Sjökapten

180 hp (sjökaptensexamen)

Med världen som arbetsfält

Många internationella kontakter i en spännande miljö väntar på dig som utbildar dig till sjökapten. Chalmers utbildning kombinerar kurser inom sjöfart med till exempel ledarskap, miljö, och juridik för att förbereda dig för ett liv som befälhavare på ett fartyg eller senare inom näringen på landsidan. Studenter vid Svenska sjöbefälsutbildningar är attraktiva på en internationell marknad. Är livet till sjöss något som lockar dig? Då är det här din chans att utmanas, utvecklas och upptäcka världen.
 
 
 
 
 
 

Utbildningens innehåll

Att vara befälhavare på ett modernt fartyg innebär mycket ansvar. Därför är också utbildningen omfattande. Utbildningen innehåller en palett av huvudämnen som navigation, sjömanskap, sjötransportteknik och sjösäkerhet. Huvudämnena kompletteras med kurser inom ledarskap, miljö, juridik, ekonomi, sjukvård, radiokommunikation och meteorologi. Under utbildningen får du möjlighet att specialisera dig inom olika segment som offshore, tank och passagerarfartyg. På Chalmers finns moderna simulatorer där du utbildas i praktiska moment. Ibland utförs övningar på inhyrda övningsfartyg eller i Chalmers laborationsmiljöer på Maritiman. För att få ut en behörighet för Fartygsbefäl klass V krävs förutom examen även praktisk sjötid. Under utbildningen varvas teori med fartygsförlagd praktik, vilket omfattar fem perioder om cirka tio veckor vardera. Om du redan har sjötid sedan tidigare kan du välja att korta ner utbildningen från fyra år till tre år. Som för alla utbildningar med fartygspraktik krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida. Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 

Arbetsområden

Svenska sjöbefälsutbildningar står högt i kurs på en internationell marknad. Du som väljer att utbilda dig till sjökapten på Chalmers har därför goda förutsättningar att få en tjänst med bra villkor vad gäller lön och arbetstid. Många svenska sjöbefäl väljer att arbeta inom den svenska handelsflottan, norsk offshore eller internationell tank- och passagerarsjöfart. Med sjökaptensexamen och behörigheten Fartygsbefäl klass V har du rätt kvalifikationer för att söka jobb som andre styrman på fartyg av obegränsad storlek. Som styrman ansvarar du för att framföra ett fartyg på ett säkert och effektivt sätt. Efter några års sjötid kan du mönstra upp till överstyrman, och efter ytterligare några års sjötid kan du få behörighet att bli befälhavare. Med flera års yrkeserfarenhet av livet till sjöss är du även attraktiv för arbeten i land, exempelvis inom hamnverksamhet, på rederikontor, sjöfartsmyndigheter eller sjöfartsutbildning

 

Certifikat och intyg

Läkarintyg
För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen. Om du är osäker på vilka krav som gäller, kontakta studievägledningen eller se webbplatsen för Sjöfartens utbildningsinstitut, SUI​.
 
Visum
Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 
Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida.

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa ett masterprogram i Sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.


​Frå​ga en student

Namn Mattias Forsberg
Ålder 28
Läser Sjökapten
Kommer från Stockholm
Jag har alltid varit fascinerad utav sjöfart och hur mycket den egentligen betyder för oss i Sverige. Redan som liten seglade jag mycket och tillbringade alla somrar i skärgården, där jag då och då såg ett fartyg i horisonten vilket väckte mitt intresse. Efter att ha gått från segling, till taxibåtsverksamhet så var steget vidare till sjökaptensprogrammet naturligt och spännande.

Man tror kanske att vara sjökapten bara är att ”köra båt” från punkt A till punkt B men det är så mycket mer, det är både tekniskt och praktiskt, ena dagen på Chalmers så studerar man fartygsstabilitet och ekonomi, andra dagen står man i rökdykarutrustning och ska släcka en simulerad fartygsbrand.

Praktiken ombord på fartyg har gett mig en inblick i hur det är att vara till sjöss. Man får testa sina kunskaper man lärt sig på Chalmers och man får även testa på mycket nytt. Jag har vuxit som person och lärt mig vikten utav samarbete och eget ansvar ombord. Jag går nu mitt sista år på Chalmers och har under mina år här fått en gedigen utbildning och en stabil grund att stå på för en framtida karriär till sjöss men också på land.


Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 04 apr 2017