Teknisk design

300 hp (civilingenjör)

Det finns en stor efterfrågan på kreativa ingenjörer inom produktutveckling. Framtidens lösningar måste leva upp till ökade miljökrav samtidigt som de är tekniskt funktionella, attraktivt utformade, ergonomiska och användarvänliga. När ingenjörskunskaper kombineras med industridesign skapas möjligheten att utveckla nyskapande produkter och tjänster utifrån människors, miljöns och industrins behov. Genom att gå utbildningen Teknisk design, med en unik användarcentrerad profil, får du ett efterfrågat helhetsperspektiv på produktframtagning och kunskap att kombinera formgivning med material, mekanik och IT-tjänster för att skapa bättre lösningar för framtiden.

 

Utbildningens innehåll

Kurserna på Teknisk design har som mål att ge en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen och därför läser du ingenjörs- och designkurser parallellt. Din förmåga att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa problem tränas upp i problembaserade projektkurser. Du lär dig både genom teori och praktik, och får kommunicera dina idéer i tal, text, bild och modeller både fysiskt såväl som med hjälp av virtuella hjälpmedel. Flera av projekten sker i samarbete med företag och projektens komplexitet ökar ju längre du kommer i utbildningen, för att du ska få använda dina nya kunskaper. Vårterminen under det tredje året avslutas med kandidatarbetet som är ett stort projekt.

Inför årskurs fyra väljer du något av Chalmers masterprogram, för att fördjupa dina kunskaper inom något område som intresserar dig. Majoriteten av masterprogrammen är på engelska och du kan förlägga en del av din utbildning utomlands. Det finns goda möjligheter att själv välja kurser för att få den inriktning du vill. Teknisk design är det enda civilingenjörsprogram där du ges möjlighet att läsa masterprogrammet Industrial Design Engineering vilket är stark kopplat till teknisk design. Där får du ytterligare en spets inom användarcentrerad produktframtagning. 

Arbetsområden

Utexaminerade från Teknisk design har yrkesroller som projektledare, produktutvecklare, tjänstedesigner, industridesigner, teknikinformatörer, design managers, konstruktörer och forskare. Inom mindre och medel¬stora företag kan de få hantera både konstruktörs-och designerrollen simultant. I de större företagen kan du ingå antingen i en strategisk, projektledande roll eller i ett team med specifik kompetens. Över 95% av de utexaminerade får jobb inom området inom ett
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​ 

Entrepreneurship and Business Design
Industrial Design Engineering
Industrial Ecology
Interaction Design and Technologies
Lärande & ledarskap
Product Development​
Quality Operations Management

 

Fråga en student

Namn Linnéa Lidander
Ålder 24
Läser Teknisk design
Kommer från HalmstadEfter gymnasiet tog jag två sabbatsår. Under dessa åren funderade jag mycket över vad jag ville utbilda mig till och upptäckte till slut Teknisk Design (TD) på Chalmers. Eftersom jag alltid varit intresserad av design och kreativitet så verkade det passa mig perfekt. Idag är jag så glad att jag valde att börja studera här på Chalmers och programmet känns helt rätt för mig. Programmet ger en bra kombination av ämnen kopplade till design och teknik där man får utlopp för sin kreativitet samtidigt som man läser mer teoretiska ämnen. På TD läser man bland annat ergonomi, formlära, skiss och datamodellering men även ämnen som mekatronik, materialteknik och hållfasthetslära. Man jobbar även ofta i grupparbeten som exempelvis kan handla om att utveckla en produkt/tjänst. På TD är användaren i fokus när man designar produkter/tjänster och man får lära sig förstå de personer som man designar för vilket är väldigt intressant.

Eftersom man jobbar mycket i projektgrupper och eftersom TD är en ganska liten sektion så lär man känna varandra väldigt bra. Sektionen arrangerar även olika aktiviteter, både mindre och större: onsdagsfika, sportpass på fredagar, lunchföreläsningar m.m. På Chalmers finns det även aktiviteter att delta i utanför sektionen, vilket ger möjligheter att knyta kontakter på andra program. På våren arrangeras till exempel Cortègen där man bygger olika flak som sen avgår från Chalmers i ett karnevalståg på valborg.


Om du är nyfiken på Teknisk Design eller vill veta mer om hur det är att gå på Chalmers så tveka inte att skicka ett meddelande, så ska jag svara så gott jag kan!

 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 19 jan 2018