Maskinteknik

300 hp (civilingenjör)


Civilingenjörer i maskinteknik är problemlösare med ett helhetsperspektiv på produkter och system. De teoretiska och matematiska kunskaperna du får under utbildningen sätts i ett större sammanhang där ekonomiska och produktionsmässiga aspekter spelar roll, liksom de miljömässiga konsekvenserna. Samhället ställer allt högre krav på hållbara lösningar inom exempelvis transporter och energiförsörjning. Civilingenjörer i maskinteknik kommer att vara en yrkesgrupp som bidrar till lösningarna.
 

Utbildningens innehåll

Den teoretiska basen i utbildningen, med bland annat matematik och mekanik, kompletteras varje läsår med ett så kallat konstruera-bygga-projekt där hela produktframtagningskedjan ingår, från behov och idé till färdigt koncept och prototyp. Årskurs två avslutas med ett projekt där grupper om fem studenter i samarbete med företag löser ett verkligt problem, hela vägen från idé till självbyggd prototyp. Det tredje året avslutas med ett större projekt i grupp kallat kandidatarbete. Utbildningen avslutas med ett tvåårigt masterprogram som ger fördjupning och specialisering inom ett ämnesområde.  

Maskinteknik samverkar med och har studentutbyten med universitet över hela världen. Ett exempel på samarbete är gemensamma kandidatarbeten med Pennsylvania State University, där grupper om tre studenter från varje universitet tillsammans arbetar med ett utvecklingsprojekt från industrin. Detta för att efterlikna arbetet i globala produktutvecklingsteam. Många studenter väljer att studera ett år utomlands, vanligen i USA, England, Asien eller Australien. Maskinteknik har också ett nära samarbete med forskning på Chalmers och näringsliv i Göteborgsregion. Allt detta för att ge dig en avancerad och aktuell utbildning i världsklass. Civilingenjörsprogrammet maskinteknik fick 2012 Teknikföretagens pris ”Årets Teknikutbildning” med en lovordsmotivering som inleds med ”Chalmers civilingenjörsutbildning i maskinteknik siktar på att bli bäst, inte bara i Sverige utan i världen.  Med en examen från detta program får unga ingenjörer en mycket bra start på en framgångsrik karriär i näringslivet”.


Arbetsområden

Ökade krav på hållbara lösningar och allt mer kräsna slutanvändare av produkter och system skapar spännande yrkesutmaningar för civilingenjörer i maskinteknik. Som nyutexaminerad kan du arbeta med produktutveckling, beräkning, simulering, produktion, eller forskning. Senare i din karriär blir sannolikt arbetsuppgifterna bredare och växer till att innefatta ledning och ekonomi.  Många civilingenjörer arbetar inom tillverkningsindustrin, som producerar allt från bilar och fartyg till mobiltelefoner och köksapparater.
 

 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics 
Automotive Engineering
Biomedical Engineering
Engineering Mathematics and Computational Science 
Industrial Ecology
Lärande och ledarskap
Materials Engineering 
Naval Architecture and Ocean Engineering
Nuclear Science and Technology
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Sound and Vibration
Supply Chain Management
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics


​Fråga en student


Namn Nellie Jönsson
Ålder 21
Läser Maskinteknik 300 hp


Ställ en fråga

Jag ville lära känna en ny stad och träffa många nya människor. Jag hade hört mycket bra om Chalmers som skola både med studier och studentliv, så Chalmers blev mitt val, vilket jag är väldigt glad över idag och som jag inte ångrar. Jag trivs eftersom gemenskapen på skolan är så bra, och alla är så glada och hjälpsamma. När jag skulle välja vad jag ville läsa visste jag inte riktigt vad jag ville bli, men tyckte att maskintekniks kurser passade väldigt bra in på vad jag tycker är intressant och roligt, vilket är matematik och fysik. Jag visste även att jag gärna ville ha kurser som innehöll lite praktiska moment. Därför blev det maskinteknik.

Maskinteknik är en väldigt bred utbildning. Det ingår mycket matematik, hållfasthetslära, programmering, CAD och materialkurser. På programmet har man även varje år projekt i form av produktutveckling. Jag brukar säga att man kan bli allt från en beräkningsingenjör till en produktutvecklare.

När jag inte studerar så spelar jag golf, hänger med mina kompisar och ser på bio. På Chalmers finns ett stort utbud av olika aktiviteter och event. Du kan även välja att engagera dig, då finns det allt från idrottsföreningar, spex, arbetsmarknadsgrupper, sång och dans eller ljud-och-bildförening. Det finns verkligen något för alla här på Chalmers och om du vill komma bort från campus en stund så har du även hela Göteborg runt hörnet. 

Tveka inte att höra av dig om du undrar något! 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 19 jun 2018