Industriell ekonomi

300 hp (civilingenjör)När teknik och naturvetenskap kombineras med ekonomi och management utvecklas ett helhetsperspektiv, ständigt efterfrågat i näringsliv och organisationer. Studenter inom Industriell ekonomi erhåller till en början grundläggande och generell kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Fortsättningsvis formas individuellt anpassade, och mer djupgående profiler på utbildningen. Här ges du möjlighet att bli den projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller varför inte chef som samhället idag letar efter.Utbildningens innehåll

Utmärkande för programmet Industriell ekonomi är just integrationen mellan teknik och ekonomi. Du får en bred teknisk bas och förståelse för organisations- och ekonomifrågor genom de många praktikfall och projekt som används i undervisningen. 

De första tre åren utgörs av grundstudier. Du läser då klassiska ingenjörsämnen, som matematik och fysik, samt ekonomi och management. Dessutom väljer du under det första året en av flera teknikinriktningar, såsom IT, mekanisk produktion, kemi- och bioteknik eller finansiell matematik. Redan under de första åren börjar du alltså utforma den profil som du kommer att jobba med som färdig civilingenjör. Stor vikt läggs också vid kurserna i huvudområdet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk analys, industriell marknadsföring, verksamhetsutveckling och logistik. I slutet av det tredje året skriver du ett kandidatarbete inom ditt huvudområde. Därmed utvecklar du grundläggande verktyg för ditt framtida yrkesliv.

Under de sista två åren läser du ett masterprogram som ger fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Du har även möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

 

Arbetsområden

Som civilingenjör i industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi som en helhet och kan kommunicera med specialister från många olika områden. Din viktigaste roll, med andra ord, är att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner. Arbetsmarknaden för dig är stor och din kompetens gör dig attraktiv i många branscher, organisationer och yrkesroller. Exempelvis inom: affärsutveckling, produktutveckling, industriell marknadsföring, produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult. Många studenter startar sin yrkesbana som konsulter och projektledare.


 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Design and Construction Project Management
Entrepreneurship and Business Design
Management and Economics of Innovation
Product Development
Production Engineering
Quality and Operations Management
Software Engineering
Supply Chain Managemen​t


​​​​​​​​​

​Fråga en student


Namn
Stina Torell

Ålder 20
Läser Industriell ekonomi

Ställ en fråga

Hej, kul att du är här och kikar! Jag heter Stina och har läst industriell ekonomi på Chalmers sedan HT18 och jag trivs fantastiskt bra! Det är ett program där man läser kurser inom både ekonomi, management och teknik - man fått ett väldigt brett perspektiv och det är intressant att lära sig om så många olika aspekter av teknikvärlden. Utöver det väljer man en teknikinriktning under det andra året; biokemi, finansiell matematik, IT eller produktutveckling. Jag ska välja biokemi!  När jag är färdig med min utbildning hoppas jag kunna jobba inom den sektorn med ekonomi, effektivisering och hållbar utveckling! 


En anledning till varför jag valde just Chalmers är på grund av att det både finns studentliv med bland annat sport-, pub-, och arbetsmarknadsförningar och andra roliga traditioner såsom Chalmerscortegen(årets höjdpunkt), men att det också finns en hel stad utanför campus om man skulle vara sugen på det istället! Sen är ju närheten till Bohuskusten alltid ett plus! 

På min fritid gillar jag att vara på klätterlabbet som ligger vid campus och att gå på de aktiviteter som sektionens föreningar håller i! 

Hoppas vi ses, och hör av dig om du har några frågor angående Chalmers, Industriell Ekonomi eller något annat!  

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 12 jul 2019