Industriell ekonomi

300 hp (civilingenjör)

​Ekonomisk och teknisk bredd
med individuell spets

 
Studenter som studerar Industriell ekonomi får en stor kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. När teknik och naturvetenskap kombineras med ekonomi och management skapas en helhetssyn som efterfrågas i näringsliv och organisationer. Vi vet att du är unik, därför finns goda möjligheter för dig att skapa din egen profil på utbildningen. Här ges du möjlighet att bli den projektledare, affärsutvecklare eller varför inte chef som samhället väntar på.

Utbildningens innehåll

Utmärkande för programmet Industriell ekonomi är just integrationen mellan teknik och ekonomi. Du får en bred teknisk bas och förståelse för organisations‐ och ekonomifrågor genom de många praktikfall och projekt som används i undervisningen. De första tre åren utgörs av grundstudier. I våra fina lokaler läser du då klassiska ingenjörsämnen, som matematik och fysik, samt ekonomi och management. Dessutom väljer du under det första året en av flera teknikinriktningar, såsom IT, mekanisk produktion, kemi‐ och bioteknik eller finansiell matematik.

Redan under de första åren börjar du alltså utforma den profil som du kommer att ha som färdig civilingenjör. Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av tredje året skriver du ett kandidatarbete inom huvudområdet Industriell ekonomi. Du får därmed de grundläggande verktyg du behöver i ditt framtida yrkesliv. De avslutande två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett ämnesområde. Du har även möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.
 


Arbetsområden

Som civilingenjör i Industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi som en helhet och kan kommunicera med specialister från olika områden. Du kommer med andra ord att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner. Din framtida arbetsmarknad är stor och du kommer att vara attraktiv i många branscher, organisationer och yrkesroller, till exempel inom affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult. Många studenter startar sin yrkesbana som konsulter och projektledare.

 

 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Design and Construction Project Management
Entrepreneurship and Business Design
Management and Economics of Innovation
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Software Engineering
Supply Chain Managemen​t


Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs
grundläggande behörighet,
dvs vissa förkunskaper.
Läs mer

Särskild behörighet

Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Närliggande områdesbehörighet A9:
Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
Samtliga med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Närliggande områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik E
Samtliga med lägst betyg G

Meritkurser
Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du här.

Områdeskurser som ger meritpoäng

Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare.
Biologi A - 0,5 (meritpoäng)
Biologi breddning - 0,25
CAD-teknik A - 0,25
Datorkommunikation - 0,5
Fordonsvård och service - 0,5
Fysik breddning - 0,25
Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5
Kemi B - 0,5
Kemi breddning - 0,25
Konstruktion A - 0,5
Kvalitetsteknik – 0,25
Medicinsk elektronik - 0,25
Programmering B - 0,25
Svenska C - muntlig o skriftlig kommunikation - 0,25
Teknikutveckling och företagande - 0,5
Virtuella miljöer - 0,5
 
Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 9, men det skiljer sig något från UHR:s standardmodell.
Antagningspoäng

Examen Civilingenjörsexamen och
masterexamen

Studieplats Johanneberg

Kontakt
Elin Carlfalk​, studievägledare
031-772 31 70
elin.carlfalk@chalmers.se

Anmälningskod årskurs 1
CTH-51000

Anmälningsperiod
15 mars -15 april
Läs mer​​​  
 
 

​Fråga en student

 


Namn
Ebba Johansson
Ålder 20
Läser Industriell ekonomi
Kommer från Ljungby
Kvällen innan det var dags att skicka in sin högskoleansökan satt jag smått nervöst och fingrade på tangentbordet. Vad är det jag faktiskt vill arbeta med i framtiden? Efter gymnasiet kändes inte matematik särskilt lockande, trots det var det någon form av ingenjör jag ville bli. Hur detta skulle gå att kombinera, det visste jag inte. Sådär precis innan tiden för ansökningen började rinna ut hade jag löst denna, egentligen inte så kluriga, ekvation.

Idag går jag andra året på Industriell ekonomi här på Chalmers. Att läsa just detta program känns för mig idag alldeles självklart. Kombinationen av ekonomi och ingenjörsämnen som matematik och teknik var min ”perfect match”. Industriell ekonomi är en utbildning som byggs upp av just teknik, naturvetenskap, ekonomi och management. Utbildningens bredd skapar stora möjligheter i det framtida arbetslivet men också chansen till en personlig specialisering genom exempelvis teknikbas och masterprogram. Vid sidan av studierna finns dessutom möjlighet till att engagera sig i föreningar, projekt och dylikt. Ifall detta inte är av intresse så har Göteborg i sig väldigt mycket att erbjuda.
Om du har minsta lilla fråga kan du ställa den till mig här ovan. 

 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: må 14 mar 2016