Bioteknik

300 hp (civilingenjör)

Ingenjörer som påverkar mänskligheten

Vill du arbeta med något som berör människors vardag? Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden och som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen på flera olika sätt. Dina kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med ingenjörskompetenser ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Kittlas du av tanken på cellbiologi, medicin och läkemedelsutveckling? Eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen och kemikalier ditt område? Utbildningen leder till utmanande och spännande yrkesroller inom bland annat läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin.
 
 
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, som lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering – förmågor som är karakteristiska för en civilingenjör. Du läser mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. På kurslab får du designa, renframställa och karakterisera ett protein i bakterien E. coli. Dessutom läser du mer kemiteknik, så att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar. År fyra och fem består av masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller ekonomisk inriktning. Avslutningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val. I examensarbetet får du chansen att använda dina kunskaper i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt.
 


Arbetsområden

Utbildningen ger dig goda möjligheter till spännande arbetsuppgifter inom framförallt läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. Bioteknikingenjörer finns i både små och stora företag och arbetar bland annat som forskarstuderande, laboratorieingenjörer, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare och entreprenörer. Civilingenjörskompetens från Chalmers bioteknikprogram öppnar karriärvägar inom både akademisk forskning och industriell produkt- och processutveckling. Utbildningen är utformad på ett sätt som gör dig förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får de hög vetenskaplig kvalitet. Den här programutformningen har uppmärksammats på nationell nivå då utbildningen bedömdes ha ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen, gjord av UKÄ
 
 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

 

​F​råga en student

Namn Sebastian Olsson
Ålder 21
Läser Bioteknik
Kommer från Karlstad
Att studera på Chalmers var under hela gymnasietiden ett självklart val av flera anledningar. Göteborg är en superfin stad och jag visste att Chalmers var en bra skola som hela tiden står i fronten av den tekniska utvecklingen.

Jag valde att söka bioteknikprogrammet därför att jag tyckte det verkade som ett otroligt spännande program som kombinerade mina favoritämnen, kemi och biologi, tillsammans med teknik och matematik på ett väldigt bra sätt. För att beskriva bioteknik på ett enkelt sätt kan man beskriva det som matematik och teknik i kombination med biologi, kemi och medicin.

En civilingenjörsutbildning i bioteknik på Chalmers ger dig en stabil grund att stå på innan du ska ge dig ut i verkligheten och jobba som aktiv civilingenjör. Utbildningen ger dig även möjlighet att kunna ta ut svängarna i dina val av yrkesroller. Det som jag finner speciellt med bioteknikutbildningen likt övriga civilingenjörsutbildningar på Chalmers är att det finns väldigt många masterutbildningar att välja emellan, vilket ger dig en unik möjlighet att få specialisera dig inom det just du tycker är kul och spännande.

Något som Chalmers värnar om är att det är viktigt att ha något bredvid studierna som får en att orka med. Det som ger mig extra energi och glädje är att framförallt få vara med min närmaste, umgås med vänner och att träna.


Publicerad: on 05 feb 2014. Ändrad: ti 04 apr 2017