Sjökapten

180 hp (sjökaptensexamen)

Med världen som arbetsfält

Många internationella kontakter i en spännande miljö väntar på dig som utbildar dig till sjökapten. Chalmers utbildning kombinerar kurser inom sjöfart med till exempel ledarskap, miljö, och juridik för att förbereda dig för ett liv som befälhavare på ett fartyg eller senare inom näringen på landsidan. Studenter vid Svenska sjöbefälsutbildningar är attraktiva på en internationell marknad. Är livet till sjöss något som lockar dig? Då är det här din chans att utmanas, utvecklas och upptäcka världen.
 
 
 
 
 
 

Utbildningens innehåll

Att vara befälhavare på ett modernt fartyg innebär mycket ansvar. Därför är också utbildningen omfattande. Utbildningen innehåller en palett av huvudämnen som navigation, sjömanskap, sjötransportteknik och sjösäkerhet. Huvudämnena kompletteras med kurser inom ledarskap, miljö, juridik, ekonomi, sjukvård, radiokommunikation och meteorologi. Under utbildningen får du möjlighet att specialisera dig inom olika segment som offshore, tank och passagerarfartyg. På Chalmers finns moderna simulatorer där du utbildas i praktiska moment. Ibland utförs övningar på inhyrda övningsfartyg eller i Chalmers laborationsmiljöer på Maritiman. För att få ut en behörighet för Fartygsbefäl klass V krävs förutom examen även praktisk sjötid. Under utbildningen varvas teori med fartygsförlagd praktik, vilket omfattar fem perioder om cirka tio veckor vardera. Om du redan har sjötid sedan tidigare kan du välja att korta ner utbildningen från fyra år till tre år. Som för alla utbildningar med fartygspraktik krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida. Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 

Arbetsområden

Svenska sjöbefälsutbildningar står högt i kurs på en internationell marknad. Du som väljer att utbilda dig till sjökapten på Chalmers har därför goda förutsättningar att få en tjänst med bra villkor vad gäller lön och arbetstid. Många svenska sjöbefäl väljer att arbeta inom den svenska handelsflottan, norsk offshore eller internationell tank- och passagerarsjöfart. Med sjökaptensexamen och behörigheten Fartygsbefäl klass V har du rätt kvalifikationer för att söka jobb som andre styrman på fartyg av obegränsad storlek. Som styrman ansvarar du för att framföra ett fartyg på ett säkert och effektivt sätt. Efter några års sjötid kan du mönstra upp till överstyrman, och efter ytterligare några års sjötid kan du få behörighet att bli befälhavare. Med flera års yrkeserfarenhet av livet till sjöss är du även attraktiv för arbeten i land, exempelvis inom hamnverksamhet, på rederikontor, sjöfartsmyndigheter eller sjöfartsutbildning

 

Certifikat och intyg

Läkarintyg
För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen. Om du är osäker på vilka krav som gäller, kontakta studievägledningen eller se webbplatsen för Sjöfartens utbildningsinstitut, SUI​.
 
Visum
Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 
Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida.

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa ett masterprogram i Sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.


​Frå​ga en student
Namn
Carl-Johan Havinger
Ålder 24
Läser Sjökapten
Kommer från Lund
Jag har sedan liten fascinerats av havet men att jag just skulle studera till Sjökapten var för mig långt borta fram tills att jag fick antagningsbeskedet, därefter så har jag insett hur rätt jag hamnat. De flesta som läser på programmet har någon typ av koppling till sjöfarten men långt ifrån alla, däribland jag. För mig var det nyfikenheten som drev mig till att söka till Sjökapten efter att jag under en längre tid gjort efterforskningar kring yrket och det jag fann var för mig spännande.

Yrket som Sjökapten är för gemene man luddigt, de flesta tror att det bara handlar om att ”köra båt” men det består av så mycket mer. En Sjökapten idag arbetar mycket med kommunikation mellan fartyg och land, resterande uppgifter är överlag delegerade till övriga befäl ombord, där Sjökaptenen har en övervakande roll. Utbildningen och de olika momenten varierar från termin till termin, vi läser allt från ekonomi och juridik till sjukvård och brandkunskap. Utöver det vi läser på högskolan så har vi även fartygsförlagd utbildning där vi under ett par månaders tid är ute på ett fartyg i utbildningssyfte, då får du möjligheten att tidigt under utbildningen bilda dig en uppfattning om vad det är du studerar till men även använda dig av de kunskaper du samlat på dig under utbildningens gång.”

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: on 12 jul 2017