Kemiteknik med fysik

300 hp (civilingenjör)

Kemiteknik med fysik är ett program för problemlösare. Utbildningen ger dig beräknings- och problemlösningskunnande, både inom kemiteknikområdet och i gränsområdet mellan fysik och kemi. Beroende på vilken inriktning du väljer kommer bredden på kurserna öppna dörrar inom bland annat fysik, process- och energiteknik samt beräkningskemi, reglerteknik och strömningsmekanik. Den teoretiska basen kompletteras med kunskaper om att arbeta i projekt, vilket uppskattas när du kommer ut på arbetsmarknaden. Förutom stora möjligheter i näringslivet är utbildningen även en utmärkt bas för forskarutbildning inom många områden.Utbildningens innehåll

Dekorativ bild Kemiteknik med fysik

Under utbildningens två första år läser du omfattande matematik-, fysik och kemikurser. Kemiteknik introduceras under det andra året tillsammans med kurser i bland annat transportprocesser och reglerteknik. Tredje året läser du ytterligare kemiteknik men också fysik- och kemikurser samt kemisk miljövetenskap.

Kemiteknikkurserna lär dig hur apparaturen i kemisk industri fungerar samt hur den dimensioneras, styrs och regleras för ekonomisk och miljövänlig drift. Kurserna inom kvantfysik, teoretisk kemi och fasta tillståndets fysik möjliggör fördjupning inom fysik och nanoteknik. År fyra och fem studerar du inom ett valt masterprogram, med möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Utformningen med återkommande projekt genom utbildningen gör dig förberedd på att arbeta i projektform samt inom tidsramar. Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får de en hög vetenskaplig kvalitet.

 

Arbetsområden

Du kommer att arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättra en kemisk process ur ett hållbarhetsperspektiv, utveckla material med speciella egenskaper eller ta fram ny teknik. 

Många specialiserar sig på matematisk modellering. Det kan handla om design, optimering, styrning och reglering, men också om att förutsäga nya ämnens kemiska och fysikaliska egenskaper. Som färdig civilingenjör kan du också arbeta med projektering av kemitekniska anläggningar eller som teknisk säljare. Din kompetens öppnar för karriärvägar inom kemisk och energiteknisk industri, men förbereder dig också på att forska.

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Kemiteknik med fysik är välkomna att göra provet.
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​

Applied Mechanics 
Complex Adaptive System​s
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Lärande och ledarskap
Materials Chemistry
Nanotechnology 
Physics
Sustainable Energy Systems
Systems, Control and Mechatronics

 
 
​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

​Fråga en student

Namn Max Tapia Molander
Ålder 19
Läser Kemiteknik med fysik


Kemiteknik med fysik, är en utbildning som binder samman kemi och fysik tillsammans med matematik genom intressanta och lärande kurser om hur kemin och fysiken används i vardagen och i industrin. Jag valde Chalmers då jag hade hört mycket gott om skolan och deras lärandeprocess och visste att en utbildning hos dem är av världsklass. När jag är färdig hoppas jag kunna arbeta direkt med vad utbildningen har handlat om på företags om Preem för att utveckla och producera mer miljövänliga och hållbara bränslealternativ för framtiden. Fritiden spenderar jag med min sambo, eller framför en kursbok för att ligga i fas. ​Publicerad: fr 25 sep 2020.