Sjöbefäl

60 hp (Fartygsbefäl och Maskinbefäl klass VII)Sjöbefäl klass VII är en ettårig innehållsrik utbildning som ger dig de formella kunskaperna nödvändiga för fartygsbefäl och maskinbefäl klass VII examen enligt transportstyrelsens föreskrifter. Programmet är för dig som vill arbeta inom skärgårdstrafik, kustbevakning, sjöräddning, kustsjöfart samt marinen. Utbildningen leder till både teoretiska och praktiska färdigheter inom yrket. ​​


 
Utbildningens innehåll

Bland kurserna hittar du navigation, fartygsmanövrering, maskinteknik och elteknik, sjukvård, säkerhet, sjörätt, skeppsteknik med mera. 

I din utbildning ingår ett antal intyg, certifikat och specialbehörigheter som kan krävas för arbete ombord på fartyg. För att skapa realistiska och praktiska övningar används hjälpmedel som maskinsimulator, navigationssimulator, radiosimulator och sjösäkerhetsrigg. 


Arbetsområden

Har du ambitionen att tjänstgöra som befäl i handelsflottan behöver du komplettera utbildningen med 36 månaders sjötid. För arbete på mindre båtar, till exempel inom turistnäring eller arbetsfartyg i skärgårdsmiljö, kan det räcka med utbildningen på Chalmers. 

Kustbevakningen är en arbetsgivare av många som ser utbildningen som en merit vid ansökan. Platsgaranti ges för sökande med behörighet som matros, motorman eller befaren maskinpersonal. Den av transportstyrelsen utfärdade behörigheten ska styrkas med en vidimerad kopia och vara Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund, tillhanda senast sista dag för komplettering. Utbildningen startar i september och avslutas tidigt i juni.


Läkarintyg

För att kunna söka behörighet hos Transportstyrelsen efter avslutad utbildning behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detaljerad information om de krav som gäller kan läsas på:
Transportstyrelsens hemsida


​​​​​​

Publicerad: on 05 feb 2014. Ändrad: fr 21 sep 2018