Bioteknik

300 hp (civilingenjör)


Vill du arbeta med något som berör människors vardag? Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden och som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen på flera olika sätt. Dina kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med ingenjörs kompetenser ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Kittlas du av tanken på cellbiologi, medicin och läkemedelsutveckling? Eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen och kemikalier ditt område? Utbildningen leder till utmanande och spännande yrkesroller inom bland annat läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin och inom akademisk forskning.

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, som lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering – förmågor som är karakteristiska för en civilingenjör. Du läser mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. På kurslab får du praktiskt använda dina kunskaper i molekylärbiologi, mikrobiologi och cellodling. Dessutom läser du mer kemiteknik, så att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar. År fyra och fem består av masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller ekonomisk inriktning. Avslutningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val.
 

Arbetsområden

Utbildningen ger dig goda möjligheter till spännande arbetsuppgifter inom framförallt läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. Bioteknikingenjörer finns i både små och stora företag och arbetar bland annat som forskarstuderande, laboratorieingenjörer, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare och entreprenörer. Civilingenjörs kompetens från Chalmers bioteknikprogram öppnar karriärvägar inom både akademisk forskning och industriell produkt- och processutveckling. Utbildningen är utformad på ett sätt som gör dig förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får de hög vetenskaplig kvalitet. Den här programutformningen har uppmärksammats på nationell nivå då utbildningen fick det högsta omdömet, ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen av ingenjörsutbildningar, gjord av Universitetskanslersämbetet.
 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

 

​F​råga en student

Namn Johanna Lönnermark
Ålder 21
Läser Bioteknik
Kommer från BoråsJag var inställd på att ta ett sabbatsår efter gymnasiet då jag inte visste vad jag ville utbilda mig till. Efter att ha kollat runt en hel del fastnade jag för att läsa bioteknikprogrammet då jag tyckte väldigt mycket om medicin och matematik men inte var så intresserad av att utbilda mig till läkare. Att sedan även få läsa till exempel kemi och miljö var en bonus. Civilingenjör kändes också som ett bra val då jag ville hålla mina framtidsalternativ mer öppna. Jag var intresserad av olika lärosäten men jag fastnade för Chalmers då jag tyckte att det fanns intressanta masterutbildningar för den senare delen av utbildningen, det var nära hem till Borås och även Chalmers rykte om att ha oerhört bra student- och föreningsliv gjorde att det var ett ganska självklart val tillslut.

Förutom att jag engagerar mig i studentlivet spenderar jag min tid utanför skolan med att spela trumpet i ett jazzband, umgås med mina vänner så mycket som möjligt och träna på gym. Bioteknik kan leda till många olika arbeten men de vanligaste områden att hamna inom enligt enkätundersökningar för alumner är: bioteknik, läkemedel, livsmedel, process- och kemiteknik, sjukvård, miljöteknik och skogsindustrin.

Publicerad: on 05 feb 2014. Ändrad: to 18 jan 2018