Sjöfart och logistik

180 hp (kandidatexamen i sjöfartsteknik)

För dig som vill vara i land, men ändå arbeta med sjöfart, finns den affärsinriktade utbildningen Sjöfart och logistik. Hur skapas egentligen lönsamhet i flöden av varor och kapital med hjälp av smarta transportlösningar? Det kommer du att bli expert på. Under utbildningen får du goda kunskaper om sjöfartens tekniska och ekonomiska förutsättningar, både genom teoretiska studier och praktik i industrin. Dina logistiska färdigheter och de kontakter du får med näringslivet ger dig karriärmöjligheter både i Sverige och internationellt.


Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger på tre huvudämnen, nämligen ekonomi, juridik och logistik. Dessa områden kopplas ihop med operativ sjöfart, som lasthantering, ruttplanering och sjömanskap. Genom kurser i ledarskap förbereder du dig också för att kunna ta en ledande position inom näringen. Några av kurserna ges på engelska. Utbildningen genomförs i nära samarbete med den lokala sjöfarts- och transportnäringen, en stor fördel för dig som student. Samarbetet innebär bland annat att du får åtta veckors värdefull praktik på ett företag inom branschen. Du får också möjlighet att lyssna på gästföreläsare med gedigen branschkunskap. På så sätt får du många goda chanser att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och att skapa viktiga kontakter för ditt kommande yrkesliv.
Sjöfart och logistikprogrammet leder till en kandidatexamen i sjöfartsteknik och ger behörighet till fortsatta studier på masternivå. Möjligheter finns att genomföra delar av såväl kandidat- som masterstudierna vid ett utländskt universitet. Chalmers samarbetar i dag med universitet i bland annat Storbritannien.

Arbetsområden

Logistik handlar om att få lönsamhet i flöden av varor och kapital och smarta transportlösningar är ett måste. Specialkunskaper inom fartygstransporter och logistik är en eftertraktad tillgång inom all export- och importindustri. Med en examen i sjöfart och logistik har du en bra och attraktiv kompetens och kan arbeta på skeppsmäkleri, rederi, logistikföretag, sjöförsäkringsbolag eller sjöfartsinriktad myndighet.
 

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa masterprogrammet

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: on 11 okt 2017