Internationell logistik

180 hp (teknologie kandidatexamen)

Allting du äger har transporterats till dig i en noggrant uttänkt logistikkedja som tar hänsyn till såväl tidsåtgång som miljöpåverkan och lönsamhet. Under utbildningen får du lära dig allt om logistikens ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar. Dina färdigheter inom logistik och de kontakter du får med näringslivet under utbildningen kommer att ge dig karriärmöjligheter över hela världen.


Utbildningens innehåll

Transport containrar
Programmet bygger på fyra huvudämnen: logistik, ekonomi, juridik och ledarskap. Dessa områden är tätt integrerade och kopplas samman med ett övergripande fokus på hållbar utveckling. Du läser också kurser i projektledning, statistik och arbetsorganisation.
Tillsammans ger dessa ämnen dig en mycket god grund för en karriär inom den internationella logistikbranschen såväl i Sverige som utomlands. Genom praktikkursen som du genomför på ett företag och våra många gästföreläsare från logistikbranschen bygger du redan under utbildningen ett nätverk som du kommer att bära med dig genom livet.

För att ytterligare förbereda dig för ditt framtida yrkesliv ges kurserna under det sista läsåret på engelska och du kan också välja ett profilspår och specialisera dig inom ämnen som statistik, logistik, försäkringar och fartygsbefraktning. Du kan också välja att studera utomlands under det sista läsåret vid något av våra partneruniversitet i till exempel Liverpool, Hamburg, Bryssel eller Aten.

Programmet leder till en kandidatexamen och är tänkt att förbereda dig direkt för arbetslivet men ger dig också behörighet till fortsatta studier på masternivå såväl vid Chalmers som vid andra universitet.


Arbetsområden

Specialkunskaper inom logistik, och särskilt vårt profilområde maritim logistik, är en eftertraktad tillgång inom all export- och importindustri. Med en examen från Internationell logistik har du en mycket värdefull kompetens och är attraktiv för arbeten inom såväl logistikföretag som logistikavdelningar på alla företag som köper eller säljer varor och tjänster. Genom den maritima profilen blir du också intressant för arbeten vid till exempel rederier, skeppsmäklerier, försäkringsbolag och myndigheter.  
 

Masterprogram

Efter utbildningen finns det möjlighet att läsa masterprogrammet

 ​​
Programmet gavs tidigare under namnet ”Sjöfart och logistik”.

​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

​Fråga en student

 
Namn Anja Pandic
Ålder 18
Läser Sjöfart och logistik (programmet ges numera under namnet ”Internationell logistik”)
Kommer från Gislaved
Ställ en fråga

Jag valde sjöfart och logistik då programmet erbjuder kurser jag är intresserad av samt uppfyllde min önskan om att få gå på Chalmers och bo i Göteborg. När jag är färdig vill jag satsa på en master. På fritiden gillar jag att umgås med vänner och familj samt röra på mig och träna. 

Publicerad: fr 25 sep 2020.