Sjökapten

180 hp (sjökaptensexamen)

Med världen som arbetsfält

Många internationella kontakter i en spännande miljö väntar på dig som utbildar dig till sjökapten. Chalmers utbildning kombinerar kurser inom sjöfart med till exempel ledarskap, miljö, och juridik för att förbereda dig för ett liv som befälhavare på ett fartyg eller senare inom näringen på landsidan. Studenter vid Svenska sjöbefälsutbildningar är attraktiva på en internationell marknad. Är livet till sjöss något som lockar dig? Då är det här din chans att utmanas, utvecklas och upptäcka världen.
 
 
 
 
 
 

Utbildningens innehåll

Att vara befälhavare på ett modernt fartyg innebär mycket ansvar. Därför är också utbildningen omfattande. Utbildningen innehåller en palett av huvudämnen som navigation, sjömanskap, sjötransportteknik och sjösäkerhet. Huvudämnena kompletteras med kurser inom ledarskap, miljö, juridik, ekonomi, sjukvård, radiokommunikation och meteorologi. Under utbildningen får du möjlighet att specialisera dig inom olika segment som offshore, tank och passagerarfartyg. På Chalmers finns moderna simulatorer där du utbildas i praktiska moment. Ibland utförs övningar på inhyrda övningsfartyg eller i Chalmers laborationsmiljöer på Maritiman. För att få ut en behörighet för Fartygsbefäl klass V krävs förutom examen även praktisk sjötid. Under utbildningen varvas teori med fartygsförlagd praktik, vilket omfattar fem perioder om cirka tio veckor vardera. Om du redan har sjötid sedan tidigare kan du välja att korta ner utbildningen från fyra år till tre år. Som för alla utbildningar med fartygspraktik krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida. Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 

Arbetsområden

Svenska sjöbefälsutbildningar står högt i kurs på en internationell marknad. Du som väljer att utbilda dig till sjökapten på Chalmers har därför goda förutsättningar att få en tjänst med bra villkor vad gäller lön och arbetstid. Många svenska sjöbefäl väljer att arbeta inom den svenska handelsflottan, norsk offshore eller internationell tank- och passagerarsjöfart. Med sjökaptensexamen och behörigheten Fartygsbefäl klass V har du rätt kvalifikationer för att söka jobb som andre styrman på fartyg av obegränsad storlek. Som styrman ansvarar du för att framföra ett fartyg på ett säkert och effektivt sätt. Efter några års sjötid kan du mönstra upp till överstyrman, och efter ytterligare några års sjötid kan du få behörighet att bli befälhavare. Med flera års yrkeserfarenhet av livet till sjöss är du även attraktiv för arbeten i land, exempelvis inom hamnverksamhet, på rederikontor, sjöfartsmyndigheter eller sjöfartsutbildning

 

Certifikat och intyg

Läkarintyg
För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen. Om du är osäker på vilka krav som gäller, kontakta studievägledningen eller se webbplatsen för Sjöfartens utbildningsinstitut, SUI​.
 
Visum
Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 
Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida.

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa ett masterprogram i Sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.


Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs
grundläggande behörighet,
dvs vissa förkunskaper.
Läs mer

Särskild behörighet
Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Närliggande områdesbehörighet A7:
Matematik 3b eller 3c, Fysik 1a alternativt 1b1
Samtliga med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Närliggande områdesbehörighet 7:
Matematik C, Engelska A, Fysik A

Meritkurser
Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du här.

Extra meritpoäng

Platsgaranti för samtliga sökande med matrosbehörighet upphörde HT12. Platsgarantin ersätts med 3,0 meritpoäng för dem med matros- eller lättmatrosbehörighet. Endast om sökandes meritvärde överstiger maximalt meritvärde med dessa 3,0 meritpoäng ges sökande platsgaranti. Den av transportstyrelsen utfärdade behörigheten ska styrkas med en vidimerad kopia och vara Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund, tillhanda senast sista dag för komplettering.

 
Områdeskurser som ger meritpoäng
Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare.
Fartygsbefäl - 0,5 (meritpoäng)
Fysik B - 0,5
Kemi A - 0,5
Maskinbefäl - 0,5
Miljö och säkerhet - 0,5
Svenska C - muntlig o skriftlig kom. 0,25

Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 7, men det skiljer sig något från UHR:s standardmodell.
Kurserna ovan ingår i gällande kursplaner för gymnasieskolan vilka infördes hösten 2000 samt de kursplaner för gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. Enbart dessa kurser ger meritpoäng, inga motsvarande kurser.
Antagningspoäng
Här finner du årets statistik

Antal platser
75

Examen Sjökaptensexamen

Studieplats Lindholmen

Kontakt
Elisabet Niklasson, studievägledare
031-772 6081
elisabet.niklasson@chalmers.se

Anmälningskod årskurs 1

CTH-75000

Anmälningsperiod
15 mars -15 april
Läs mer​​​
 
 
 

​Frå​ga en student

 
Namn
John Molén
Ålder 25
Läser Sjökaptensprogrammet
Kommer från Uppsala
Mitt intresse för sjöfarten har funnits sedan jag var liten. Jag växte upp i en stad utan några direkta kopplingar till handelsflottan men har alltid haft fritidsbåtar nära till hands. Att ta steget vidare till sjökaptensprogrammet kändes både naturligt och spännande.

Att arbeta ombord på ett fartyg är ganska speciellt. Man arbetar ofta med människor med andra nationaliteter och bakgrunder under längre perioder. Arbetet är mångsidigt och utmanande. De problem som uppstår ombord är upp till besättningen att lösa, ofta helt utan hjälp utifrån.

Under min tid till sjöss har jag erhållit mycket praktisk kunskap, men även vuxit som person och lärt mig vikten av samarbete och eget ansvar. Jag går nu mitt sista år på Chalmers och har under mina år här fått en gedigen utbildning och en stabil grund att stå på för en framtida karriär till sjöss.

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 14 mar 2016