Sjöfart och logistik

180 hp (kandidatexamen i sjöfartsteknik)

Karriär inom sjöfart från land​

Sjöfart och logistik är en bred affärsinriktad utbildning för dig som vill arbeta med sjöfart från land. Du får god kunskap om sjöfartens tekniska och ekonomiska förutsättningar. Efter avslutad utbildning har du goda karriärmöjligheter på en global arbetsmarknad. Sjöfartsbranschen är utpräglat internationell och engelska är det gemensamma språket i branschen.
För dig som vill vara i land, men ändå arbeta med sjöfart, finns den affärsinriktade utbildningen Sjöfart
och logistik. Hur skapas egentligen lönsamhet i flöden av varor och kapital med hjälp av smarta transportlösningar? Det kommer du att bli expert på. Under utbildningen får du goda kunskaper om sjöfartens tekniska och ekonomiska förutsättningar, både genom teoretiska studier och praktik i industrin. Dina logistiska färdigheter och de kontakter du får med näringslivet ger dig karriärmöjligheter både i Sverige och internationellt.
 

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger på tre huvudämnen, nämligen ekonomi, juridik och logistik. Dessa områden kopplas ihop med operativ sjöfart, som lasthantering, ruttplanering och sjömanskap. Genom kurser i ledarskap förbereder du dig också för att kunna ta en ledande position inom näringen. Några av kurserna ges på engelska. Utbildningen genomförs i nära samarbete med den lokala sjöfarts- och transportnäringen, en stor fördel för dig som student. Samarbetet innebär bland annat att du får åtta veckors värdefull praktik på ett företag inom branschen. Du får också möjlighet att lyssna på gästföreläsare med gedigen branschkunskap. På så sätt får du många goda chanser att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och att skapa viktiga kontakter för ditt kommande yrkesliv. Sjöfart och logistikprogrammet leder till en kandidatexamen i sjöfartsteknik och ger behörighet till fortsatta studier på masternivå. Möjligheter finns att genomföra delar av såväl kandidat- som masterstudierna vid ett utländskt universitet. Chalmers samarbetar i dag med universitet i bland annat Storbritannien.Arbetsområden

Logistik handlar om att få lönsamhet i flöden av varor och kapital och smarta transportlösningar är ett måste. Specialkunskaper inom fartygstransporter och logistik är en eftertraktad tillgång inom all export- och importindustri. Med en examen i sjöfart och logistik har du en bra och attraktiv kompetens och kan arbeta på skeppsmäkleri, rederi, logistikföretag, sjöförsäkringsbolag eller sjöfartsinriktad myndighet.
 

 

 
 

 

​Fråga en student

 

Namn
Sofie Söderberg
Ålder 30
Läser Sjöfart och logistik
Kommer från Laxå
Jag är en småstadstjej som efter jobb och resor runtom i världen nu bosatt mig i Göteborg.
Anledningen till att jag valde Sjöfart- och logistikprogrammet var för att jag gillade kombinationen av logistik, ekonomi och juridik.

Utbildningen är nischad mot sjöfarten men kurserna omfattar alla transportslag så detta är programmet för dig som vill få en bred kunskap om hur sjöfartsindustrin fungerar men som även öppnar upp för fler än ett yrkesval i framtiden på flera olika marknader. Efter utbildningen kan man lika gärna arbeta för ett logistikföretag och ta fram smarta transportlösningar eller varför inte som inköpare för ett tillverkningsföretag.
 
Under första året får man direkt kontakt med näringslivet genom gästföreläsare och studiebesök, i tvåan får du 8 veckors praktik på ett företag kopplat till utbildningen där du kommer börja bygga ett kontaktnät. Tredje och sista året är året då du tar vara på din kunskap och har förhoppningsvis en idé om inom vilket segment du vill arbeta inom. För min del kommer jag påbörja min yrkesbana inom sjö som fartygsagent. Fråga mig gärna vad det innebär!


 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 14 mar 2016