Bioteknik

300 hp (civilingenjör)

​Life Science påverkar mänskligheten

Bioteknik är ett forskningsintensivt område som berör människors vardag. Medicinsk forskning, läkemedelsframställning, utveckling av hälsosamma livsmedel och produktion av miljömässigt hållbara bränslen och kemikalier med hjälp av mikroorganismer och enzymer är bara några exempel på bioteknik. Det handlar om både innovativa produkter och effektiva, miljövänliga tillverkningsprocesser för framtiden. En civilingenjör med inriktning mot bioteknik ska exempelvis kunna förändra en jäst med hjälp av genteknik för att den ska tillverka en kemikalie från en förnyelsebar råvara, optimera processen och beräkna hur den kan genomföras i industriell skala. För att klara det behövs bland annat goda kunskaper inom mikrobiologi, biokemi och molekylärbiologi samt en kemiteknisk kunskapsbas.

 Arbetsområden

Utbildningen ger dig goda möjligheter till spännande arbetsuppgifter inom framförallt läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. Bioteknikingenjörer finns i både små och stora företag och arbetar bland annat som forskarstuderande, laboratorieingenjörer, produktutvecklare, processingenjörer, patentutvärderare, projektledare och VD. Civilingenjörskompetens från Chalmers bioteknikprogram öppnar karriärvägar inom både akademisk forskning och industriell produkt- och processutveckling.

Utbildningen är utformad på ett sätt som gör dig förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet och eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får du en hög vetenskaplig kvalitet. Den här programutformningen har uppmärksammats på nationell nivå då utbildningen bedömdes ha ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen, gjord av UKÄ.
 
 
  
 
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller mycket teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser. Det är också många laborationer, så att du lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering – förmågor som är karakteristiska för en civilingenjör. Du läser mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. På kurslab får du designa, renframställa och karakterisera ett protein i bakterien E. coli. Dessutom läser du mer kemiteknik, så att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar. År fyra och fem består av masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller ekonomisk inriktning. Avslutningen kan få både teoretisk eller laborativ karaktär beroende på dina val. I examensarbetet får du chansen att använda dina kunskaper i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt.

 
 
 
Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)
 
Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs
grundläggande behörighet,
dvs vissa förkunskaper.
Läs mer

Särskild behörighet
Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Närliggande områdesbehörighet A9:
Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
Samtliga med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Närliggande områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik E
Samtliga med lägst betyg G

Meritkurser
Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du här.

Områdeskurser som ger meritpoäng

Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare. 
Biologi A - 0,5 (meritpoäng)
Biologi breddning - 0,25
CAD-teknik A - 0,25
Datorkommunikation - 0,5
Fordonsvård och service - 0,5
Fysik breddning - 0,25
Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5
Kemi B - 0,5
Kemi breddning - 0,25
Konstruktion A - 0,5
Kvalitetsteknik – 0,25
Medicinsk elektronik - 0,25
Programmering B - 0,25
Svenska C - muntlig o skriftlig kommunikation - 0,25
Teknikutveckling och företagande - 0,5
Virtuella miljöer - 0,5

Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 9, men det skiljer sig något från UHR:s standardmodell.
Antagningspoäng
Här finner du årets statistik

Antal platser
60

Examen Civilingenjörsexamen och
masterexamen

Studieplats Johanneberg

Kontakt
Catarina Olsson, studievägledare
031-772 28 07
catarina.olsson@chalmers.se

Anmälningskod årskurs 1 CTH-48000

Anmälningsperiod

16 mars -15 april
Läs mer​​​