Design och produktutveckling

180 hp (högskoleingenjör)Som högskoleingenjör i design och produktutveckling behärskar du hela produktutvecklingsprocessen. Teknik, form, estetik och kunskapen om hur människor i praktiken använder tekniska innovationer har format utbildningens uppbyggnad. 
Under utbildningen får du teoretiska och praktiska kunskaper samt de modeller som behövs för att kunna kommunicera, utveckla idéer och slutligen göra attraktiva produkter för slutanvändarna. Efter examen är du redo för utmanande utvecklingsprojekt i industrin. 


Utbildningens innehåll

De första två åren får du grundläggande kunskaper inom design-och teknikämnen. Du läser ämnen som matematik, mekanik, hållfasthetslära och tillverkningsteknik. Inom design läser du färg och form, skissteknik, ergonomi, kroki, designmetodik och digital produktmodellering. På programmet utbildar vi i ledande programvaror inom såväl 3D-modellering, (CAD och CAID), som grafiska programvaror. Du tränas i visualisering och presentationsteknik. Projektarbeten involverar även träning i rapportskrivning och presentationsteknik på både svenska och engelska. 

Under det tredje året har du möjlighet att skapa en individuell kunskapsprofil. På vårterminen genomförs ett examensarbete mot ett företag i industrin. Du har även möjlighet att förlägga delar av dina studier utomlands. Utbildningen är uppbyggd med flera projektarbeten där olika områden integreras. Detta sker ofta med koppling till industriella projekt. 


Arbetsområden

Programmets målsättning är att du som färdig ingenjör ska kunna arbeta med designrelaterade projekt i industrin. Du kommer att behärska ingenjörens och designerns verktyg och bli insatt i designerns krav och kunskap på form, funktion och användaranpassning. Med kombinationen design och teknik kan du arbeta direkt i produktutvecklingen och med yrkesvana arbeta som projektledare. 

I ditt yrkesliv kommer du att arbeta med konkreta frågor rörande utveckling och utformning. På många små och medelstora företag är det en ingenjör från design och produktutveckling som är designansvarig. Rollen kan innehålla allt från nyutveckling, att förändra en befintlig produkt eller tjänst, till att vara beställare av designtjänster.

 

​​​

F​råga en student


Namn Rebecca Lindman
Ålder 24
Läser Design och produktutveckling


Jag har hunnit med att prova flera olika utbildningar och jobb innan jag till slut fastnade för Design och produktutveckling vid Chalmers. Jag har alltid haft många intressen och känner att jag äntligen har hittat en plats där alla kan fylla en funktion. Under mina hittills två år som student vid Chalmers har jag lärt känna många fantastiska personer, och jag vill delvis tacka mitt program för detta. Med olika bakgrund och intressen möts vi i klassrummet. Här får vi möjlighet att ta del av varandras styrkor och svagheter. 

Programmet kombinerar teoretiska ämnen som matematik och mekanik, med några lite mer praktiska kurser. Dessa innebär arbete i vår designstudio som delas av samtliga årskurser. Vi får lära oss vad det kan innebära att jobba från tidig idé till färdig produkt, ofta i projektgrupper men även individuellt. 
Som student vid Chalmers finns mycket att engagera sig i och många olika evenemang att gå på. Det finns flertalet föreningar både inom sektionen och för alla på skolan. Här kan du lära känna andra studenter med delade intressen och ambitioner. Själv varvar jag föreningsengagemang, träning och extrajobb vid sidan av mina studier.

Tveka inte att höra av dig med frågor kring programmet Design och produktutveckling eller livet som helhet på Chalmers! Jag ska göra mitt bästa för att svara på dem allihop.

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: to 31 jan 2019