Industriell ekonomi

300 hp (civilingenjör)

​Ekonomisk och teknisk bredd
med individuell spets

 
Studenter som studerar Industriell ekonomi får en stor kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. När teknik och naturvetenskap kombineras med ekonomi och management skapas en helhetssyn som efterfrågas i näringsliv och organisationer. Vi vet att du är unik, därför finns goda möjligheter för dig att skapa din egen profil på utbildningen. Här ges du möjlighet att bli den projektledare, affärsutvecklare eller varför inte chef som samhället väntar på.

Utbildningens innehåll

Utmärkande för programmet Industriell ekonomi är just integrationen mellan teknik och ekonomi. Du får en bred teknisk bas och förståelse för organisations‐ och ekonomifrågor genom de många praktikfall och projekt som används i undervisningen. De första tre åren utgörs av grundstudier. I våra fina lokaler läser du då klassiska ingenjörsämnen, som matematik och fysik, samt ekonomi och management. Dessutom väljer du under det första året en av flera teknikinriktningar, såsom IT, mekanisk produktion, kemi‐ och bioteknik eller finansiell matematik.

Redan under de första åren börjar du alltså utforma den profil som du kommer att ha som färdig civilingenjör. Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av tredje året skriver du ett kandidatarbete inom huvudområdet Industriell ekonomi. Du får därmed de grundläggande verktyg du behöver i ditt framtida yrkesliv. De avslutande två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett ämnesområde. Du har även möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.
 


Arbetsområden

Som civilingenjör i Industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi som en helhet och kan kommunicera med specialister från olika områden. Du kommer med andra ord att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner. Din framtida arbetsmarknad är stor och du kommer att vara attraktiv i många branscher, organisationer och yrkesroller, till exempel inom affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult. Många studenter startar sin yrkesbana som konsulter och projektledare.

 

 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Design and Construction Project Management
Entrepreneurship and Business Design
Management and Economics of Innovation
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Software Engineering
Supply Chain Managemen​t


​Fråga en student

Namn Louise Persson

Ålder 22
Läser Industriell ekonomi
Kommer från Perstorp
Att studera vidare hade alltid varit en självklarhet för mig. Dock var valet av utbildning inte lika självklart till en början. Något jag visste var att civilingenjör kändes lockande, då det var en bred utbildning som kunde ge ett kul framtida jobb. Ekonomi hade dock alltid varit ett intresse förutom teknik och matematik, vilket gjorde att valet av utbildning ändå kändes svårt. När jag fick höra om utbildningen Industriell ekonomi kändes det som att jag hade hittat den perfekta kombinationen.

Idag går jag tredje året på Industriell ekonomi här på Chalmers. Jag är väldigt nöjd med valet, då utbildningen ger mig möjlighet att kombinera mina intressen inom ekonomi och teknik. Industriell ekonomi är en utbildning som byggs upp av just teknik, naturvetenskap, ekonomi och management. Utbildningens bredd skapar stora möjligheter i det framtida arbetslivet men också chansen till en personlig specialisering genom exempelvis teknikbas och masterprogram. Vid sidan av studierna finns dessutom möjlighet till att engagera sig i föreningar, projekt och dylikt. Ifall detta inte är av intresse så har Göteborg i sig väldigt mycket att erbjuda.

Om du har minsta lilla fråga kan du ställa den till mig här ovan.

 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 04 apr 2017