Elektroteknik

300 hp (civilingenjör)

​Skapar nya möjligheter​

Elektroteknik är ett brett och ständigt aktuellt ämne som sträcker sig från områden nära fysiken (t.ex. mikroelektronik) till områden nära den tillämpade matematiken (t.ex. bearbetning av digitala signaler system för mobiltelefoni, fordonssäkerhet eller i medicintekniska tillämpningar). Där emellan finns den teknik som behövs för att förse samhället med elenergi på ett miljövänligt och tillförlitligt sätt men också för att konstruera stora komplexa elektriska system med många motorer, givare och datorer på ett systematiskt och tillförlitligt sätt.

 

 


Arbetsområden

En civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers är välkänd både i Sverige och internationellt. Du kan bland annat arbeta med forskning, utveckling, konstruktion eller produktion. Elektroingenjörer finns inom elektronik, elkraft, telekom, försvar, medicinsk teknik, fordon, IT och forskning.
 
 

Utbildningens innehåll

År 1 fokuserar på klassiska ingenjörsämnen inom matematik, fysik, grundläggande elektroteknik och programmeringsteknik. Du får också lära dig att arbeta i projekt på ett ingenjörsmässigt sätt där du får öva muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. År 2 fortsätter du att läsa kurser i matematik och fysik parallellt med att du bygger en stabil grund i elektrotekniska ämnen som elektromagnetisk fältteori, mätteknik, elektronik och signalbehandling. I början av år 3 tre läser du reglerteknik och mikroelektronik. Du kan därefter väja kurser inom elkraft, högfrekvensteknik, digital konstruktion, kommunikationssystem, matematik, ekonomi mm. På våren genomför du ett kandidatarbete inom något område som du tycker är intressant.

År 4 och 5 fördjupar du dig inom ett valbart masterprogram där du har möjlighet att specialisera dig inom teknikområden som medicinsk teknik, kommunikation och signalbehandling, elkraft, elektronikkonstruktion, miljöteknik, mekatronik, system- och reglerteknik samt mikrovågs-, opto- och rymdteknik. Om du väljer masterprogrammet i miljöteknik så får du en grundlig förståelse för miljöfrågor på företags- och samhällsnivå samtidigt som du behåller din elektrotekniska profil genom kurser i förnyelsebara energikällor, miljömätteknik, elkraftsystem, elektriska drivsystem, modellering, simulering och signalbehandling.
 
Matematik- och fysikprovet
Upp till en tredjedel av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Elektroteknik är välkomna att göra provet, mer information via länken nedan.Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​
 
Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs
grundläggande behörighet,
dvs vissa förkunskaper.
Läs mer

Särskild behörighet
 
Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Närliggande områdesbehörighet A9:
Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
Samtliga med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Närliggande områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik E
Samtliga med lägst betyg G

Meritkurser
Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du 
här.

Områdeskurser som ger meritpoäng
Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare.
Biologi A - 0,5 (meritpoäng)
Biologi breddning - 0,25
CAD-teknik A - 0,25
Datorkommunikation - 0,5
Fordonsvård och service - 0,5
Fysik breddning - 0,25
Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5
Kemi B - 0,5
Kemi breddning - 0,25
Konstruktion A - 0,5
Kvalitetsteknik – 0,25
Medicinsk elektronik - 0,25
Programmering B - 0,25
Svenska C - muntlig o skriftlig kommunikation - 0,25
Teknikutveckling och företagande - 0,5
Virtuella miljöer - 0,5

Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 9, men det skiljer sig något från UHR:s standardmodell.
Antagningspoäng
Här finner du årets statistik

Antal platser
60

Examen Civilingenjörsexamen och
masterexamen

Studieplats Johanneberg

Kontakt
Lena Sommarström, studievägledare 
031-772 14 87
lenasom@chalmers.seAnmälningskod årskurs 1 
CTH-50000

Anmälningsperiod
16 mars -15 april
Läs mer​​​