Sjökapten

180 hp (sjökaptensexamen)


Många internationella kontakter i en spännande miljö väntar på dig som utbildar dig till sjökapten. Chalmers sjökaptensprogram kombinerar kurser inom sjöfart med till exempel ledarskap, miljö och juridik för att förbereda dig för ett liv som befälhavare på ett fartyg eller i land på till exempel en myndighet eller ett rederi. Studenter vid svenska sjökaptensutbildningar är attraktiva på en internationell marknad. Är livet till sjöss något som lockar dig? Då är det här din chans att utmanas, utvecklas och upptäcka världen.
  
 

Utbildningens innehåll

Programmet kombinerar teoretiska studier med flera längre perioder arbetsplatsförlagd utbildning till sjöss. Utbildningen är därför fyra år lång. Navigation, hantering av last och gods, säkerhet samt ett genomgående fokus på ledarskap och teamwork kännetecknar programmets huvudämnen. Dessa kompletteras med kurser inom till exempel miljö, juridik och ekonomi och gör dig redo för ett arbetsliv i en högteknologisk och multinationell miljö. För att ytterligare förbereda dig för en internationell karriär läses hela sista året på engelska och det är också möjligt att studera sista året utomlands. En sjökapten arbetar såväl övervakande som operativt på fartygets brygga och praktiskt till exempel med lastning/lossning och säkerhet. Under utbildningen får du möjlighet att specialisera dig inom olika segment som offshorefartyg, tankfartyg eller passagerarfartyg. På Chalmers finns moderna simulatorer där du utbildas i praktiska moment och ibland utförs övningar på inhyrda övningsfartyg eller i våra laborationsmiljöer på fartyget Fryken.

För den fartygsförlagda praktiken krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta kan du ordna under den första terminen på programmet. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.
 


Arbetsområden

Studenter från svenska sjökaptensutbildningar står högt i kurs på både den svenska och internationella arbetsmarknaden. 95% av studenterna från Chalmers sjökaptensprogram får relevanta arbeten inom ett år efter avslutad utbildning. Många svenska sjökaptener väljer att arbeta inom den svenska handelsflottan eller med internationell sjöfart inom områdena offshore, tank- och passagerarsjöfart. Programmet leder till sjökaptensexamen och behörigheten Fartygsbefäl klass V. Detta ger dig rätt kvalifikationer att arbeta som andre styrman på fartyg av obegränsad storlek. Efter några års sjötid kan du mönstra upp till överstyrman, och senare även få behörighet som befälhavare. Med flera års yrkeserfarenhet av livet till sjöss är du också attraktiv för arbeten i land, exempelvis inom hamnverksamhet, på rederikontor, sjöfartsmyndigheter eller sjöfartsutbildning. Utbildningens bredd med stora delar ledarskap, ekonomi och grundläggande juridik öppnar dörrar till yrken även utanför sjöfartsområdet.

 

Certifikat och intyg

Läkarintyg
För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen. Om du är osäker på vilka krav som gäller, kontakta studievägledningen eller se webbplatsen för Sjöfartens utbildningsinstitut, SUI​.
 
Visum
Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 
Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida.

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa ett masterprogram i Sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.


​Frå​ga en student

Namn Carl-Johan Havinger
Ålder 24
Läser Sjökapten
Kommer från Lund

Jag har sedan liten fascinerats av havet men att jag just skulle studera till Sjökapten var för mig långt borta fram tills att jag fick antagningsbeskedet, därefter så har jag insett hur rätt jag hamnat. De flesta som läser på programmet har någon typ av koppling till sjöfarten men långt ifrån alla, däribland jag. För mig var det nyfikenheten som drev mig till att söka till Sjökapten efter att jag under en längre tid gjort efterforskningar kring yrket och det jag fann var för mig spännande.

Yrket som Sjökapten är för gemene man luddigt, de flesta tror att det bara handlar om att ”köra båt” men det består av så mycket mer. En Sjökapten idag arbetar mycket med kommunikation mellan fartyg och land, resterande uppgifter är överlag delegerade till övriga befäl ombord, där Sjökaptenen har en övervakande roll. Utbildningen och de olika momenten varierar från termin till termin, vi läser allt från ekonomi och juridik till sjukvård och brandkunskap. Utöver det vi läser på högskolan så har vi även fartygsförlagd utbildning där vi under ett par månaders tid är ute på ett fartyg i utbildningssyfte, då får du möjligheten att tidigt under utbildningen bilda dig en uppfattning om vad det är du studerar till men även använda dig av de kunskaper du samlat på dig under utbildningens gång.”

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 13 aug 2018