Design och produktutveckling

180 hp (högskoleingenjör)

Ta dig an utmanande utvecklingsprojekt och lär dig att behärska hela produktutvecklingsprocessen i en utbildning som bygger på teknik, form, estetik och vetskapen om hur människor använder tekniska innovationer. 
Du kommer att få teoretiska och praktiska kunskaper samt förståelse för de modeller som behövs för att kunna kommunicera, utveckla idéer och slutligen göra attraktiva produkter för slutanvändarna.


Utbildningens innehåll

Passare

Utbildningen är bred och går ut på att förstå och kunna hantera produktutveckling från idé till färdigutvecklad produkt. Du kommer också att fokusera på kundförståelse och lära dig att ta hand om kundens eller brukarens krav och önskemål. I många av dina kurser ingår gästföreläsare från industrin. Under utbildningen kommer det varje år att ingå projekt som är knutet till, eller initierat av industriella partners. 

De första två åren får du grundläggande kunskaper inom design-och teknikämnen. Du läser ämnen som matematik, mekanik, hållfasthetslära, programmering och tillverkningsteknik. Inom design läser du färg och form, skissteknik, ergonomi, kroki, designmetodik och digital produktmodellering. Att kunna skapa digitala modeller i 2D och 3D är en förutsättning för att kunna arbeta i industrin i dag. På programmet utbildar vi i ledande programvaror inom såväl 3D-modellering, (CAD och CAID), som grafiska programvaror.  
 


Under det tredje året har du möjlighet att skapa en individuell kunskapsprofil. På vårterminen genomförs ett examensarbete mot ett företag i industrin. Du har även möjlighet att förlägga delar av dina studier utomlands. Utbildningen är uppbyggd med flera projektarbeten där olika områden förenas. Detta sker ofta med koppling till industriella projekt. 

En designingenjör från Design och produktutveckling kommer att behöva kunna presentera projekt för kollegor, företagsledning och kunder på ett tydligt, lättförståeligt och tilltalande sätt. Därför kommer du att få träna mycket på att presentera dina projekt i både bild, tal och skrift. Projektarbeten innehåller även träning i rapportskrivning och presentationsteknik på både svenska och engelska.  


Arbetsområden

Som utbildad ingenjör inom detta fält kommer du att kunna arbeta med designrelaterade projekt i industrin. Du kommer att behärska ingenjörens och designerns verktyg och bli insatt i designerns krav och kunskap om form, funktion och användaranpassning. Med kombinationen design och teknik kan du arbeta direkt i produktutvecklingen och med några års erfarenhet arbeta som projektledare.  
 


I ditt yrkesliv kommer du att arbeta med konkreta frågor som utveckling och utformning. På många små och medelstora företag är det en ingenjör från design och produktutveckling som är designansvarig. Rollen kan innehålla allt från nyutveckling, att förändra en existerande produkt eller tjänst, till att vara beställare av designtjänster. 
 
Studenter från det här programmet söker sig till ett brett utbud av arbetsplatser och hamnar ofta på konsultföretag, men även företag som exempelvis Ikea och Essity. ​
​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: on 03 nov 2021.