Elektroteknik

180 hp (högskoleingenjör)

I nästan allt vi gör idag använder vi produkter som baseras på elektronik och elektrotekniska system. Den här utbildningen är för dig som vill vara med och se till att allt detta fungerar och samtidigt delta i vidareutvecklingen. Miljöanpassade energisystem, produkter som kommunicerar med varandra, trådlösa nätverk, elbilar och självkörande fordon är bara några exempel på aktuella områden där elektroingenjörer har en nyckelroll. Som elektroingenjör samarbetar du ofta med människor från många andra yrken.


Utbildningens innehållDekorativ bild för programmet Elektroteknik 180hp

Genomgående i utbildningen är att teoretiska moment kombineras med många praktiska övningar Du kommer att lära dig hur elektronik fungerar och konstrueras, hur elektriska signaler hanteras både teoretiskt och praktiskt samt hur systemen samarbetar med omgivningen. Du lär dig också hur elkraft genereras och distribueras. De tekniska ingenjörsfärdigheterna kompletteras med kurser i engelska, ingenjörsetik, hållbar utveckling samt ekonomi och organisation.

Första årets studier bygger upp en grund för de mer avancerade kurserna i årskurs två och tre. Stora delar av det första året studerar du tillsammans med datateknik- och mekatronikstudenter. Du övar då bland annat in beräkningsmetoder, grunder i ellära och elektronik, samt dator- och programmeringsteknik. Under andra året kommer du att fokusera mer tydligt på elektrotekniska ämnen. Det tredje året fördjupar du ditt teknikkunnande och väljer kurser bland elektronikkonstruktion, reglerteknik, telekommunikation eller medicinsk teknik. En särskild fördjupning erbjuds inom elkraftsområdet.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, vanligen på ett företag. Du kan också välja att läsa delar av eller hela tredje året utomlands. Om du vill bygga på din högskoleingenjörsexamen kan du fortsätta studera på ett masterprogram. 


Arbetsområden

En nyutexaminerad elektroingenjör arbetar ofta som konsult i en projektgrupp med utveckling, konstruktion och test av till exempel fordonselektronik eller kommunikationssystem. Andra typiska arbetsområden är elkraftsproduktion och distribution, medicinsk teknik eller industriell automation. Möjligheterna är många och efter några år i yrkeslivet hittar vi också elektroingenjörer i rollen som entreprenör eller projektledare. ​

Mentorsprogrammet Supplemental instruction

På elektroingenjörsutbildningen har vi ett mentorsprogram (SI, supplemental instruction) där studenter från årskurs 2 eller 3 leder studiegrupper i kurser i algebra, elektriska kretsar och programmeringsteknik för studenter i årskurs 1. SI är ett komplement till ordinarie undervisning och deltagandet är frivilligt. I mindre grupper vinklar vi problem på ett sätt som skiljer sig från det vanliga. Vi diskuterar frågeställningar och löser uppgifterna utifrån gemensamma diskussioner.​
 

 

 ​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

​Fråga en student

Namn Michael Schempp
Ålder 21
Läser Elektroteknik 180 hp
Kommer från Göteborg
Ställ en fråga

Jag heter Michael och pluggar tredje och sista året på elektroteknik 180hp. Elektro är en utbildning som är väldigt bred. Man kan programmera, bygga kretsar, hålla på med kommunikation, medicinsk teknik och mycket mer! Det var anledningen till varför just jag valde elektro. På fritiden gillar jag att göra musik och träna lite. Målet med min utbildning är att jobba med något som har med medicinsk teknik att göra. 

Publicerad: fr 25 sep 2020.