Ekonomi och produktionsteknik

180 hp (högskoleingenjör)

Med en strategisk och analytisk blick kommer du att lära dig att utveckla, leda och styra modern varu- och tjänsteproduktion. Kompetenser som kommer att göra dig högt eftertraktad i näringslivet. Programmet bygger på en tvärvetenskaplig ämneskombination, där teknisk kunskap kompletteras med en förståelse för logistik, mänsklig interaktion, ekonomi, strategi och hållbar samhällsutveckling. Du rustas också för att hantera digitaliseringens effekter i moderna organisationer. ​


Utbildningens innehåll

Dekorativ bild för programmet Ekonomi och produktionsteknik

I utbildningen kombineras kurser i ekonomi, logistik, arbetsorganisation och kvalitet med traditionella teknik- och naturvetenskapliga ämnen som ingenjörsmetodik, tillverkningsteknik, mekanik och matematik. Under dina studier kommer du även möta en del humanist- och samhällsorienterade ämnesmoment för att bättre kunna förstå hur kunder, konkurrenter och kollegor agerar i olika situationer. I programmet finns också ett stort fokus på samarbete med näringslivet och andra organisationer i form av studiebesök, gästföreläsare och arbetsnära projekt. 
 
Under utbildningen gör du flera projektarbeten där olika ämnen integreras. Du förbereds också för att arbeta på en internationell marknad genom att läsa den femte terminen på engelska. I årskurs tre kan du nyttja utbildningens valfrihet och skapa en egen profil i valbara kurser. Det kan också finnas möjlighet att använda valfriheten till att studera vid ett utländskt universitet under en termin. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som lär dig att analysera, lösa problem och att ta eget ansvar. Examensarbetet genomförs i samarbete med näringslivet eller offentliga organisationer och kan dessutom ge dig värdefulla kontakter för framtiden.  

 

Arbetsområden

Efter examen är du väl insatt i modern produktion och kan ta dig an viktiga roller för att utveckla, leda och styra, till exempel inom produktionsplanering, projektledning, logistik och resurskoordinering. Ekonomikunskaperna gör dig redo för att kommunicera och samarbeta med företags affärsdrivande enheter.  

​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: må 06 sep 2021.