Sjöfart och logistik

180 hp (kandidatexamen i sjöfartsteknik)

Hur skapar man lönsamhet i flöden av varor och kapital med hjälp av smarta transportlösningar? Det kommer du att vara expert på efter vår utbildning! Under utbildningen får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper om logistikens tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar. Dina logistiska färdigheter och de kontakter du får med näringslivet under utbildningen ger dig karriärmöjligheter över hela världen.


Utbildningens innehåll

Programmet bygger på fyra huvudämnen: logistik, ekonomi, juridik och ledarskap. Dessa områden är tätt integrerade och kopplas samman med vårt övergripande fokus på hållbar utveckling. Tillsammans ger dessa ämnen dig en mycket god grund för en karriär inom den internationella logistikbranschen såväl i Sverige som utomlands. Genom den företagsförlagda praktikkursen och våra många branschanknutna gästföreläsare bygger du redan under utbildningen ett yrkesnätverk som du kommer att bära med dig genom livet.

För att ytterligare förbereda dig för ditt framtida yrkesliv ges många av kurserna under det sista läsåret på engelska och du kan specialisera dig inom ämnen som statistik, försäkringar och skeppsmäkleri. Du har också möjlighet att studera utomlands under det sista läsåret på våra partneruniversitet i Liverpool, Hamburg och Vestfold.

Programmet leder till en kandidatexamen och ger dig behörighet till fortsatta studier på mastersnivå såväl vid Chalmers som vid andra universitet.


Arbetsområden

Specialkunskaper inom logistik, och särskilt vår profil maritim logistik, är en eftertraktad tillgång inom all export- och importindustri. Med en examen från vår utbildning har du en mycket eftertraktad kompetens och är attraktiv för arbeten inom såväl logistikföretag som logistikavdelningar på alla företag som köper eller säljer varor och tjänster, och också för arbeten inom den maritima branschen vid till exempel rederier, skeppsmäklerier, försäkringsbolag och myndigheter.
 

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa masterprogrammet

​​

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 18 jun 2018