Ekonomi och produktionsteknik

180 hp (högskoleingenjör)


Kombinationen av teknik- och ekonomikunskaper är efterfrågade i näringslivet. Effektiviteten i modern produktion beror nämligen inte enbart på tekniska system utan också på organisation, logistik, management, människors interaktion, ekonomi, strategi och styrning av informationsflöden. Efter avslutad utbildning i Ekonomi och produktionsteknik står du rustad med den breda kunskapsbas som behövs för att kunna hantera detta. Med strategisk och analytisk blick kommer du att utveckla, leda och styra modern produktion som producerar både varor och tjänster. Är du redo för en viktig roll?

Utbildningens innehåll

Utbildningen kombinerar kurser i ekonomi, logistik, arbetsorganisation och kvalitet med traditionella teknik- och naturvetenskapliga ämnen som ingenjörsmetodik, tillverkningsteknik, mekanik och matematik. Du möter även en del humanistorienterade ämnesmoment för att bättre kunna förstå hur kunder, konkurrenter och kollegor agerar i olika situationer. Du gör projektarbeten där flera ämnen integreras. I årskurs tre, efter genomgångna grundstudier, kan du utnyttja utbildningens valfrihet och skapa dig din egen profil genom att fördjupa dig efter ditt intresse genom valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete vilket utförs i samarbete med industrin eller offentlig organisation. Det ger dig möjlighet att öva din förmåga att analysera och lösa problem och att ta individuellt ansvar. Dessutom kan det ge värdefulla kontakter för framtiden.
 

 

Arbetsområden

Efter examen är du väl insatt i modern produktion och kan ta viktiga roller för att utveckla, leda och styra denna, exempelvis inom produktionsplanering, projektledning, logistik och resurskoordinering. Många studenter väljer att starta sin karriär som konsulter. Ekonomikunskaperna ger dig god förmåga att kommunicera och samarbeta med företags affärsdrivande delar. Utbildningen ger också en god grund för att starta och driva egen verksamhet. Efter examen är valmöjligheterna många.

 

​Fråga en student


Namn Emma Annlöv
Ålder 23
Läser Ekonomi och produktionsteknik


Ställ en fråga

Efter ett år i arbetslivet på en forskning och utvecklingsavdelning på ett av Göteborgs livsmedelsföretag upptäckte jag mitt intresse för problemlösning, teknik och företagsamhet. Efter att ha studerat på Chalmers i två år på ett annat program insåg jag, att trots att jag trivdes fantastiskt bra med studentliv och vänner på campus, saknade jag en starkare koppling till projektledning och företagsekonomi. Min dåvarande SYO tipsade om Ekonomi och Produktionsteknik, EPI. Nu studerar jag mitt andra år på programmet. 

Att studera ett högskoleingenjörsprogram innebär dessutom att jag får en examen efter tre år utan att gå miste chansen att läsa en master efteråt ifall jag skulle vilja. EPI är treårigt högskoleingenjörsprogram med fokus på ekonomi, projektledning och verksamhetsplanering med en stark teknisk bakgrund. 

Då jag får en ledig stund är jag engagerad i flera av Chalmers studentengagemang både inom sektionen och inom studentkåren. Utanför studentlivet älskar jag att träna, laga god mat och upptäcka nya platser.

 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: on 15 aug 2018