Teknisk design

300 hp (civilingenjör)

​Teknik med användarens
behov i centrum

 
Det finns en stor efterfrågan på kreativa ingenjörer inom produktutveckling. Framtidens produkter måste nämligen leva upp till ökade miljökrav samtidigt som de är tekniskt funktionella, attraktivt utformade, ergonomiska och användarvänliga. När ingenjörskunskaper kombineras med industridesign skapas möjligheten att utveckla de här produkterna och tjänsterna utifrån människors behov, miljökrav och industriella förutsättningar. Utbildningen Teknisk design, som har en unik profil, ger dig det efterfrågade helhetsperspektivet på produktutvecklingsprocessen och en humanistisk syn på tekniken och hur den används. 

Utbildningens innehåll

Kurserna på Teknisk design syftar till att ge en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen och därför läser studenterna ingenjörs och designkurser parallellt. Din förmåga att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa problem tränas upp i projektkurser med uppgifter och produktlösningar. Du lär dig både genom teori och praktik och får kommunicera dina idéer i text, bild, modeller och datorsimuleringar. Flera av projekten är verklighetsbaserade, oftast i samarbete med företag. Projektens komplexitet ökar ju längre du kommer i utbildningen för att du ska få använda dina nya kunskaper. Under vårterminen det tredje året görs ett stort projekt, som avslutar den första delen av utbildningen och ger en teknologie kandidatexamen.

För årskurs fyra och fem väljs ett masterprogram för att fördjupa kunskaperna inom något område. Avklarad kandidatutbildning ger platsgaranti på Teknisk designs masterprogram Industrial Design Engineering (MPDES) m.fl. program. På MPDES studerar du på engelska i en internationell miljö. En tredjedel av kurserna kan du välja fritt. Under masteråren finns också möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom något av våra utbytesprogram.Arbetsområden

Utexaminerade från Teknisk design har yrkesroller som projektledare, produktutvecklare, tjänstedesigner, industridesigner, teknikinformatörer, design managers, konstruktörer och forskare. Inom mindre och medelstora företag kan de få hantera både konstruktörs- och designerrollen simultant. I de större företagen kan de ingå antingen i en strategisk, projektledande roll eller i ett team med specifik kompetens. Över 95% av de utexaminerade får jobb inom området inom ett år.

 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​ 

Entrepreneurship and Business Design
Industrial Design Engineering
Industrial Ecology
Interaction Design and Technologies
Lärande & ledarskap
Product Development​
Quality Operations Management

 
Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs
grundläggande behörighet,
dvs vissa förkunskaper.
Läs mer

Särskild behörighet
Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Närliggande områdesbehörighet A9:
Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
Samtliga med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Närliggande områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik E
Samtliga med lägst betyg G

Meritkurser
Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du här.


Områdeskurser som ger meritpoäng 
Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare.
Biologi A - 0,5 (meritpoäng)
Biologi breddning - 0,25
CAD-teknik A - 0,25
Datorkommunikation - 0,5
Fordonsvård och service - 0,5
Fysik breddning - 0,25
Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5
Kemi B - 0,5
Kemi breddning - 0,25
Konstruktion A - 0,5
Kvalitetsteknik – 0,25
Medicinsk elektronik - 0,25
Programmering B - 0,25
Svenska C - muntlig o skriftlig kommunikation - 0,25
Teknikutveckling och företagande - 0,5
Virtuella miljöer - 0,5

Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 9, men det skiljer sig något från UHR:s standardmodell.

Antagningspoäng
Här finner du årets statistik


Antal platser
45

Examen Civilingenjörsexamen och
masterexamen

Studieplats Johanneberg

Kontakt
Anders Bosson, studievägledare
031-772 1546
anders.bosson@chalmers.se

Anmälningskod årskurs 1 CTH-56000

Anmälningsperiod
15 mars -15 april
Läs mer​​​
 


 
 

Fråga en studentNamn
Cecilia Henje
Ålder 21
Läser Teknisk design
Kommer från Smögen
Direkt efter gymnasiet började jag läsa på Chalmers Tekniska basår. Året därefter kom jag in på civilingenjörsprogrammet Teknisk design (TD) där vi lär oss att skapa och utveckla tjänster och produkter med användaren i centrum. Under utbildningen utrustas vi med kunskaper inom b.la. ergonomi, användaranpassning, formgivning, datamodellering samt hållbarhetslära. Samtidigt lär vi oss att tillämpa klassiska civilingenjörsämnen för att kunna skapa produkter samt konstruktioner som är tekniskt möjliga. Personligen tycker jag att utbildningen erbjuder en stimulerande kombination av kreativt skapande, logiskt tänkande och varierade projektarbeten i grupp!

Jag trivs idag väldigt bra på TD, som ibland känns som en liten familj i relation till Chalmers förhållandevis stora årskullar. På TD finns ett brett spektra av kvalitéer hos studenterna, vilket vi lär oss att samarbeta för att utnyttja under många av utbildningens utmaningar.

För mig innebär Chalmers och TD också mycket mer än bara en bra utbildning. Chalmers är också platsen där jag träffar mina vänner, engagerar mig i föreningar och studentevenemang, åker på skidresor och bygger Cortège! Samtidigt erbjuder Göteborgs storstadsmiljö möjligheten att ibland ta en kort paus ur studentbubblan.
Tveka inte att skicka in din fråga om du är nyfiken på Teknisk design eller livet på Chalmers, jag ska svara efter bästa förmåga!
 

 

 
 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 14 mar 2016