Sjöingenjör

180 hp (sjöingenjörsexamen)

Som sjöingenjör på ett större fartyg står du inför en ansvarsfylld och spännande karriär. För att hantera ett stort tekniskt ansvar måste du vara en lyhörd och kreativ problemlösare som kan ta egna initiativ. Chalmers sjöingenjörsutbildning förbereder dig för detta både teoretiskt och praktiskt, vilket gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt. Att vara sjöingenjör kan bli ditt världsomspännande äventyr till sjöss, men öppnar också upp dörrar till utmanande arbetsuppgifter i land.


Utbildningens innehåll

Båtmotor

Studierna är i första hand inriktade mot ett yrke som maskinbefäl på handelsfartyg. I utbildningen läser du kurser i bland annat ledarskap, kommunikation och säkerhet. Stor vikt läggs också på utbildning i maskinteknik, el, reglerteknik samt styrteknik. I programmet ingår även högspänningsutbildningen Electro Technical Officer.  
 
Programmets kurser innehåller i de flesta fall laborationer samt simulatorövningar där du får lära dig att tackla olika utmaningar. 
 
För att du ska få ut behörighet för Maskinbefäl klass V krävs sjöpraktik i totalt tio månader samt el- och verkstadspraktik om totalt 90 högskolepoäng. Den fartygsförlagda utbildningen samt kurserna i el- och verkstadspraktik är integrerade i programmet som valfria kurser.  

Har du redan sjötid som du kan tillgodoräkna dig kan du välja att läsa utbildningens teoretiska block samt el- och motorverkstadskurser. Utbildningen är fyra år om du läser den med integrerad fartygsförlagd utbildning. Som för alla utbildningar med fartygspraktik krävs det även att du har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Mer information om det finns på Transportstyrelsens hemsida. 

Arbetsområden

Med sjöingenjörsexamen och behörigheten Maskinbefäl klass V har du möjlighet att söka jobb som andre fartygsingenjör ombord på fartyg i alla storlekar.  
 
Efter några års sjötid kan du mönstra upp till förste fartygsingenjör, därefter kan du även få behörighet till att bli teknisk chef och då ha det övergripande tekniska ansvaret ombord. Skulle du vilja påbörja en karriär i land kan du få ett ansvarsfullt jobb som driftingenjör inom till exempel kraft-, tillverknings- och processindustrin. Även inom transport-, hamn- och rederiverksamhet finns många intressanta arbeten för sjöingenjörer såsom projektledare, serviceingenjör, driftledare inom kraftindustrin och teknisk inspektör.​

Läkarintyg

För att kunna söka behörighet hos Transportstyrelsen efter avslutad utbildning behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detaljerad information om de krav som gäller kan läsas på Transportstyrelsens hemsida.
Läs mer om läkarintyg 

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa ett masterprogram i Sjöfartsteknik, som ger kunskap för arbete inom den breda sjöfartsnäringen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Fler nyheter

Sidansvarig Publicerad: fr 11 nov 2022.