Sjöbefäl

60 hp (Fartygsbefäl och Maskinbefäl klass VII)

Sjöbefäl är en ettårig utbildning för dig som vill arbeta inom skärgårdstrafik, kustbevakning, sjöräddning, kustsjöfart samt marinen. Utbildningen leder till både teoretiska och praktiska färdigheter inom yrket och du får utbildningsbevis för såväl fartygsbefäl som maskinbefäl klass VII hos Transportstyrelsen. 


Utbildningens innehåll

Knopen pålstek

Nationell sjöfart är en växande bransch både inom turismnäringen och som en av lösningarna på våra hållbarhetsutmaningar med miljövänligare transporter. Som sjöbefäl kan du också vara motorn bakom båttransporter till öar ute i skärgården och säkerställa att dessa kan fortsätta ha levande samhällen även i framtiden. 

Rent praktiskt innebär rollen som sjöbefäl att du kör båt (yrkestrafik) inomskärs. I rollen ingår ofta även ett ansvar för tekniska system ombord. Yrket innebär att du behöver trivas i en operativ miljö, att du kan fatta snabba beslut och samtidigt är serviceinriktad som person.  

Bland kurserna hittar du navigation, fartygsmanövrering, maskinteknik och elteknik, sjukvård, säkerhet, sjörätt, skeppsteknik samt gruppövningar där du får lära dig att leda och förbereda dig för olika slags situationer ombord. 
 
I din utbildning ingår ett antal intyg, certifikat och specialbehörigheter som kan krävas för arbete ombord på fartyg. För att skapa realistiska och praktiska övningar får du lära dig att hantera en båt i en kontrollerad miljö och tackla olika utmaningar via hjälpmedel som maskinsimulator, navigationssimulator, radiosimulator och en sjösäkerhetsplattform. 
 
Utbildningen är yrkesnära, vilket innebär att många av lärarna själva har arbetat inom sjönäringen och har praktisk erfarenhet av yrket. Platsgaranti till utbildningen ges för sökande med behörighet som matros, motorman eller befaren maskinpersonal. 
​​

Arbetsområden

Fler sjöbefäl behövs för att kunna upprätta den nuvarande samhällsservicenivån i Sverige. Därför kommer efterfrågan på din typ av kompetens att vara stor i framtiden. Kustbevakningen och Försvarsmakten är bara några av arbetsgivarna som ser utbildningen som en merit vid ansökan. För arbete på mindre båtar, till exempel inom turistnäring eller arbetsfartyg i skärgårdsmiljö, kan det räcka med den här utbildningen.  
 
Om du vill tjänstgöra som befäl i handelsflottan behöver du komplettera utbildningen med 36 månaders sjötid eller utbildningen Fartygsbefäl klass VII inre fart som du kan läsa på Chalmers. Den utbildningen ger dig teoretiska kunskaper och de praktiska färdigheter som krävs för att erhålla en behörighet som Fartygsbefäl klass VII inre fart hos Transportstyrelsen.

Läkarintyg

För att kunna söka behörighet hos Transportstyrelsen efter avslutad utbildning behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detaljerad information om de krav som gäller kan läsas på Transportstyrelsens hemsida.
Läs mer om läkarintyg 
​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Sidansvarig Publicerad: fr 11 nov 2022.