Sjöingenjör

180 hp (sjöingenjörsexamen)

Som sjöingenjör på ett större fartyg står du inför en ansvarsfylld och spännande karriär. För att hantera ett stort tekniskt ansvar måste du vara en lyhörd och kreativ problemlösare som kan ta egna initiativ. Chalmers sjöingenjörsutbildning förbereder dig för detta både teoretiskt och praktiskt, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt. Att vara sjöingenjör kan bli ditt världsomspännande äventyr till sjöss, men öppnar också upp dörrar till utmanande arbetsuppgifter i land.


Utbildningens innehåll

Båtmotor

Studierna är i första hand inriktade mot ett yrke som maskinbefäl på handelsfartyg. I utbildningen läser du kurser i bland annat ledarskap, kommunikation och säkerhet. Stor vikt läggs också på utbildning i maskinteknik, el, reglerteknik samt styrteknik. I programmet ingår även högspänningsutbildningen Electro Technical Officer. 

Programmets kurser innehåller i de flesta fall laborationer samt simulatorövningar. För att du ska få ut behörighet för Maskinbefäl klass V krävs sjöpraktik i totalt tio månader samt el- och verkstadspraktik om totalt 90 högskolepoäng. Den fartygsförlagda utbildningen samt kurserna i el- och verkstadspraktik är integrerade i programmet som valfria kurser. Har du redan sjötid som du kan tillgodoräkna dig kan du välja att läsa utbildningens teoretiska block samt el- och motorverkstadskurser. Utbildningen är fyra år om du läser den med integrerad fartygsförlagd utbildning. Som för alla utbildningar med fartygspraktik krävs det även att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Mer information om det finns på Transportstyrelsens hemsida. 


Arbetsområden

Med sjöingenjörsexamen och behörigheten Maskinbefäl klass V har du möjlighet att söka jobb som andre fartygsingenjör ombord på fartyg i alla storlekar. 

Efter några års sjötid kan du mönstra upp till förste fartygsingenjör, därefter kan du även få behörighet till att bli teknisk chef och då ha det övergripande tekniska ansvaret ombord. Skulle du vilja påbörja en karriär i land kan du få ett ansvarsfullt jobb som driftingenjör inom till exempel kraft-, tillverknings- och processindustrin. Även inom transport-, hamn- och rederiverksamhet finns många intressanta arbeten för sjöingenjörer såsom projektledare, serviceingenjör, driftledare inom kraftindustrin och teknisk inspektör.


Certifikat och intyg

Läkarintyg
För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen. Om du är osäker på vilka krav som gäller, kontakta studievägledningen eller se webbplatsen för Sjöfartens utbildningsinstitut, SUI​.
 
Visum
Amerikanskt visum är också ett krav för att kunna få fartygspraktik på fartyg med hamnar i USA som mål. Visumet skaffas gemensamt genom skolans organisation.
 
Läs mer om certifikat och intyg på institutionens hemsida:


Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa ett masterprogram i Sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.

​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

​F​råga en student

Namn Emma Westerberg
Ålder 22
Läser Sjöingenjör
Kommer från Göteborg


Jag var en av alla dem som inte hade en aning om vad jag ville utbilda mig till. En lapp med mina intressen och egenskaper jag värdesätter hos framtida arbetsgivare, fick bli min guide. Jag ville kunna bo och jobba varsomhelst i världen, gärna nära havet. Frihet, flexibilitet och att resa är viktigt för mig. Som sjöingenjör har man en global arbetsmarknad, där resan ofta är en del av jobbet.

Att jag skulle läsa något tekniskt, var det egentligen aldrig något tvivel om. Matematik och teknik har alltid varit bland mina favoritämnen. Utbildningen blandar de teoretiska delarna med praktiska. Detta passar mig mycket bra. För dagarna blir varierande och man får genast applicera sina kunskaper.

På somrarna åker jag gärna ut och seglar med vännerna. Det finns få saker som slår en sommar på västkusten!

Sjöingenjör var den utbildning som hade allt på min lista. Har nu kommit mer än halvvägs på min väg till examen och jag har aldrig tvekat på mitt val.

Publicerad: fr 25 sep 2020.