Sjöingenjör

180 hp (sjöingenjörsexamen)

Problemlösare med stort
tekniskt ansvar

Som sjöingenjör på ett större fartyg får du en ansvarsfylld och spännande yrkesvardag. För att kunna hantera det stora tekniska ansvaret måste du vara en lyhörd och kreativ problemlösare som är bra på att ta egna initiativ. Chalmers sjöingenjörsutbildning förbereder dig för detta både teoretiskt och praktiskt, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt. Att vara sjöingenjör kan bli ditt världsomspännande äventyr till sjöss, men öppnar också upp dörrar till utmanande arbetsuppgifter i land.
 
  
 

Utbildningens innehåll

Studierna är i första hand inriktade mot ett yrke som maskinbefäl på handelsfartyg. I utbildningen läser du kurser i bland annat ledarskap, kommunikation och säkerhet. Stor vikt läggs även på utbildning i el, reglerteknik och styrteknik. Praktisk färdighetsträning i simulatorer och på övningsfartyg integreras löpande i undervisningen. För att du ska få ut behörighet för Maskinbefäl klass V krävs även sjöpraktik i totalt tio månader och el- och verkstadspraktik i fyra månader. Har du redan sjötid som du kan tillgodoräkna dig kan du välja att läsa utbildningen på tre år i stället för den normala utbildningslängden på fyra år. Som för alla utbildningar med fartygspraktik krävs det att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida. Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål.

Arbetsområden

Med sjöingenjörsexamen och behörigheten Maskinbefäl klass V har du möjlighet att söka jobb som andre fartygsingenjör ombord på ett fartyg i alla storlekar. Efter några års sjötid kan du mönstra upp till förste fartygsingenjör, och efter ytterligare några års sjötid kan du få behörighet att bli teknisk chef och därmed ha det övergripande tekniska ansvaret ombord. Skulle du vilja gå i land finns det goda förutsättningar att du kan få ett ansvarsfullt jobb som driftingenjör inom till exempel kraft-, tillverknings och processindustrin. Du kan även arbeta inom transport-, hamn- och rederiverksamhet.

 

Certifikat och intyg

Läkarintyg
För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen. Om du är osäker på vilka krav som gäller, kontakta studievägledningen eller se webbplatsen för Sjöfartens utbildningsinstitut, SUI​.
 
Visum
Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 
Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida.
 

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa ett masterprogram i Sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.

​F​råga en student


Namn
 Linus Sjöman
Ålder 22
Läser Sjöingenjör
Kommer från Mellerud

Jag är en kille på 22 år från Dalsland som redan under min gymnasietid visste att jag ville läsa vidare efter att jag avslutat teknikprogrammet. Förutom mitt intresse för matematik och fysik, så gillade jag att lösa problem i praktiken, att arbeta med händerna helt enkelt. Jag hade jobbat extra som cykelmekaniker, älskade slöjdlektionerna, och hade alltid fascinerats av motorer och maskiner.

Olika typer av ingenjörsutbildningar låg nära till hands och Göteborg var staden jag helst av allt ville bo i. Jag letade först och främst bland Chalmers programutbud och insåg snart att det fanns ett alternativ som kanske kunde vara den perfekta utbildningen för mina intressen.

Sjöingenjörsprogrammet är ett varierat program som trots sin bredd är riktat mot ett mål, att bli maskinbefäl på fartyg. Under utbildningen så läser bland annat traditionella ingenjörsämnen så som matematik, mekanik, termodynamik, och reglerteknik. Utöver detta så läser man unika kurser som bland annat innehåller sjukvård, brandbekämpning, ledarskap och juridik. Utbildningen innehåller många praktiska moment, bland annat 10 månaders fartygspraktik och en period av el-, verkstad-, och motorpraktik.
 Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 14 mar 2016