Samhällsbyggnadsteknik

300 hp (civilingenjör)Som civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik är du med och skapar framtidens hållbara städer.  Du ställs inför dagens och morgondagens tekniska utmaningar för att hantera naturens resurser, vårt samhälle samt hur vi människor lever och verkar i dessa mil
jöer. Efter avslutad utbildning kan du jobba med hela processen från planering till färdigställande av en bro eller ett vattenverk, en byggnad eller infrastrukturen till en hel stadsdel.


Utbildningens innehåll

Utbildningen präglas av en helhetssyn där samtliga aspekter på att bygga och förvalta ett hållbart samhälle ingår, t.ex. tekniska, miljömässiga, ekonomiska och till viss del sociala perspektiv. Dagens komplexa samhälle kräver dessutom en ökad förståelse för de olika roller, kompetenser och kunskaper som måste samverka inom samhällsbyggnadsområdet. Därför sker i flera kurser samarbeten och/eller samläsning med studenter från övriga program inom området. Under de två första åren får du en teknisk bas att stå på och därefter specialiserar du dig inom ett område under årskurs tre: 

  • Konstruktion, geoteknik, byggnadsfysik och installationsteknik: Här lär du dig dimensionera konstruktioner ovan och under mark, välja material och hantera fuktproblematik samt dimensionera värme- och ventilationssystem för en god inomhusmiljö. 
  • Geologi, geoteknik, miljö- och vattenteknik samt trafikplanering: Du lär dig utforma stadens trafiksystem och innovativ teknik inom transportområdet, dimensionera stadens dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering för att förhindra översvämning, genomföra riskanalys och hantera förorenade områden, dimensionera grundläggning vid byggande i mark och tunnlar. 
  • Ljud och vibrationer: Här lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem, infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller.
  • Projekt- och produktionsledning: Här lär du dig organisering, kommunikation och ledning med inriktning mot bygg- och fastighetssektorn. Det omfattar hela byggprocessen, såsom tidiga skeden, projektering, byggande och fastighetsförvaltning, och du får förståelse för medverkande aktörer och intressenter samt deras roll i processen.

Efter din kandidatexamen väljer du att ytterligare fördjupa dina kunskaper på något av Chalmers internationella mastersprogram som är kopplade till programmet. Mastersprogrammen är forskningsförberedande om du vill fortsätta med en karriär inom forskning. Du kan välja att förlägga en del av din studietid utomlands.


Arbetsområden

Vår nuvarande och framtida samhällsmiljö blir ditt arbetsområde. Denna mångsidighet gör det till en mycket stimulerande bransch att arbeta inom. Du kan som exempel arbeta som stadsplanerare, konstruktör, geotekniker, produktionsledare, trafikingenjör, VA-ingenjör eller som forskare inom till exempel grundläggning och tunnlar i mark, inomhusklimat, konstruktion, miljö- och vattenteknik, ljud och vibrationer, projektledning eller trafikplanering. Du kan arbeta hos konsultbolag, arkitektkontor, forskningsinstitut, myndighet, kommun eller universitet. De internationella mastersprogrammen ger en god grund för att arbeta utomlands i nationella och internationella företag. 
 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​

Design and Construction Project Management 
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Infrastructure and Environmental Engineering 
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering 
Sound and Vibration
Structural Engineering and Building Technology 

​​​​

​Fråga en student


Namn Amar Talic 
Ålder 22
Läser Samhällsbyggnadsteknik 300 hp
Kommer från Falun
Ställ en fråga

Samhällsbyggnadsteknik var det självklara valet för mig, då jag har ett stort intresse för byggbranschen. Programmet ger dig många möjligheter efter utbildningen och viktigt att tillägga är att byggbranschen inte är det enda du får en väg in i. Chalmers är en underbar högskola som har ett bra rykte, fantastiskt studentliv och ger dig den bästa utbildningen, vilken du än väljer. Det är de sakerna som lockade mig mest. Efter avslutade studier vill jag jobba som konstruktör av byggnader och/eller broar. Mycket av min fritid läggs på socialt umgänge och olika föreningsaktiviteter. 


Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 01 feb 2019