Elektroteknik

180 hp (högskoleingenjör)Elektroteknik genomsyrar dagens samhälle. I nästan allt vi gör använder vi produkter som baseras på elektronik och elektrotekniska system. Den här utbildningen är för dig som vill vara med och se till att allt detta fungerar och samtidigt delta i vidareutvecklingen. 
Miljöanpassade energisystem, produkter som kommunicerar med varandra, trådlösa nätverk, elbilar och självkörande fordon är några exempel på aktuella områden där elektroingenjörer har en nyckelroll. Som elektroingenjör samarbetar du ofta med människor från många andra yrken.


Utbildningens innehåll

Utbildningen har en tillämpad karaktär där teoretiska moment kombineras med många praktiska övningar. Du kommer att lära dig hur elektronik fungerar och konstrueras, hur elektriska signaler hanteras både teoretiskt och praktiskt samt hur systemen samverkar med omgivningen. Du lär dig också hur elkraft genereras och distribueras. De tekniska ingenjörsfärdigheterna kompletteras med kurser i engelska, ingenjörsetik, hållbar utveckling samt ekonomi och organisation. 

Första årets studier bygger upp en grund för de mer avancerade kurserna i årskurs två och tre. Stora delar av år 1 studerar du tillsammans med datateknik- och mekatronikstudenter. Du övar då bl.a. in beräkningsmetoder, grunder i ellära och elektronik, samt dator- och programmeringsteknik. Andra året fokuserar tydligt på elektrotekniska ämnen. Det tredje året fördjupar du ditt teknikkunnande och väljer kurser bland elektronikkonstruktion, reglerteknik, telekommunikation eller medicinsk teknik. En särskild fördjupning erbjuds inom elkraftsområdet. 

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, vanligen på ett företag. Du har möjlighet att förlägga delar av eller hela tredje året utomlands. Om du vill bygga på din högskoleingenjörsexamen kan du fortsätta studera på ett masterprogram. 

Arbetsområden

En nyutexaminerad elektroingenjör arbetar ofta som konsult i en projektgrupp med utveckling, konstruktion och testning av till exempel fordonselektronik eller kommunikationssystem. Andra typiska arbetsområden är elkraftsproduktion och distribution, medicinsk teknik eller industriell automation. Kombinationsmöjligheterna är många och efter några år i yrkeslivet hittar vi också elektroingenjörer i rollen som entreprenör eller projektledare. 

Mentorsprogrammet Supplemental instruction

På elektroingenjörsutbildningen har vi ett mentorsprogram (SI, supplemental instruction) där studenter från årskurs 2 eller 3 leder studiegrupper i kurser i algebra, elektriska kretsar och programmeringsteknik för studenter i årskurs 1. SI är ett komplement till ordinarie undervisning och deltagandet är frivilligt. I mindre grupper vinklar vi problem på ett sätt som skiljer sig från det vanliga. Vi diskuterar frågeställningar och löser uppgifterna utifrån gemensamma diskussioner.​
 

 

​​​​​

​Fråga en student

Namn Simon Hogner
Ålder 20
Läser Elektroteknik 180 hp
Kommer från Kungälv
Ställ en fråga

Jag heter Simon Hogner, är 20 år gammal och går andra året på högskoleingenjörsprogrammet elektroteknik på Chalmers. Jag tog studenten år 2016 och precis som många andra hade jag ingen aning om vad jag ville göra med mitt liv. Jag hittade inget jobb som var verkligen intresserande mig och valde därför att studera direkt efter studenten. Detta var ett beslut som fungerade väldigt bra för min del då jag trivs oerhört bra här på Chalmers. Under den lilla tiden jag har varit här har redan resulterat till många trevliga vänner, mycket kunskap och ett väldigt roligt studentliv.

Jag valde elektroteknik på grund av de breda möjligheterna som programmet ger men också att programmet fokuserar på de ämnen som intresserar mig. Under dessa tre är lär man hur elektronik fungerar och konstrueras, hur elektriska signaler hanteras på teoretiskt och praktisk samt hur systemen påverkar omgivningen och mycket mer. 
På fritiden spenderar jag mycket tid att umgås med kompisar, träna på gymmet och ägnar även mycket tid åt studierna. Jag är själv en glad person som alltid försöker att göra mitt bästa. Vare sig det är träning eller yrkesmässigt.


 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: to 31 jan 2019