Kemiteknik

300 hp (civilingenjör)

Tackla framtidens stora utmaningar såsom framställning av hållbara produkter, miljövänlig energi och bioråvaror i en utbildning som kombinerar kemi, matematik och teknik.  Du kommer att belysa frågor ur ett allsidigt perspektiv, formulera problem och effektivt lösa dem i syfte att utveckla allmännyttiga produkter och tjänster. Samhället och flera olika branscher i näringslivet, inte bara kemiindustrin, efterfrågar och är i stort behov av den här typen av kompetens.  


Utbildningens innehåll

Modell av molekyl

Det första året ägnas främst åt omfattande kemi- och matematikkurser; hörnstenar i kompetensen hos en civilingenjör i kemiteknik. Du läser också en inledande kurs i kemiteknik och dess betydelse för miljö och samhälle.

​Under det andra läsåret introduceras kemitekniska kurser samtidigt som kemin fördjupas. Här kommer du att lära dig hur apparaturen i kemisk industri fungerar, utformas och drivs. Det tredje året läser du ytterligare kurser i kemiteknik för att bättre förstå de industriella processerna. Dessutom ingår kurser med perspektiv på miljö och hållbar utveckling, polymer- och kolloidkemi samt analytisk kemi. Årskurs tre avslutas med ett kandidatarbete. 

 De sista två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett ämnesområde och som avslutas med ett examensarbete. Du har även möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Återkommande projekt genom utbildningen gör dig förberedd på att arbeta i projektform inom givna tidsramar.

Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får du även en hög vetenskaplig kvalitet. Programmet har uppmärksammats på nationell nivå och examina har  bedömts hålla ”mycket hög kvalitet” i den senaste utvärderingen av Universitetskanslersämbetet.

 

Arbetsområden

Kompetensen hos kemitekniker är absolut nödvändig för nya bränslen, råvaror till industrin, ren och effektiv produktion samt hållbara produkter. Arbete hittar du i allt från läkemedels- till processindustrin ; exempelvis inom livsmedels-, massa- och pappersindustri, samt inom den offentliga verksamheten. 

Arbetsuppgifterna varierar och kan bestå av  allt från utveckling av processanläggningar, där produkter produceras, eller ledning och drift av anläggningarna. Andra arbetar med försäljning och marknadsföring av produkter   eller med miljö- och hållbarhetsfrågor. Beroende på specialisering kommer du att kunna arbeta som analytisk kemist, konstruktör, konsult, miljöingenjör, utvecklingsingenjör, synteskemist, säljare, produktspecialist, produktutvecklare, processingenjör och mycket annat. Du kan också välja att forska på universitet eller högskola.


​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

​ Frå​ga en student


Namn
Jakob Ånevall
Ålder 25
Läser Kemiteknik 300 hp

Ställ en fråga

Under hela min uppväxt i Lerum utanför Göteborg intalade jag mig själv att jag inte ville bli en sån kille som blev kvar i stan och pluggade på Chalmers. Jag ville ju flytta till en ny stad och få se hur det var att bo där! Men efter några sabbatsår efter gymnasiet där jag reste och bodde utomlands ville jag inget hellre än att komma hem till Göteborg och dessutom fanns ju precis den utbildningen jag ville läsa på Chalmers. Betygen från min naturvetenskapliga gymnasieutbildning höll för att komma direkt in på Kemiteknik utan att ha läst tekniskt basår så i augusti 2017 beslöt jag mig för att packa väskan för min första skoldag - ett av dom hittills bästa besluten i mitt tjugofemåriga liv.

På kemiteknikprogrammet får du räkna med att kunna hålla många bollar i luften samtidigt för kurserna du läser kan skilja sig mycket från varandra. Matematik och miljö varvas med kemi och kemiteknik med laborationer för att få en förstahandsupplevelse av hur ditt framtida arbete som civilingenjör kan se ut. 

När du inte hittar mig i skolans med näsan i böckerna spelar jag innebandy i Valhalla Sporthall, springer på stigarna runt Skatås eller Änggårdsbergen, sitter på Gamla Ullevi och kollar fotboll eller dricker öl på Andra Långgatan eller någon pub på campus.


Publicerad: fr 25 sep 2020.