Design och produktutveckling

180 hp (högskoleingenjör)

Teknik, design och människa

Som högskoleingenjör i Design och produktutveckling får du ett helhetsgrepp om produktutvecklingsprocessen. Teknik, form, estetisk och kunskapen om hur människor faktiskt använder tekniska innovationer formar hur utbildningen är uppbyggd. Du får de teoretiska och praktiska kunskaper och de modeller du behöver för att kunna kommunicera och utveckla idéer och slutligen göra produkter attraktiva för slutanvändarna. Efter examen är du redo för utmanande utvecklingsprojekt i industrin.


Utbildningens innehåll

De första två åren får du grundläggande kunskaper inom design- och teknikämnen. Du läser ämnen som matematik, mekanik, hållfasthetslära och tillverkningsteknik. Inom design läser du färg och form, skissteknik, ergonomi, kroki, designmetodik och digital produktmodellering. På programmet utbildar vi i ledande programvaror inom såväl 3D-modellering, (CAD och CAID), som grafiska programvaror. Du tränas i visualisering och presentationsteknik. Projektarbeten involverar även träning i rapportskrivning och presentationsteknik på både svenska och engelska. Under tredje året har du möjlighet att skapa en individuell kunskapsprofil. Under vårterminen år tre genomför du ett examensarbete mot något företag i industrin. Du har även möjlighet att förlägga delar av dina studier utomlands. Utbildningen är uppbyggd med flera projektarbeten där olika områden integreras. Detta sker ofta med koppling till industriella projekt.

Arbetsområden

Programmets målsättning är att du som färdig ingenjör ska kunna arbeta med designrelaterade projekt i industrin. Du kommer att behärska ingenjörens och designerns verktyg och bli insatt i designerns krav och kunskap på form, funktion och användaranpassning. Med både design och teknik kan du arbeta direkt i produktutvecklingen och med yrkesvana arbeta som projektledare. Du arbetar med konkreta frågor rörande utveckling och utformning. På många små och medelstora företag är det en ingenjör från design och produktutveckling som är designansvarig. Rollen kan innehålla allt från nyutveckling, att förändra en befintlig produkt eller tjänst, till att vara beställare av designtjänster.


 
 

F​råga en student

 
Namn
 Olof Svanberg
Ålder 24
Läser Design och produktutveckling
Kommer från Kalmar

Jag heter Olof och jag är en glad och utåtriktad kille som gillar att lösa problem! Denna vilja att lösa problem kombinerat med ett stort mått nyfikenhet fick mig att söka mig till Chalmers och programmet Design och produktutveckling. Här blandas de mer traditionella tekniska kurserna med kreativa och användarcentrerade kurser. Blandningen skapar en bra grund för att skapa nya produkter och ger en bra förståelse för vilka krav som ställs på en bra produkt, både från användarnas och företagens synvinkel.

En stor del av kurserna utförs i olika projekt, vilket gör att man får en bra koppling mellan teori och praktik. Ytterligare en positiv aspekt av de många projekten är att man får träna upp sin förmåga att arbeta tillsammans med andra.
Under min tid på Chalmers har jag engagerat mig i en mängd olika aktiviteter både inom och utanför studierna och gemensamt för dem alla är att de har fått mig att utvecklas som människa. Utöver detta har jag träffat en mängd personer som har blivit mina vänner för livet.


Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 14 okt 2016