Sjökapten

180 hp (sjökaptensexamen)

Livet som sjökapten är för dig som vill utmanas, utvecklas och upptäcka världen. Efter din utbildning väntar ett yrkesliv i en spännande miljö med många internationella kontakter. Programmet kombinerar kurser inom sjöfart, med till exempel ledarskap, miljö och juridik. Detta för att förbereda dig på en roll som befälhavare på ett fartyg eller i land inom exempelvis en myndighet eller ett rederi. 

Utbildningens innehåll

Illustration av kompass

Programmet innefattar teoretiska studier parallellt med längre perioder av arbetsplatsförlagd utbildning till sjöss. Utbildningen är därför fyra år (180 hp + 75 hp arbetsplatsförlagd utbildning)​. Navigation, hantering av last och gods, säkerhet samt ett genomgående fokus på ledarskap och lagarbete kännetecknar programmets huvudämnen. Dessa kompletteras med kurser inom till exempel miljö, juridik och ekonomi och gör dig redo för ett arbetsliv i en högteknologisk och multinationell miljö. 

För att förbereda dig för en internationell karriär läses hela sista året på engelska, därutöver är det även möjligt att studera sista året utomlands. En sjökapten arbetar såväl övervakande som operativt på fartygets brygga samt praktiskt med till exempel lastning, lossning och säkerhet. 

Under utbildningen får du möjlighet att specialisera dig inom olika segment som offshorefartyg, tankfartyg eller passagerarfartyg. På Chalmers finns moderna simulatorer där du utbildas i praktiska moment. Ibland utförs övningar på inhyrda övningsfartyg eller i våra laborationsmiljöer på fartyget Fryken. För den fartygsförlagda praktiken krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Det kan du ordna under den första terminen på programmet. Mer information om detta finns på Transportstyrelsens hemsida. 

 

Arbetsområden

Studenter från svenska sjökaptensutbildningar står högt i kurs på både den svenska och internationella arbetsmarknaden. 95 procent av studenterna från programmet får relevanta arbeten inom ett år efter avslutad utbildning. Många svenska sjökaptener väljer att arbeta inom den svenska handelsflottan eller med internationell sjöfart inom områden som offshore, tank- och passagerarsjöfart. 

Programmet leder till sjökaptensexamen och behörigheten Fartygsbefäl klass V. Detta ger dig rätt kvalifikationer för att arbeta som andre styrman på fartyg av obegränsad storlek. Efter några års sjötid kan du mönstra upp till överstyrman, och senare även få behörighet som befälhavare. Med flera års yrkeserfarenhet av livet till sjöss är du också attraktiv för arbeten i land, exempelvis inom hamnverksamhet, på rederikontor, sjöfartsmyndigheter eller sjöfartsutbildningar. Utbildningens bredd med stora delar ledarskap, ekonomi och grundläggande juridik öppnar även dörrar till yrken  utanför sjöfartsområdet.
.

Certifikat och intyg

Läkarintyg
För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen. Om du är osäker på vilka krav som gäller, kontakta studievägledningen eller se webbplatsen för Sjöfartens utbildningsinstitut, SUI​.
 
Visum
Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 
Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida:

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa ett masterprogram i Sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.


​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

​Frå​ga en student

Namn Moa Olsson
Ålder 21
Läser Sjökapten 
Kommer från Luleå
Ställ en fråga​

Sjökaptensprogrammet är programmet för dig som drömmer om att jobba med att köra båt. Men att köra båt är inte allt vi lär oss här på Sjökaptensprogrammet. Som sjökapten ska man bland annat besitta kunskap om den miljöpåverkan sjöfarten bidrar med samt hur man ska lasta fartyg för bästa stabilitet. Så kort och gott finns det så mycket mer att lära sig på sjökaptensprogrammet än just hur man kör båt. 

Men det är ändå den bakgrunden jag kommer ifrån, köra båt alltså. Första gången jag åkte båt var jag en vecka gammal och efter det har det bara fortsatt. Det är den största lyckan i livet. Så att studera här på sjösektionen på Chalmers passar mig som handen i handsken. Så länge det fortsätter kännas så här bra och man fortfarande har roligt med sina kompisar som man träffat både under och efter skolan, så ser jag ingen anledning till att ens fundera på att göra något annat. Så om 3 år går jag ut och drömmen är att få jobba till sjöss med en go' besättning. Kanske låter detta som en rätt så tafatt dröm, men så länge jag får jobba till sjöss är drömmen faktiskt gjord. Vill du också jobba ute på böljan den blå, tveka inte, det är bara att höra av sig till mig med dina frågor!​


Publicerad: fr 25 sep 2020.