Mekatronik

180 hp (högskoleingenjör)

Med mekatronik kan vi  idag utveckla egenskaper hos produkter som vi knappt kunnat föreställa oss bara för några år sedan. Robotdammsugare, drönare, smarta proteser, hjälprobotar i sjukvården och självkörande bilar är bara några exempel. Som mekatronikingenjör kan du vara med och bidra till att morgondagens innovationer blir ännu bättre och smartare. Utbildningen är bred och ger dig förståelse för utveckling av produkter där mekanik, elektronik och datorteknik samverkar. Utbildningens innehåll

Dekorativ bild för programmet mekatronik
Utbildningen är uppbyggd kring mekatronikens huvuddelar: elektronik, mekanik, datorteknik, programmering och styrning, i kombination med hållbar utveckling och projektarbete. Kunskaperna gör att du efter utbildningen kommer att kunna se till hela produkten och samarbeta med specialister inom de olika delområdena.

Första året inleds med en introduktionskurs, där du får arbeta med ett enkelt mekatroniskt system i en projektgrupp, och där vi börjar diskutera mekatronikens etiska och miljömässiga aspekter. Parallellt med introduktionskursen läser du två matematikkurser som lägger grunden för kommande studier. Under resten av första året läser du grundkurser i datorteknik, mekanik, programmering, elektronik och styrteknik.

Under andra året bygger programmet vidare med mekanik och elektronik i mekatroniska system, smart styrning i form av reglerteknik, programmering, energisystem för mekatronik ur ett livscykelperspektiv samt projektorganisation. Alla delar kombineras i ett projektarbete i slutet av andra året.

Under tredje året har du möjlighet att specialisera dig genom valfria kurser. Du kan också välja att läsa utomlands. Vi har utbytesprogram med bland annat USA och Storbritannien, och du kan välja att förlägga hela eller delar av tredje året utomlands. Utbildningen avlutas med ett examensarbete.


Arbetsområden

En bred förståelse gör att du som färdig mekatronikingenjör har många valmöjligheter framför dig. Du kan jobba med allt från idé till produkt, med utveckling av fungerande prototyper, produktionsprocesser eller som teknisk säljare. Den stora mängden av arbetsområden gör att du har goda chanser att finna sysselsättningar som stämmer väl överens med dina personliga intressen.

Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI

Mekatronikingenjörsprogrammet har ett mentorsprogram för förstaårsstudenter där studenter från årskurs 2 eller 3 leder gruppdiskussioner i matematisk analys och algebra. Med helt nya matematiska vinklar löser ni tillsammans problem utifrån diskussionerna. SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och deltagandet är frivilligt​

​​​​​​​​​​​​​​

​F​råga en student


Namn Marcus Carlsson
Ålder 19
Läser Mekatronik

Ställ en fråga

Jag har ända sedan jag var liten varit intresserad av att bygga saker. På gymnasiet blev jag allt mer intresserad av elektronik och datorer och när jag kom på att jag ville plugga vidare ville jag gärna ha en utbildning med både elektronik, mekanik och datorteknik. Jag upptäckte då mekatronikprogrammet och förstod snabbt att det var något för mig.  På mekatronikprogrammet läser man bland annat datorteknik, programmering, mekanik, elektriska kretsar och styrsystem. Med denna breda kunskapsbas är en mekatronikingenjör mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Chalmers goda anseende befäster detta ytterligare.

Jag trivs jättebra både med Chalmers och mekatronikprogrammet. Chalmers fantastiska studentliv är dessutom en stor bonus.  När jag inte är i skolan gillar jag att träna, bygga saker och fika. Exakt vad jag ska göra efter utbildningen vet jag inte. Kanske läser jag en master med anknytning till mekatronik, kanske en master som är mer inriktad mot ekonomi. Eller så väljer jag att arbeta direkt, om jag får önska skulle det vara inom fordonsindustrin eller med energisystem. 

Tveka inte att höra av dig om du har frågor om mekatronikprogrammet, Chalmers, Göteborg, studentliv eller något annat för den delen!​


Publicerad: to 10 sep 2020.