Sjökapten

180 hp (sjökaptensexamen)

Livet som sjökapten är för dig som vill upptäcka världen, utmanas och utvecklas. Efter din utbildning väntar ett yrkesliv i en spännande miljö med många internationella kontakter. Programmet kombinerar kurser inom sjöfart, med ledarskap, miljö och juridik för att förbereda dig på en roll som befälhavare på ett fartyg eller i land inom en myndighet eller ett rederi. 

Utbildningens innehåll

Illustration av kompass

Som sjökapten arbetar du såväl övervakande som operativt på fartygets brygga. Du arbetar även praktiskt med till exempel lastning och lossning samt säkerhet ombord.  
 
Programmet innefattar teoretiska studier parallellt med längre perioder av arbetsplatsförlagd utbildning till sjöss. Utbildningen är därför fyra år. Navigation, hantering av last och gods, säkerhet samt ett genomgående fokus på ledarskap och lagarbete kännetecknar programmets huvudämnen. Dessa kompletteras med kurser inom till exempel miljö, juridik och ekonomi och gör dig redo för ett arbetsliv i en högteknologisk och multinationell miljö.  
 
Under utbildningen får du möjlighet att specialisera dig inom olika segment som offshorefartyg, tankfartyg eller passagerarfartyg. På Chalmers finns moderna simulatorer där du utbildas i praktiska moment. Ibland utförs övningar på inhyrda övningsfartyg eller i våra laborationsmiljöer på fartyget Fryken.  
 
För att förbereda dig för en internationell karriär läses hela sista året på engelska, det är även möjligt att studera sista året utomlands. För den fartygsförlagda praktiken krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Det kan du ordna under den första terminen på programmet. Mer information om detta finns på Transportstyrelsens hemsida.

 

Arbetsområden

Studenter från svenska sjökaptensutbildningar står högt i kurs på både den svenska och internationella arbetsmarknaden. 95 procent av studenterna från programmet får relevanta arbeten inom ett år efter avslutad utbildning. Många svenska sjökaptener väljer att arbeta inom den svenska handelsflottan eller med internationell sjöfart inom områden som offshore, tank- och passagerarsjöfart.  
 
Programmet leder till sjökaptensexamen och behörigheten Fartygsbefäl klass V. Detta ger dig rätt kvalifikationer för att arbeta som andre styrman på fartyg av obegränsad storlek. Efter några års sjötid kan du mönstra upp till överstyrman, och senare även få behörighet som befälhavare. Med flera års yrkeserfarenhet av livet till sjöss är du också attraktiv för arbeten i land, exempelvis inom hamnverksamhet, på rederikontor, sjöfartsmyndigheter eller sjöfartsutbildningar.  

Läkarintyg

För att kunna söka behörighet hos Transportstyrelsen efter avslutad utbildning behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detaljerad information om de krav som gäller kan läsas på Transportstyrelsens hemsida.


Masterprogram

Efter utbildningen finns det även möjlighet att läsa ett masterprogram i sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: ti 17 maj 2022.