Datateknik

180 hp (högskoleingenjör)

​Utveckla morgondagens datasystem

 
Utveckling av datasystem sker i alla organisationer och dataingenjörer behövs överallt. Utbildningen i datateknik ger dig de kunskaper inom programmerings- och datateknik som efterfrågas av arbetsmarknaden och behövs för att utveckla morgondagens datasystem. Som dataingenjör får du räkna med att arbeta i dynamiska miljöer i kontakt med andra människor. Tillsammans kommer ni att sätta prägel på framtidens programvara inom exempelvis e-learning, e-handel, visualiseringar och nätverksprodukter. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen startar med att studera en dators funktion och arbetssätt. År ett och två får du grundläggande kunskaper i programmeringsteknik, datorteknik, inbyggda system samt matematik och elektronik. Parallellt tillkommer mer allmänna ämnen, till exempel engelska. Under det första året studerar du tillsammans med studenter inom elektro- och mekatronikingenjörsprogrammen för att under år två gå mot en tydlig profilering inom datateknik. År tre får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Förutom kurser inom programvaruutveckling och inbyggda system kan du välja datasäkerhet, nätverksteknik, användargränssnitt och webbapplikationer. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Det finns goda möjligheter att förlägga delar av utbildningen utomlands. Om du vill fortsätta att studera efter examen kan du välja något av Chalmers masterprogram.
 

Arbetsområden

Många studenter startar sitt arbetsliv som konsulter, på till exempel ett IT-företag. Arbetet sker ofta i projektform i nära samarbete med andra. Vanliga arbetsuppgifter för en dataingenjör är att utveckla och anpassa programvaror och hårdvaror för tekniska och administrativa system. Många arbetar som projektledare inom systemutveckling. Det finns också de som väljer att arbeta med installation av system samt information till och utbildning av systemens användare. Service och underhåll samt marknadsföring av IT-system är även det vanliga arbetsområden.

 
Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs
grundläggande behörighet,
dvs vissa förkunskaper.
Läs mer

Särskild behörighet

Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Närliggande områdesbehörighet A9:
Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
Samtliga med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Närliggande områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik D
Samtliga med lägst betyg G

Meritkurser
Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du här.

Områdeskurser som ger meritpoäng 
Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare.

Biologi A - 0,5 (meritpoäng)
Biologi breddning - 0,25
CAD-teknik A - 0,25
Datorkommunikation - 0,5
Fordonsvård och service - 0,5
Fysik breddning - 0,25
Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5
Kemi B - 0,5
Kemi breddning - 0,25
Konstruktion A - 0,5
Kvalitetsteknik – 0,25
Medicinsk elektronik - 0,25
Programmering B - 0,25
Svenska C - muntlig o skriftlig kommunikation - 0,25
Teknikutveckling och företagande - 0,5
Virtuella miljöer - 0,5

Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 8, men det skiljer sig något från UHR:s standardmodell.

Antagningspoäng
Här finner du årets statistik

Antal platser 50

Examen Högskoleingenjörsexamen

Studieplats Lindholmen

Kontakt
Chrissie Evling, studievägledare
031-772 5834
chrissie.evling@chalmers.se

Anmälningskod årskurs 1 CTH-62000

Anmälningsperiod
15 mars -15 april
Läs mer​​​