Sjökapten

180 hp (sjökaptensexamen)

Livet som sjökapten är för dig som vill upptäcka världen, utmanas och utvecklas. Efter din utbildning väntar ett yrkesliv i en omväxlande miljö med många internationella kontakter. Programmet kombinerar kurser inom sjöfart, med ledarskap, miljö och juridik för att förbereda dig inför rollen som befälhavare på ett fartyg eller i land inom en myndighet eller ett rederi. 

Utbildningens innehåll

Illustration av kompass

I början av din karriär arbetar du såväl övervakande som operativt på fartygets brygga, men även praktiskt med till exempel lastning och lossning samt säkerhet ombord. På en mer avancerad nivå arbetar du som sjöbefäl med att lösa komplexa trafiksituationer som exempelvis lotsning och sköter den administrativa kontakten med olika hamnar. 
 
Programmet innefattar teoretiska studier parallellt med längre perioder av arbetsplatsförlagd utbildning till sjöss. Utbildningen är därför fyra år. Du kommer till en början att studera teori i två läsperioder på campus Lindholmen innan det är dags för praktik till sjöss i en läsperiod. Teori varvas med praktik på ett liknande sätt under hela utbildningens gång. 
 
Navigation, hantering av last och gods, säkerhet samt ett genomgående fokus på ledarskap och lagarbete kännetecknar programmets huvudämnen. Då varje fartyg verkar som ett eget samhälle kompletteras detta med kurser inom till exempel miljö, juridik, ekonomi samt grundläggande sjukvård. Detta gör dig redo för ett arbetsliv i en högteknologisk och multinationell omgivning.  

Under sista året av utbildningen får du möjlighet att specialisera dig inom olika segment som offshorefartyg, tankfartyg eller passagerarfartyg. Det är även möjligt att studera sista året utomlands genom Erasmus-avtal. För att förbereda dig för en internationell karriär läses kurser motsvarande ett år på engelska. På Chalmers finns moderna simulatorer där du i en trygg miljö utbildas i praktiska moment som exempelvis lasthantering, radiokommunikation. tanklaster, navigering, manövrering av stora fartyg och lär dig även hur du undviker kollision med andra fartyg 

Programmet leder till sjökaptensexamen och utbildningsbevis klass Fartygsbefäl V.. Detta ger dig möjlighet för att arbeta som sjöbefäl på fartyg av obegränsad storlek. I programmet ingår även andra behörigheter och intyg som du behöver till sjöss, exempelvis GMDSS, ECDIS och säkerhetskursen Basic safety. 
 länk till formulär

Arbetsområden

Studenter från svenska sjökaptensutbildningar är eftertraktade och har ett gott anseende på både den svenska och internationella arbetsmarknaden. Många svenska sjökaptener väljer att arbeta inom den svenska handelsflottan eller med internationell sjöfart inom områden som offshore, tank- och passagerarsjöfart. Efter några års sjötid kan du mönstra upp till överstyrman, och senare även få behörighet som befälhavare. Med flera års yrkeserfarenhet av livet till sjöss är du också attraktiv för arbeten i land, exempelvis inom hamnverksamhet, på rederikontor, sjöfartsmyndigheter eller sjöfartsutbildningar.​

Läkarintyg

För den fartygsförlagda praktiken krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Det kan du ordna under den första terminen på programmet. För att kunna söka behörighet hos Transportstyrelsen efter avslutad utbildning behöver du också ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detaljerad information om de krav som gäller kan läsas på Transportstyrelsens hemsida.

Masterprogram

Efter utbildningen finns det även möjlighet att läsa ett masterprogram i sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: fr 11 nov 2022.