Samhällsbyggnadsteknik

300 hp (civilingenjör)

Som civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik är du med och skapar framtidens hållbara städer. Du ställs inför dagens och morgondagens tekniska utmaningar för att kunna hantera naturens resurser, vårt samhälle samt hur vi människor lever och verkar i dessa miljöer. Efter avslutad utbildning kan du jobba med hela processen från planering till färdigställande av till exempel en stadsdel, en byggnad, en bro eller ett vattenverk.


Utbildningens innehåll

Skisser av brokonstruktioner

Utbildningen präglas av en helhetssyn där samtliga aspekter på att bygga och förvalta ett samhälle ingår, till exempel tekniska, miljömässiga, ekonomiska och till viss del sociala perspektiv . 

Samtidigt som utbildningen är skräddarsydd för en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnadsteknik så sker i flera kurser samarbeten och/eller samläsning med studenter från övriga program inom området. Detta bidrar till att du vid sidan av din specialisering får en ökad förståelse för de olika roller, kompetenser och kunskaper som måste samverka inom samhällsbyggnadsområdet. Under de tre första åren följer programmet en struktur som är gemensam för alla program inom Samhällsbyggnadsteknik för att därefter gå vidare med alltmer profilerade och specialiserade kunskaper. Under årskurs tre kan du välja att fördjupa dig inom en av fyra profiler. 


  • Konstruktion, geoteknik, byggnadsfysik och installationsteknik: Här lär du dig dimensionera konstruktioner ovan och under mark, välja material och hantera fuktproblematik samt dimensionera värme- och ventilationssystem för en god inomhusmiljö. 
  • Geologi, geoteknik, miljö- och vattenteknik samt trafikplanering: Du lär dig utforma stadens trafiksystem och innovativ teknik inom transportområdet, dimensionera stadens dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering för att förhindra översvämning, genomföra riskanalys och hantera förorenade områden, dimensionera grundläggning vid byggande i mark och tunnlar. 
  • Ljud och vibrationer: Här lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem, infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller.
  • Projekt- och produktionsledning: Här lär du dig organisering, kommunikation och ledning med inriktning mot bygg- och fastighetssektorn. Det omfattar hela byggprocessen, såsom tidiga skeden, projektering, byggande och fastighetsförvaltning, och du får förståelse för medverkande aktörer och intressenter samt deras roll i processen.

Efter din kandidatexamen väljer du att fördjupa dina kunskaper på något av Chalmers internationella masterprogram som är kopplade till programmet. Masterprogrammen är förberedande om du vill fortsätta med en karriär inom forskning. Du kan även välja att förlägga en del av din studietid utomlands.

Arbetsområden

Vår nuvarande och framtida samhällsmiljö blir ditt arbetsområde i en bransch med många spännande valmöjligheter. Du kan till exempel arbeta med grundläggning och tunnlar i mark, inomhusklimat, konstruktion, miljö- och vattenteknik, ljud och vibrationer, projektledning och trafikplanering i varieranderoller som konsult, entreprenör, utförare eller beställare. De internationella masterprogrammen ger dig också en god grund för att även arbeta utomlands i nationella och internationella företag.

 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​

 
​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​


Programöversikt
 
ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: må 11 okt 2021.