Kemiteknik

300 hp (civilingenjör)En civilingenjör i kemiteknik kombinerar sina kunskaper inom kemi, matematik och teknik för att tackla några utav framtidens största utmaningar. Du kommer att belysa frågor ur ett allsidigt perspektiv, formulera problem och effektivt lösa dem i syfte att utveckla allmännyttiga produkter. Samhället är i stort behov av den här typen av kompetens, därmed även efterfrågad av flera olika branscher i näringslivet. Utbildningens innehåll

Det första året ägnas främst åt omfattande kemi- och matematikkurser; hörnstenar i kompetensen hos en civilingenjör i kemiteknik. Du läser också en inledande kurs i kemiteknik och dess betydelse för miljö och samhälle.

Under det andra läsåret introduceras kemitekniska kurser samtidigt som kemin fördjupas. Här kommer du att lära dig hur apparaturen i kemisk industri fungerar, utformas och drivs. Det tredje året läser du ytterligare kurser i kemiteknik för att bättre förstå de industriella processerna. Dessutom ingår kurser med perspektiv på miljö och hållbar utveckling, polymer- och kolloidkemi samt analytisk kemi. 

De sista två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett ämnesområde och som avslutas med ett examensarbete. Årskurs tre avslutas med ett kandidatarbete. Du har även möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Återkommande projekt genom utbildningen gör dig förberedd på att arbeta i projektform inom tidsramar.

Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får du även en hög vetenskaplig kvalitet. Programmet har uppmärksammats på nationell nivå och examina bedömts hålla ”mycket hög kvalitet” i den senaste utvärderingen av Universitetskanslersämbetet

 

Arbetsområden

Kompetensen hos kemitekniker är absolut nödvändig för nya bränslen, råvaror till industrin, ren och effektiv produktion samt ofarliga produkter. Arbete hittar du i allt från läkemedels- till processindustri; exempelvis inom livsmedels-, massa- och pappersindustri, samt inom den offentliga verksamheten. 

Arbetsuppgifterna varierar och kan innefatta allt från utveckling av processanläggningar, där produkter produceras, eller ledning och drift av anläggningarna. Andra arbetar med försäljning och marknadsföring av produkterna alternativt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Beroende på specialisering kommer du att kunna arbeta som analytisk kemist, konstruktör, konsult, miljöingenjör, utvecklingsingenjör, synteskemist, säljare, produktspecialist, produktutvecklare eller processingenjör. Du kan också välja att forska på universitet/högskola.​​

​ Frå​ga en student


Namn
Jakob Ånevall
Ålder 25
Läser Kemiteknik 300 hp

Ställ en fråga

Under hela min uppväxt i Lerum utanför Göteborg intalade jag mig själv att jag inte ville bli en sån kille som blev kvar i stan och pluggade på Chalmers. Jag ville ju flytta till en ny stad och få se hur det var att bo där! Men efter några sabbatsår efter gymnasiet där jag reste och bodde utomlands ville jag inget hellre än att komma hem till Göteborg och dessutom fanns ju precis den utbildningen jag ville läsa på Chalmers. Betygen från min naturvetenskapliga gymnasieutbildning höll för att komma direkt in på Kemiteknik utan att ha läst tekniskt basår så i augusti 2017 beslöt jag mig för att packa väskan för min första skoldag - ett av dom hittills bästa besluten i mitt tjugofemåriga liv.

På kemiteknikprogrammet får du räkna med att kunna hålla många bollar i luften samtidigt för kurserna du läser kan skilja sig mycket från varandra. Matematik och miljö varvas med kemi och kemiteknik med laborationer för att få en förstahandsupplevelse av hur ditt framtida arbete som civilingenjör kan se ut. 

När du inte hittar mig i skolans med näsan i böckerna spelar jag innebandy i Valhalla Sporthall, springer på stigarna runt Skatås eller Änggårdsbergen, sitter på Gamla Ullevi och kollar fotboll eller dricker öl på Andra Långgatan eller någon pub på campus.


Skugga en student 

Onsdag den 8/5 08:30-15.00 (ca)

Detta är en dag då du som funderar på att söka till Kemi- eller Bioteknikprogrammen på Chalmers har möjlighet att få en inblick i hur det är att studera vid något av dessa program. Under dagen kommer du att få besöka två föreläsningar samt få en rundvandring i våra lokaler. Vi som anordnar dessa dagar är en grupp studenter på programmen, och det kommer därför att finnas gott om möjligheter att ställa frågor under dagen. Dessutom bjuds det på lunch!

Kemi- och Bioteknikprogrammen består av fyra olika program:
  • Kemiteknik, 300hp (civilingenjör)
  • Kemiteknik med fysik, 300hp (civilingenjör)
  • Bioteknik, 300hp (civilingenjör)
  • Kemiteknik, 180hp (högskoleingenjör)

Det finns ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller. Anmälan är personlig och bindande, så hör av dig vid eventuella förhinder. Vidare information och vägbeskrivning skickas ut via mejl.​

Kontakt

Om ni har några frågor är det bara att mejla till oss på skuggastudent.kb@hotmail.com​
​​

Publicerad: on 05 feb 2014. Ändrad: ti 14 maj 2019