Elektroteknik

180 hp (högskoleingenjör)

Elektrotekniken har en nyckelroll inom flera områden där det just nu sker stora förändringar.  Miljöanpassade energisystem, trådlösa nätverk och drivsystem i bilar är några exempel på områden som behöver dig som elektroingenjör. Under utbildningen tillägnar du dig grundkunskaper i matematik och ellära. Du kommer att lära dig hur elektronik fungerar och konstrueras, hur elektriska signaler hanteras både teoretiskt och praktiskt samt hur systemen samverkar med omgivningen. De tekniska ingenjörsfärdigheterna kompletteras med kurser i hållbar utveckling, ekonomi och organisation samt engelska. Elektroingenjörsyrket innebär ofta att samarbeta med andra yrkeskategorier såsom ekonomer och beteendevetare.


Utbildningens innehåll

Under utbildningen varvas teoretiska moment med praktiska övningar i form av laborationer och projektarbeten. Det första året läser du grundläggande kurser i matematik, ellära, elektronik, engelska, digital- och datorteknik, programmering samt styrteknik. Andra året läser du nästan bara elektrotekniska kurser som till exempel reglerteknik, elektrisk mätteknik, elkraftteknik och telekommunikation. Tredje året läser du fördjupningskurser inom olika områden. Du kan välja bland fördjupning i reglerteknik, inbyggda system, elektronikkonstruktion, telekommunikation och medicinsk teknik. Ett särskilt kurspaket erbjuder fördjupning inom elkraftsområdet. Du har även möjlighet att förlägga delar av din utbildning utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Om du vill fortsätta studera finns det möjlighet att bygga på din examen med ett masterprogram.

Mentorsprogrammet Supplemental instruction
På elektroingenjörsutbildningen har vi ett mentorsprogram (SI, supplemental instruction) där studenter från årskurs 2 eller 3 leder studiegrupper i kurser i algebra, elektriska kretsar och programmeringsteknik för studenter i årskurs 1. SI är ett komplement till ordinarie undervisning och deltagandet är frivilligt. I mindre grupper vinklar vi problem på ett sätt som skiljer sig från det vanliga. Vi diskuterar frågeställningar och löser uppgifterna utifrån gemensamma diskussioner.
 

Arbetsområden

En nyutexaminerad elektroingenjör arbetar oftast i en projektgrupp med utveckling, konstruktion och testning med till exempel fordonselektronik eller kommunikationssystem. Andra typiska arbetsområden är elkraftsproduktion och distribution, medicinsk teknik eller industriell automation. Kombinationsmöjligheterna är många och efter några år i yrkeslivet hittar vi också elektroingenjörer i rollen som entreprenör eller projektledare.
 

 

​​

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: on 04 jul 2018