Maskinteknik

300 hp (civilingenjör)


Civilingenjörer i maskinteknik är problemlösare med ett helhetsperspektiv på produkter och system. De teoretiska och matematiska kunskaperna du får under utbildningen sätts i ett större sammanhang där ekonomiska och produktionsmässiga aspekter spelar roll, liksom de miljömässiga konsekvenserna. Samhället ställer allt högre krav på hållbara lösningar inom exempelvis transporter och energiförsörjning. Civilingenjörer i maskinteknik kommer att vara en yrkesgrupp som bidrar till lösningarna.
 

Utbildningens innehåll

Den teoretiska basen i utbildningen, med bland annat matematik och mekanik, kompletteras varje läsår med ett så kallat konstruera-bygga-projekt där hela produktframtagningskedjan ingår, från behov och idé till färdigt koncept och prototyp. Årskurs två avslutas med ett projekt där grupper om fem studenter i samarbete med företag löser ett verkligt problem, hela vägen från idé till självbyggd prototyp. Det tredje året avslutas med ett större projekt i grupp kallat kandidatarbete. Utbildningen avslutas med ett tvåårigt masterprogram som ger fördjupning och specialisering inom ett ämnesområde.  

Maskinteknik samverkar med och har studentutbyten med universitet över hela världen. Ett exempel på samarbete är gemensamma kandidatarbeten med Pennsylvania State University, där grupper om tre studenter från varje universitet tillsammans arbetar med ett utvecklingsprojekt från industrin. Detta för att efterlikna arbetet i globala produktutvecklingsteam. Många studenter väljer att studera ett år utomlands, vanligen i USA, England, Asien eller Australien. Maskinteknik har också ett nära samarbete med forskning på Chalmers och näringsliv i Göteborgsregion. Allt detta för att ge dig en avancerad och aktuell utbildning i världsklass. Civilingenjörsprogrammet maskinteknik fick 2012 Teknikföretagens pris ”Årets Teknikutbildning” med en lovordsmotivering som inleds med ”Chalmers civilingenjörsutbildning i maskinteknik siktar på att bli bäst, inte bara i Sverige utan i världen.  Med en examen från detta program får unga ingenjörer en mycket bra start på en framgångsrik karriär i näringslivet”.


Arbetsområden

Ökade krav på hållbara lösningar och allt mer kräsna slutanvändare av produkter och system skapar spännande yrkesutmaningar för civilingenjörer i maskinteknik. Som nyutexaminerad kan du arbeta med produktutveckling, beräkning, simulering, produktion, eller forskning. Senare i din karriär blir sannolikt arbetsuppgifterna bredare och växer till att innefatta ledning och ekonomi.  Många civilingenjörer arbetar inom tillverkningsindustrin, som producerar allt från bilar och fartyg till mobiltelefoner och köksapparater.
 

 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied Mechanics 
Automotive Engineering
Biomedical Engineering
Engineering Mathematics and Computational Science 
Industrial Ecology
Lärande och ledarskap
Materials Engineering 
Naval Architecture and Ocean Engineering
Nuclear Science and Technology
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Sound and Vibration
Supply Chain Management
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics


​Fråga en student

Namn Alvin Combrink
Ålder 21
Läser Maskinteknik 300 hp
Kommer från GöteborgSedan jag var liten har jag älskat att skapa. Kombinera detta med ett starkt och växande intresse för matematik och fysik så blev det klart att jag skulle studera till civilingenjör. Jag sökte en bred utbildning med många framtida möjligheter, och inom kort blev mitt intryck att maskinteknik är ryggraden i de flesta teknikindustrier. Att en högskola som Chalmers, med många företagskontakter och ett utmärkt rykte, råkade ligga i min hemstad gjorde det till en självklarhet.

Jag brukar säga att maskinteknik innebär produktutveckling med en oerhört stark teoretisk bas. Utifrån en idé så utvecklas en färdig produkt med noggrann fokus på funktion och hållbarhet. Här på Chalmers lär vi oss detta både praktiskt med ett årligt projekt, och teoretiskt med kurser i t.ex. materialteknik, termodynamik, mekatronik osv.

Utöver studierna så hänger jag med vänner eller tränar. Göteborg är en underbar stad med mycket att göra, dessutom är det nästan alltid något roligt evenemang på Chalmers. Det finns enormt mycket att engagera sig i, alltifrån sång och dans till idrottsföreningar eller arbetsmarknadsgrupp. Ja, enkelt sagt så finns det något för alla här på Chalmers.

 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 19 jan 2018