Maskinteknik

300 hp (civilingenjör)

Människor ställer allt högre krav på produkter och hållbara lösningar inom exempelvis transporter och energiförsörjning men också för konsumentprodukter eller tjänster. Som civilingenjör i maskinteknik kommer du att bidra till lösningarna. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ett helhetsperspektiv på produkter och system. De teoretiska och matematiska kunskaper som du får under utbildningen sätts i ett större sammanhang där ekonomiska och produktionsmässiga aspekter spelar roll, liksom miljömässiga konsekvenser. 


Utbildningens innehåll

Dekorativ bild för programmet maskinteknik

Den teoretiska basen i utbildningen med bland annat matematik, mekanik och simulering kompletteras varje läsår med ett så kallat konstruera-bygga-projekt där hela produktframtagningskedjan ingår, från behov och idé till färdigt koncept och prototyp. 

I årskurs ett kommer det första produktutvecklingsprojektet och redan från start lär man sig arbeta med funktioner och lösningar. Parallellt med projektet läser man stödjande kurser i CAD, och programmering. 

Årskurs två avslutas med ett projekt där du tillsammans med andra studenter samarbetar med företag för att lösa ett verkligt problem, hela vägen från idé till självbyggd prototyp. I årskurs tre får du en introduktion till artificiell intelligens som rustar dig för att möta framtidens utmaningar. Det tredje året avslutas med ett större projekt i grupp kallat kandidatarbete. Därefter slutförs utbildningen med ett tvåårigt Mastersprogram som du väljer själv beroende på intresse, vilket ger fördjupning och specialisering inom ett ämnesområde. Industrisamarbeten finns genom hela utbildningen både i form av case, studiebesök och gästföreläsare. 

Maskinteknik samverkar med och har studentutbyten med universitet över hela världen. Exempel på ett sådant samarbete är gemensamma kandidatarbeten med Pennsylvania State University, där studenter från varje universitet arbetar tillsammans med ett utvecklingsprojekt från industrin. Detta för att efterlikna arbetet i globala produktutvecklingsteam. Många studenter väljer att studera ett år utomlands, vanligen i USA, England, Asien eller Australien. Maskinteknik har också ett nära samarbete med forskning på Chalmers och näringsliv i Göteborgsregionen. 

Arbetsområden

Ökade krav på hållbara lösningar och allt mer kräsna slutanvändare av produkter och system skapar spännande yrkesutmaningar för civilingenjörer i maskinteknik. Som nyutexaminerad kan du arbeta bland annat med produktutveckling, beräkning, simulering, produktion, projektledning eller forskning. Många civilingenjörer arbetar inom tillverkningsindustrin, som producerar allt från bilar och fartyg till mobiltelefoner och köksapparater. Tidigare studenter från det här programmet arbetar nu på företag som Volvo AB, VSS, Göteborg Energi, Zensact, Autoliv, Kockums, Saab, Stena, Husqvarna, GKN, Trafikverket, i3Tex, Semcon, Cevt och Essiq.
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Applied mechanics 
Biomedical engineering
Complex adaptive systems
Data science and AI​​
Engineering mathematics and computational science 
Entrepreneurship and business design​
Industrial ecology
Lärande och ledarskap
Materials engineering 
Mobility engineering​
Product development
Production engineering
Quality and operations management
Sound and vibration
Supply chain management
Sustainable energy systems
Systems, control and mechatronics

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Sidansvarig Publicerad: to 03 mar 2022.