Bioteknik

300 hp (civilingenjör)Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden. Som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen framåt. 
Fängslas du av områden som cellbiologi, medicin och läkemedelsutveckling, eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen och kemikalier ditt område? Kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med ingenjörskompetenser ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Detta val av studier leder till utmanande yrkesroller inom bland annat läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin samt även inom akademisk forskning. 

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, som lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering – förmågor som är karakteristiska för en civilingenjör. Du läser mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. 

Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. På kurslab får du praktiskt använda dina kunskaper i molekylärbiologi, mikrobiologi och cellodling. Dessutom läser du mer kemiteknik, så att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar. År fyra och fem består av masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller entreprenöriell inriktning. Avslutningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val.
 
 

Arbetsområden

Bioteknikingenjörer finns i både små och stora företag och arbetar bland annat som forskarstuderande, laboratorieingenjörer, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare och entreprenörer. Kompetens som civilingenjör från Chalmers bioteknikprogram öppnar karriärvägar inom både akademisk forskning och industriell produkt- och processutveckling. Utbildningen är utformad på ett sätt som gör dig förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får de hög vetenskaplig kvalitet. 

Detta program uppmärksammades på nationell nivå då utbildningen fick det högsta omdömet, ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen av ingenjörsutbildningar, gjord av Universitetskanslersämbetet.

 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

 
​​​​

​F​råga en student


Namn
Samuel Dawson
Ålder 20
Läser Bioteknik

Ställ en fråga


Med ett i grunden stort intresse för biologi och kemi men ändå med en viss osäkerhet om vad jag vill arbeta med i framtiden, bestämde jag mig för att hålla mina möjligheter öppna och valde därför en bred linje. Bioteknik är en civilingenjörsutbildning med fördjupning i molekylärbiologi och bioteknik som ger en många valmöjligheter under och efter studierna. Biotekniken har med den övriga tekniken utvecklats oerhört de senaste åren och därför har man i arbetslivet och/eller forskning stor chans till att upptäcka något nytt och vara en del av framtiden.


Att jag valde Chalmers beror på närheten till Borås men framförallt Chalmers goda anseende bland arbetsgivare samt Chalmers färgstarka studentliv där man har många möjligheter att engagera sig och utvecklas som individ. När jag är färdigutbildad ser jag gärna att jag arbetar med genteknik eller att jag utvecklar biotekniska livsmedel men jag skulle också vilja driva eller vara en del av ett forskningsprojekt. 

När jag inte går i skolan eller pluggar så spenderar jag min tid genom att träna, umgås med vänner eller spela gitarr. Förövrigt hittar ni mig på tisdagar kl 20-22 i kårhallen med idrottskommittén.

Om du har frågor kring utbildningen, Chalmers eller några allmänna funderingar, tveka inte att höra av dig så ska jag göra mitt bästa för att ge dig svar på dina frågor!

Publicerad: on 05 feb 2014. Ändrad: fr 12 jul 2019