Ekonomi och produktionsteknik

180 hp (högskoleingenjör)


Kombinationen av teknik- och ekonomikunskaper är efterfrågade i näringslivet. Effektiviteten i modern produktion beror nämligen inte enbart på tekniska system utan också på organisation, logistik, management, människors interaktion, ekonomi, strategi och styrning av informationsflöden. Efter avslutad utbildning i Ekonomi och produktionsteknik står du rustad med den breda kunskapsbas som behövs för att kunna hantera detta. Med strategisk och analytisk blick kommer du att utveckla, leda och styra modern produktion som producerar både varor och tjänster. Är du redo för en viktig roll?

Utbildningens innehåll

Utbildningen kombinerar kurser i ekonomi, logistik, arbetsorganisation och kvalitet med traditionella teknik- och naturvetenskapliga ämnen som ingenjörsmetodik, tillverkningsteknik, mekanik och matematik. Du möter även en del humanistorienterade ämnesmoment för att bättre kunna förstå hur kunder, konkurrenter och kollegor agerar i olika situationer. Du gör projektarbeten där flera ämnen integreras. I årskurs tre, efter genomgångna grundstudier, kan du utnyttja utbildningens valfrihet och skapa dig din egen profil genom att fördjupa dig efter ditt intresse genom valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete vilket utförs i samarbete med industrin eller offentlig organisation. Det ger dig möjlighet att öva din förmåga att analysera och lösa problem och att ta individuellt ansvar. Dessutom kan det ge värdefulla kontakter för framtiden.
 

 

Arbetsområden

Efter examen är du väl insatt i modern produktion och kan ta viktiga roller för att utveckla, leda och styra denna, exempelvis inom produktionsplanering, projektledning, logistik och resurskoordinering. Många studenter väljer att starta sin karriär som konsulter. Ekonomikunskaperna ger dig god förmåga att kommunicera och samarbeta med företags affärsdrivande delar. Utbildningen ger också en god grund för att starta och driva egen verksamhet. Efter examen är valmöjligheterna många.

 

​Fråga en student

Namn Oscar Börjesson
Ålder 21
Läser Ekonomi och produktionsteknik
Kommer från GöteborgJag har sedan barnsben känt mig dragen till teknik, men vid tonårens början fattade jag tycke för ekonomi och ledarskap. Att bli något som arbetade med alla tre blev då drömmen. Efter många mässor och öppna hus sökte jag mig till Chalmers och mitt program, Ekonomi och produktionsteknik.

Innan jag började på mitt program prövade jag ett annat vid Chalmers, men det passade inte mig så jag prövade igen eftersom jag älskar studentlivet på skolan. Denna gång blev det träff och jag kunde inte varit nöjdare! Kombinationen av ekonomi, projekt och teknik är given och ger mig en bred och eftertraktad utbildning att bygga en karriär på.

Det jag älskar med studentlivet är att det alltid finns något för alla att göra, vad man än älskar, vid sidan om studierna. Jag har valt att engagera mig i många saker, bland annat som ekonomiansvarig i den studentpub vi har på Campus Lindholmen, 11:ans pub. Jag är även med och har hand om vår fritids och bastuanläggning i Härryda. Att engagera sig under studenttiden är något jag starkt rekommenderar eftersom man får vänner som inte bara hjälper till med plugget när det blir svårt, utan även är där för dig hela livet.
 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 13 apr 2018