Bioteknik

300 hp (civilingenjör)

Ingenjörer som påverkar mänskligheten

Vill du arbeta med något som berör människors vardag? Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden och som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen på flera olika sätt. Dina kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med ingenjörskompetenser ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Kittlas du av tanken på cellbiologi, medicin och läkemedelsutveckling? Eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen och kemikalier ditt område? Utbildningen leder till utmanande och spännande yrkesroller inom bland annat läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin.
 
 
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, som lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering – förmågor som är karakteristiska för en civilingenjör. Du läser mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. På kurslab får du designa, renframställa och karakterisera ett protein i bakterien E. coli. Dessutom läser du mer kemiteknik, så att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar. År fyra och fem består av masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller ekonomisk inriktning. Avslutningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val. I examensarbetet får du chansen att använda dina kunskaper i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt.
 


Arbetsområden

Utbildningen ger dig goda möjligheter till spännande arbetsuppgifter inom framförallt läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. Bioteknikingenjörer finns i både små och stora företag och arbetar bland annat som forskarstuderande, laboratorieingenjörer, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare och entreprenörer. Civilingenjörskompetens från Chalmers bioteknikprogram öppnar karriärvägar inom både akademisk forskning och industriell produkt- och processutveckling. Utbildningen är utformad på ett sätt som gör dig förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får de hög vetenskaplig kvalitet. Den här programutformningen har uppmärksammats på nationell nivå då utbildningen bedömdes ha ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen, gjord av UKÄ
 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

 

​F​råga en studentNamn
Linn Bäckegren
Ålder 21
Läser Bioteknik
Kommer från Lerum
Att plugga vidare på Chalmers var ett självklart val för mig, men jag var till en början osäker på vad jag skulle välja för linje. Jag var väldigt rädd för att bli låst i mitt val och letade främst efter en linje med jobb i varierande miljöer efter examen. Efter att gått runt på högskolemässan i Göteborg och Chalmers öppet hus så blev jag mer och mer intresserad av bioteknik. Kombinationen mellan tekniken, biologin och kemin var det som lockade mig.

Bioteknik är ett arbetsområde som är på framfart, nya framsteg publiceras hela tiden och det händer väldigt mycket spännande saker inom området över hela världen.

Biotekniklinjen är oerhört bred på grund av kombinationen av ämnen och det finns väldigt många olika områden man kan jobba inom. Jag skulle beskriva civilingenjörs-utbildningen som en utbildning där man inte stängt några dörrar, med en sådan examen är man eftertraktad på arbetsmarknaden och kan få möjlighet att vara långt fram i forskningen och det är det jag siktar på.Publicerad: on 05 feb 2014. Ändrad: må 14 mar 2016