Globala system

300 hp (civilingenjör)

Mänskligheten står idag inför en rad globala utmaningar vars lösningar kommer att kräva genomgripande förändringar av både teknik och samhälle. Det här programmet rustar dig att förstå och hantera de utmaningar som vi ställs inför på global nivå. Du kommer att lära dig att tänka systematiskt kring globala hållbarhetsutmaningar och hur de interagerar med samhället, tekniken och naturen.  

​Utbildningens innehåll

Jordglob sedd från rymden.
Globala system är programmet för dig som vill förstå helheten och de komplexa samspel mellan natur, teknik och samhälle som gör det möjligt att förklara och påverka vår omvärld både lokalt och globalt. Utifrån en grund i matematik, fysik och datavetenskap kommer du att arbeta med ett undersökande och kreativt arbetssätt, med rika inslag av matematiskt tänkande, modellering och problemlösning. Utbildningen förbereder dig för att förstå och utforska större system samt att arbeta med utveckling av modeller, simulering och dataanalys för natur, teknik och samhälle. 
 
Parallellt med detta kommer du att bli introducerad till olika frågeställningar inom området  och läsa kurser som fokuserar på specifika globala system, som till exempel klimatpåverkan, transporter och energianvändning.  
 
Programmet är utformat på ett sådant sätt att grundläggande kunskap kopplas till tillämpning. Detta innebär till exempel att matematikkurser varvas med kurser inom globala system, och att kurser inom fysik samt matematiskt tänkande, modellering och problemlösning innehåller en bas i grundläggande kunskaper och färdigheter, men med ett betydande inslag av viktiga användningsproblem. På så vis utvecklar du en bättre förståelse för hur teori och praktik hänger ihop.  
 
Under det fjärde och femte året läser du något av de valbara masterprogrammen. Här finns möjlighet att inrikta sig mot matematik, teknik och naturvetenskap, men också mot entreprenörskap och ledarskap.  ​
  

Arbetsområden

Civilingenjörer med ett globalt hållbarhetsperspektiv är eftertraktade av både näringsliv, offentlig sektor och akademi. Din bakgrund förbereder dig för verksamhet som ser potentialen i globala hållbarhetsutmaningar som drivkraft för innovation. Men du kommer också rustas för att leda komplexa förändringsprocesser.   
Några exempel på områden där kunskap om systemgränser och interaktioner är centrala är i gränslandet mellan data science och artificiell intelligens (AI), sociotekniska system såsom transport och energi samt material-cirkulär ekonomi i relation till globala hållbarhetsmål. 
Programmet ger dig även en god grund för forskarstudier inom ett flertal områden där modellering och simulering av system tillsammans med avancerad analys är viktiga.

Valbara masterprogram rskurs 4 och 5)

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​


Möt en av våra lärare

Kristian Lindgren, professor i komplexa system på Chalmers​

Vad kommer du att undervisa i?
Jag kommer att undervisa i kursen som heter Ordning och oordning i fysikaliska system som är en av grundkurserna i Globala system. I den får man bekanta sig med olika begreppen inom termodynamik, som energi, arbete och entropi  och hur dessa kan användas i praktiken. Man får lära sig om hur man räknar på processer som omsätter energi. Den här kunskapen kan sedan kopplas till energi- och klimatfrågor och andra stora utmaningar som samhället står inför. Vill man kunna påverka hur resurser utnyttjas effektivt ger den här utbildningen goda verktyg för att kunna göra det. Man kan göra skillnad  genom att förbättra samhällets resursutnyttjande och arbeta för minskad miljöpåverkan.

Vad tycker du är det mest spännande inom ämnet?
Jag fascineras av att energi alltid strävar från en ordnad form till en mer oordnad och är även intresserad av hur man skapar förståelse för hur det hela fungerar. Jag har en bakgrund inom teknisk fysik och har forskat i informationsteori, spelteori och även mer energiinriktad forskning för samhällsnyttan. I min egen forskning drivs jag av en nyfikenhet och vilja att förstå hur världen fungerar.

Vad kan man göra i din kurs rent konkret? 
Man kommer att få räkna på olika typer av energiomvandlande processer och använda den kunskapen för att räkna på system på större skala. Det kan till exempel vara att förstå hur olika energiomvandlande processer kan göras mer effektiva och hur detta kan minska samhällets behov av energi i olika former. Systemperspektivet man får i den här utbildningen är unikt och kommer att leda till att man blir eftertraktad av både industri, myndigheter och konsultföretag. 

Sidansvarig Publicerad: to 03 mar 2022.