också att kombinera formgivning med material, mekanik och IT-tjänster för att skapa bättre lösningar för framtiden.

 

Passare och andra designinstrument
Utbildningens innehåll

Kurserna på Teknisk design har som mål att ge en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen, därför läser du parallellt ingenjörs- och designkurser. Din förmåga att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa problem tränas upp i problembaserade projektkurser. Du lär dig både genom teori och praktik, och får kommunicera dina idéer i tal, text, bild och modeller både fysiskt såväl som med hjälp av virtuella hjälpmedel så som fotorealistisk CAD och VR. 

För att få använda nya kunskaper sker flera av projekten i nära samarbete med företag. Projektens komplexitet ökar desto längre du kommer i utbildningen, och under det tredje året avslutas vårterminen med ett stort kandidatarbete. 

För att fördjupa dina kunskaper inom ett område som intresserar dig väljer du inför årskurs fyra något av Chalmers masterprogram. Majoriteten av masterprogrammen är på engelska och du kan dessutom förlägga en del av din utbildning utomlands. Det finns goda möjligheter att själv välja kurser för att få den inriktning du vill. Teknisk designs egna masterprogram Industrial Design Engineering ger dig en ytterligare spets inom användarcentrerad produktframtagning.  
 

Arbetsområden

Utexaminerade från Teknisk design har yrkesroller som projektledare, produktutvecklare, tjänstedesigner, industridesigner, servicedesigner, konstruktör och forskare. Inom mindre och medelstora företag kan de få hantera både konstruktörs- och designerrollen samtidigt. I de större företagen kan du antingen få en strategisk, projektledande roll eller ingå i ett team med specifik kompetens. Du får även en bra grund för att starta ditt eget företag inom Teknisk design-området.​
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​ 

​Data Science and AI​​
Entrepreneurship and Business Design
Industrial Design Engineering
Interaction Design and Technologies
Lärande & ledarskap
Product Development​
Quality Operations Management

 
​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Fråga en student


Namn Amanda Djäknegren
Ålder 22
Läser Teknisk design

Ställ en fråga

Hejsan, kul att du tittade förbi!

Jag heter Amanda och pluggar just nu mitt tredje år på civilingenjörsprogrammet Teknisk design (TD). På gymnasiet läste jag Teknik med inriktning Design & produktutveckling, och insåg hur mycket jag gillade att få vara kreativ och skapa, men samtidigt ha matematiken i bakfickan. Efter gymnasiet tog jag ett sabbatsår där jag fick chansen att jobba med ergonomi och produktutveckling med användaren i fokus, vilket passade mig perfekt. Hösten efter det började jag plugga på TD, och jag kan efter tre år säga att det var helt rätt val!

TD är en bred utbildning som erbjuder stor variation i studierna där vi kombinerar ingenjörskurser med designkurser – allt från skissteknik och formlära till matematik och mekanik. Vi arbetar mycket i projektgrupper där projekten ofta syftar till att utveckla en produkt/tjänst. På TD är användaren i fokus och vi jobbar mycket med att förstå hur andra människor tänker och agerar för att kunna utveckla produkters användarvänlighet. TD är en av de minsta sektionerna på Chalmers, vilket gör att vi har en fantastisk (ovanlig) sammanhållning mellan klasserna.

Utanför plugget finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Allt ifrån bio till fest, spel, och sport. Har du något du brinner för garanterar jag att du hittar en förening som brinner för samma sak, och om inte kan du alltid starta en ny, möjligheterna är i stort sätt oändliga.

Är du nyfiken på Teknisk design eller vill veta mer om hur det är att plugga på Chalmers så tveka inte att höra av dig!

Publicerad: fr 25 sep 2020.