Samhällsbyggnadsteknik

180 hp (högskoleingenjör)

Som högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsteknik lär du dig att utforma, bygga och förvalta framtidens miljöer och tekniska system utifrån människors behov och samhällets förväntningar. Du lär dig verktyg, metoder och processer för att kunna arbeta på ett för världen hållbart sätt. Arbetsuppgifterna kan variera från att utforma små delar av miljöer eller system till att arbeta med stora helheter; rum, byggnader, anläggningar, utvändiga miljöer och tekniska infrastruktursystem.


Utbildningens innehåll

Solcellspanel

Utbildningen präglas av en helhetssyn som handlar om att bygga ett hållbart samhälle genom att ta hänsyn till tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Typiskt för högskoleingenjörsutbildningen är att teori och praktik kopplas samman. Du kommer att jobba i verklighetsbaserade projekt från företag och kommuner och även lära dig att arbeta med de senaste verktygen inom CAD, BIM och GIS.

Under de två första åren läser högskoleingenjörsstudenter de flesta grundläggande kurserna tillsammans med civilingenjörsstudenter. Inför det tredje året rekommenderar vi att du gör en yrkesinriktning genom att välja mellan följande profiler:
  • Inom profilen Byggnader och anläggningskonstruktioner lär du dig bland annat att välja material och materialkombinationer samt utveckla och dimensionera byggnader och anläggningar.
  • Inom profilen Infrastruktur och anläggning lär du dig bland annat att utveckla och dimensionera samhällets infrastruktur inom byggande i mark, trafikplanering och vattenförsörjning.
  • Inom profilen Ljud och vibrationer lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem samt infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller.
  • Inom profilen Projekt- och produktionsledning lär du dig organisering och ledning inom byggsektorn.

Du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Efter tre år får du en yrkesutbildning som högskoleingenjör med fördjupade kunskaper inom din valda profil.


Arbetsområden

Som ingenjör inom samhällsbyggnadsteknik har du goda möjligheter att få ett intressant arbete. Under många år har det varit en mycket stor efterfrågan av ingenjörer inom olika områden som bland annat motsvarar de profiler du kan välja mellan. Du kan arbeta med hela processen från planeringsskedet till färdigställandet av ett byggprojekt och vara verksam inom projektering och konstruktion, planering och organisation, genomförande och uppföljning eller förvaltning och underhåll.

Vanliga yrken efter utbildningen:

  • Arbetsledare/Platschef på en byggarbetsplats inom husbyggnad/anläggning
  • Planering och projektering på arkitekt-/konstruktionskontor
  • Fastighetsförvaltare
  • Energi-VVS-ingenjör
  • Miljöansvarig på företag eller kommun
  • Bygglovhandläggare/Planeringshandläggare inom offentlig sektor


​Fråga en student


Namn Kristian Spasovski
Ålder 22
Läser Samhällsbyggnadsteknik 180 hp

Ställ en fråga

Att studera på Samhällsbyggnadsteknik (högskoleingenjör, 180hp) är ett av de bästa valen jag gjort. Jag läste teknik på gymnasiet och ville gärna fortsätta mina studier men var osäker på om Chalmers passade mig. Jag kan nu två år in på utbildningen konstatera att jag trivs väldigt bra. Jag har ökat mitt intresse för samhälls- och stadsplanering, fått massor nya vänner och utvecklats både i mina studier och som person.

Det bästa med Chalmers är gemenskapen som både inspirerar och motiverar mig. Kurserna är anpassade så att du får testa på olika områden innan du hittar din egen inriktning. De kurser jag tyckt om bäst har varit Urban Spaces & Functions, Ingenjörsmetodik CAD och Bärande konstruktioner. 

Vill du gå en bred och intressant utbildning inom samhällsbyggnad som också ger möjligheten till ett mycket socialt studentliv, tycker jag du verkligen ska överväga att söka!

Om du är osäker precis som jag var så tveka inte på att höra av dig med frågor om så väl studier som studentliv. 

Publicerad: to 10 sep 2020.