Industriell ekonomi

300 hp (civilingenjör)

Kombinera teknik och ekonomi i en utbildning där du lär dig att utveckla både befintliga och nya verksamheter. Din kunskap kommer att göra dig eftertraktad av näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare eller chef. I Industriell ekonomi får du till en början grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Därefter väljer du en mer djupgående profil på utbildningen.


Utbildningens innehåll

Jordklotet sett från rymden

Som civilingenjör i industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi som en helhet och kan kommunicera med specialister från många olika områden. Din viktigaste roll blir att vara en brobyggare mellan olika funktioner, exempelvis som länken mellan personer som arbetar med teknik och ekonomi på ett företag.  

Utbildningen ger dig en bred teknisk bas och förståelse för organisations- och ekonomifrågor genom de många praktikfall som används i undervisningen, i form av både verkliga och fiktiva projekt. Du kommer att få en förståelse för hur du kan använda teknik för att stärka befintliga och nya affärsmöjligheter för företag och samhälle. Du kommer också att lära dig att utveckla verksamheter med hjälp av digitalisering. 
 
Under det första året får du en grund som består av kurser inom matematik, ekonomi och management, projektledning och hållbarhet. Andra året fokuserar du mer på kurser inom programmering, statistik, marknadsföring, optimering och fysik. Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat finansiell analys och företagsvärdering, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. 

Inför ditt tredje år väljer du en teknikinriktning som består av fyra kurser som läses under det tredje året. Det ger dig möjlighet att rikta in dig mot områden du är särskilt intresserade av. De inriktningar som finns att välja bland är följande: informationsteknik (IT), kemi- och bioteknik, finansiell matematik eller industriell produktion. Under det tredje året läser du kurser inom digitalisering och innnovationsekonomi samt skriver ett kandidatarbete inom ditt huvudområde, något som lägger en bra grund till ditt framtida yrkesliv. 
 
Under de sista två åren av utbildningen läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Många studenter i det här programmet förlägger en del av utbildningen utomlands på något av våra många partneruniversitet. Några av studenterna i det här programmet får också möjlighet att åka på ett sommarutbyte till University of California, Berkeley. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. 
 länk till formulär

Arbetsområden

Arbetsmarknaden för dig är stor och din breda kompetens gör dig attraktiv i många branscher, organisationer och olika yrkesroller. Det innebär att du kan hitta arbete i såväl små startups som stora koncerner, kommuner och myndigheter. Exempelvis kan du specialisera dig inom: affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult. Många av våra studenter startar även sin yrkesbana som konsulter och projektledare.


 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Design and construction project management
Entrepreneurship and business design
Industrial ecology​​
Management and economics of innovation

Materials chemistry​
Product development
Production engineering
Quality and operations management
Software engineering and technology​
Supply chain managemen​t

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: to 24 nov 2022.