Bioteknik

300 hp (civilingenjör)Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden. Som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen framåt. 
Fängslas du av områden som cellbiologi, medicin och läkemedelsutveckling, eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen och kemikalier ditt område? Kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med ingenjörskompetenser ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Detta val av studier leder till utmanande yrkesroller inom bland annat läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin samt även inom akademisk forskning. 

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, som lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering – förmågor som är karakteristiska för en civilingenjör. Du läser mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. 

Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. På kurslab får du praktiskt använda dina kunskaper i molekylärbiologi, mikrobiologi och cellodling. Dessutom läser du mer kemiteknik, så att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar. År fyra och fem består av masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller entreprenöriell inriktning. Avslutningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val.
 
 

Arbetsområden

Bioteknikingenjörer finns i både små och stora företag och arbetar bland annat som forskarstuderande, laboratorieingenjörer, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare och entreprenörer. Kompetens som civilingenjör från Chalmers bioteknikprogram öppnar karriärvägar inom både akademisk forskning och industriell produkt- och processutveckling. Utbildningen är utformad på ett sätt som gör dig förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får de hög vetenskaplig kvalitet. 

Detta program uppmärksammades på nationell nivå då utbildningen fick det högsta omdömet, ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen av ingenjörsutbildningar, gjord av Universitetskanslersämbetet.

 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

 
​​​​

​F​råga en student


Namn
Hanna Comstedt
Ålder 21
Läser Bioteknik
Kommer från Göteborg
Ställ en fråga

När jag var klar med gymnasiet kände jag att jag behövde en paus från skolan, och eftersom jag dessutom var osäker på vad jag ville plugga valde jag att ta ett sabbatsår. Att jag bestämde mig för bioteknik berodde på att jag är intresserad av biologi och kemi, men ville läsa en bred utbildning med många jobbalternativ efter examen. Bioteknik passar bra in på det, eftersom vi utöver mer biologi- och kemiinriktade kurser även läser matte och kemiteknik mm. Som biotekniker kombinerar man sedan sina kunskaper om tekniska och biologiska processer i olika sammanhang. Dessutom har jag ett stort miljöintresse och vill jobba med hållbar utveckling i framtiden, gärna inom livsmedelsproduktion eller materialutveckling, och då är en examen i bioteknik en bra grund. 

Att det blev Chalmers för min del berodde på att jag hört bra saker om skolan och även varit på studiebesök som Skugga student (vilket verkligen kan rekommenderas!). Förutom bra utbildning innebär Chalmerstiden väldigt fin gemenskap, man träffar nya vänner och för den som vill finns många sätt att engagera sig i olika föreningar mm. 
Även om studierna tar mycket tid och fokus, är det dock viktigt att se till att det finns utrymme för annat. Förutom att plugga ägnar jag mig bland annat åt matlagning och bakning, och jag tycker även om att träna och resa.


Skugga en student 

Onsdag den 8/5 08:30-15.00 (ca)

Detta är en dag då du som funderar på att söka till Kemi- eller Bioteknikprogrammen på Chalmers har möjlighet att få en inblick i hur det är att studera vid något av dessa program. Under dagen kommer du att få besöka två föreläsningar samt få en rundvandring i våra lokaler. Vi som anordnar dessa dagar är en grupp studenter på programmen, och det kommer därför att finnas gott om möjligheter att ställa frågor under dagen. Dessutom bjuds det på lunch!

Kemi- och Bioteknikprogrammen består av fyra olika program:
  • Kemiteknik, 300hp (civilingenjör)
  • Kemiteknik med fysik, 300hp (civilingenjör)
  • Bioteknik, 300hp (civilingenjör)
  • Kemiteknik, 180hp (högskoleingenjör)

Det finns ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller. Anmälan är personlig och bindande, så hör av dig vid eventuella förhinder. Vidare information och vägbeskrivning  skickas ut via mejl.

Kontakt

Om ni har några frågor är det bara att mejla till oss på skuggastudent.kb@hotmail.com​


Publicerad: on 05 feb 2014. Ändrad: ti 09 apr 2019