Bioteknik

300 hp (civilingenjör)Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden. Som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen framåt. 
Fängslas du av områden som cellbiologi, medicin och läkemedelsutveckling, eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen och kemikalier ditt område? Kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med ingenjörskompetenser ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Detta val av studier leder till utmanande yrkesroller inom bland annat läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin samt även inom akademisk forskning. 

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, som lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering – förmågor som är karakteristiska för en civilingenjör. Du läser mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. 

Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. På kurslab får du praktiskt använda dina kunskaper i molekylärbiologi, mikrobiologi och cellodling. Dessutom läser du mer kemiteknik, så att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar. År fyra och fem består av masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller entreprenöriell inriktning. Avslutningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val.
 
 

Arbetsområden

Bioteknikingenjörer finns i både små och stora företag och arbetar bland annat som forskarstuderande, laboratorieingenjörer, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare och entreprenörer. Kompetens som civilingenjör från Chalmers bioteknikprogram öppnar karriärvägar inom både akademisk forskning och industriell produkt- och processutveckling. Utbildningen är utformad på ett sätt som gör dig förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får de hög vetenskaplig kvalitet. 

Detta program uppmärksammades på nationell nivå då utbildningen fick det högsta omdömet, ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen av ingenjörsutbildningar, gjord av Universitetskanslersämbetet.

 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

 

​F​råga en student


Namn
Virena Nassif
Ålder 20
Läser Bioteknik

Ställ en fråga

Chalmers var alltid ett självklart val för mig. Nästa steg var att välja program. Jag rotade bland programmen på Chalmers och fastande snabbt för bioteknik på grund av min stora kärlek till biologi och matematik. Dock valde jag inte bioteknik endast grundat på den anledningen utan jag hade/har dessutom ett stort intresse för miljö och medicin som är några av dem arbetsområden jag förhoppningsvis kommer jobba inom i framtiden. Vidare hade jag i baktanken att ingenjör var ett brett yrke med många öppna dörrar inför framtiden.

Varför var Chalmers ett självklart val? Jo, bland annat för student- och föreningslivet men också för gemenskapen och utbildningen. Chalmers erbjuder mer än vad man kan ana. Bara på mitt första år på Chalmers har jag inte bara fått lära mig mer om kemi, biologi och matematik, jag har också fått lära mig den social biten. Jag har skapat ett kontaktnät och vänner för livet. Chalmers är en trygg plats där man växer som människa, inom alla aspekter speciellt inom föreningslivet.

Använd "Ställ en fråga"-länken om du vill veta mer om Chalmers och bioteknik. Jag är här för att svara på frågor.

Publicerad: on 05 feb 2014. Ändrad: fr 21 sep 2018