Ekonomi och produktionsteknik

180 hp (högskoleingenjör)Programmet Ekonomi och produktionsteknik är utformat för att rusta dig med en bred och fördelaktig kunskapsbas. Med ett strategiskt och analytiskt synsätt kommer du att utveckla, leda och styra modern varu- och tjänsteproduktion. 
Effektivitet i modern produktion beror på såväl tekniska system som organisatoriska förutsättningar. En tvärvetenskaplig ämneskombination, där gedigen teknisk kunskap kompletteras med förståelse för logistik, människors interaktion, ekonomi, strategi och hållbar samhällsutveckling är högt efterfrågad i näringslivet.


Utbildningens innehåll

I utbildningen kombineras kurser i ekonomi, logistik, arbetsorganisation och kvalitet med traditionella teknik- och naturvetenskapliga ämnen som ingenjörsmetodik, tillverkningsteknik, mekanik och matematik. Under din studietid möter du även en del humanist- och samhällsorienterade ämnesmoment för att bättre kunna förstå hur kunder, konkurrenter och kollegor agerar i olika situationer.

Under utbildningen gör du flera projektarbeten där olika ämnen integreras. I årskurs tre kan du nyttja utbildningens valfrihet och skapa en egen profil i valbara kurser. Det kan också finnas möjlighet att använda valfriheten till att studera vid ett utländskt universitet under en termin. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som genomförs i samarbete med näringslivet eller offentlig organisation. Examensarbetet ger dig övning i förmågan att analysera och lösa problem samt att ta individuellt ansvar. Det kan dessutom ge värdefulla kontakter för framtiden.

 

Arbetsområden

Efter examen är du väl insatt i modern produktion och kan ta dig an viktiga roller för att utveckla, leda och styra, till exempel inom produktionsplanering, projektledning, logistik och resurskoordinering. Ekonomikunskaperna ger dig god förmåga att kommunicera och samarbeta med företags affärsdrivande delar. 

 

​​

​Fråga en student


Namn Emma Annlöv
Ålder 23
Läser Ekonomi och produktionsteknik


Ställ en fråga

Efter ett år i arbetslivet på en forskning och utvecklingsavdelning på ett av Göteborgs livsmedelsföretag upptäckte jag mitt intresse för problemlösning, teknik och företagsamhet. Efter att ha studerat på Chalmers i två år på ett annat program insåg jag, att trots att jag trivdes fantastiskt bra med studentliv och vänner på campus, saknade jag en starkare koppling till projektledning och företagsekonomi. Min dåvarande SYO tipsade om Ekonomi och Produktionsteknik, EPI. Nu studerar jag mitt andra år på programmet. 

Att studera ett högskoleingenjörsprogram innebär dessutom att jag får en examen efter tre år utan att gå miste chansen att läsa en master efteråt ifall jag skulle vilja. EPI är treårigt högskoleingenjörsprogram med fokus på ekonomi, projektledning och verksamhetsplanering med en stark teknisk bakgrund. 

Då jag får en ledig stund är jag engagerad i flera av Chalmers studentengagemang både inom sektionen och inom studentkåren. Utanför studentlivet älskar jag att träna, laga god mat och upptäcka nya platser.

 

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 01 feb 2019