Datateknik

180 hp (högskoleingenjör)

​Ständig utveckling på flera områden​

Vill du ha en bra start för att vara med och utveckla morgondagens datasystem kommer dataingenjörsutbildningen att passa dig. Utbildningen ger dig både grundläggande teoretiska kunskaper samt praktiska tillämpningar inom data- och programmeringsteknik.​​​

 

 

 

 

 

 

Arbetsområden

Som dataingenjör kan du arbeta i en dynamisk miljö med mycket personkontakt nationellt och internationellt. Ofta arbetar du med utveckling av programvara och hårdvara för olika system och produkter. Jobben bedrivs ofta i projektform med mycket samarbete med andra. Tillsammans utvecklar ni nya applikationer där både användare och datorer intar en central roll. Aktuella områden där det ständigt utvecklas ny programvara är e-learning, e-handel, kommunikationssystem, små inbyggda datorsystem, visualiseringar, nätverksprodukter och styr- och reglersystem. Vanliga arbetsuppgifter är att utveckla och anpassa programvaror och hårdvaror för olika system eller att arbeta som projektledare för systemutveckling. Andra arbetsområden är installation av nya system samt information och utbildning av systemens användare, service och underhåll samt marknadsföring av IT-system.

Utbildningens innehåll

Utbildningen startar med att studera en dators grundläggande funktion och arbetssätt. Dataingenjörsutbildningen ger dig under de två första åren grundkunskaper inom datorteknik, programmeringsteknik, inbyggda system samt i matematik och elektronik. Utöver detta läser du en del allmänna ämnen som exempelvis engelska. Du samläser under första året till stor del med elektro- och mekatronikingenjörsprogrammen. Från och med årskurs två får du en tydlig profilering mot datateknik genom fortsättningskurser inom programutveckling. Tredje året får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper. Förutom kurser om programvaruutveckling och inbyggda system kan du välja kurser som handlar om datasäkerhet, nätverksteknik eller visualiseringsteknik. Du kan även förlägga delar av din utbildning utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Om du efter examen vill fortsätta studera finns det många möjligheter att bygga på din examen med något masterprogram på Chalmers.
 
Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs
grundläggande behörighet,
dvs vissa förkunskaper.
Läs mer

Särskild behörighet

Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Närliggande områdesbehörighet A9:
Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
Samtliga med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Närliggande områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik D
Samtliga med lägst betyg G

Meritkurser
Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du här.

Områdeskurser som ger meritpoäng 
Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare.

Biologi A - 0,5 (meritpoäng)
Biologi breddning - 0,25
CAD-teknik A - 0,25
Datorkommunikation - 0,5
Fordonsvård och service - 0,5
Fysik breddning - 0,25
Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5
Kemi B - 0,5
Kemi breddning - 0,25
Konstruktion A - 0,5
Kvalitetsteknik – 0,25
Medicinsk elektronik - 0,25
Programmering B - 0,25
Svenska C - muntlig o skriftlig kommunikation - 0,25
Teknikutveckling och företagande - 0,5
Virtuella miljöer - 0,5

Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 8, men det skiljer sig något från UHR:s standardmodell.

Antagningspoäng
Här finner du årets statistik

Antal platser 50

Examen Högskoleingenjörsexamen

Studieplats Lindholmen

Kontakt
Chrissie Evling, studievägledare
031-772 5834
chrissie.evling@chalmers.se

Anmälningskod årskurs 1 CTH-62000

Anmälningsperiod
16 mars -15 april
Läs mer​​​