Automation och mekatronik

300 hp (civilingenjör)

​Designa smarta produkter och system

 
Automation och mekatronik är en civilingenjörsutbildning med ett helhetsgrepp kring kompetenser som behövs för att utveckla produkter som är billigare, bättre och mer energisnåla och miljövänliga än dagens.  Utbildningen kan kort beskrivas som belägen i gränslandet mellan maskin-, elektro- och datateknik. Det kan handla om att designa produkter där mekaniska egenskaper är viktiga, samtidigt som produkten ska styras av datorer, så att samhällets krav på, tex energiförbrukning, miljöaspekter, ekonomi och säkerhet uppfylls och att användaren får en produkt enligt sina krav. Lysande exempel är smarta produkter i hem och sjukvård, bilar, flygplan och mobiltelefoner.

Den breda ingenjörsmässiga basen ger stora fördelar när du specialiserar dig senare i utbildningen. Du får en solid bredd för att välja specialiseringar med mer tyngd åt maskin-, elektro-, data- eller industriell ekonomiområdet. Detta är en bred generalistutbildning, där ekonomi, projektledning, miljöteknik och människa-maskinsystem placerar tekniken i ett större sammanhang. I den avslutande delen har du stora möjligheter att skapa din egen profil på utbildningen utifrån vad du själv vill arbeta med.Arbetsområden

Utbildningen i automation och mekatronik ger dig stor frihet när du ska välja yrke. Behovet av civilingenjörer inom detta område ökar, eftersom datorstyrning introduceras i allt fler mekaniska produkter. Jobben finns både i Sverige och utomlands. Du kommer bland annat att kunna arbeta med konstruktion, produktion, produktionsledning, produktutveckling, programvaruutveckling, miljöteknik och forskning.

Utbildningens innehåll

De tre första åren innehåller matematik, maskinteknik, programmering, elektronik, datorteknik, ekonomi och teknikintegrerande kurser i mekatronik och automation. Du får en bred kunskapsgrund. Under senare delen av tredje året gör du ett kandidatarbete som omfattar 15 högskolepoäng.  Inför årskurs fyra väljer du något av Chalmers masterprogram, som studenterna på automation och mekatronik har flest att välja bland. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng. Du har även möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands.
 
 
 
Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​
 
Grundläggande behörighet
För att studera på Chalmers krävs
grundläggande behörighet,
dvs vissa förkunskaper.
Läs mer

Särskild behörighet
Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12)
Närliggande områdesbehörighet A9:
Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
Samtliga med lägst betyg E

Sökande med slutbetyg
Närliggande områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik E
Samtliga med lägst betyg G

Meritkurser
Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur dina meriter värderas finner du här.

Områdeskurser som ger meritpoäng
Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare. 
Biologi A - 0,5 (meritpoäng)
Biologi breddning - 0,25
CAD-teknik A - 0,25
Datorkommunikation - 0,5
Fordonsvård och service - 0,5
Fysik breddning - 0,25
Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5
Kemi B - 0,5
Kemi breddning - 0,25
Konstruktion A - 0,5
Kvalitetsteknik – 0,25
Medicinsk elektronik - 0,25
Programmering B - 0,25
Svenska C - muntlig o skriftlig kommunikation - 0,25
Teknikutveckling och företagande - 0,5
Virtuella miljöer - 0,5

Områdeskurserna ovan ger meritpoäng specifikt för detta utbildningsprogram. Kursvalet utgår från områdesbehörighet 9, men det skiljer sig något från UHR:s standardmodell.

Antagningspoäng
Här finner du årets statistik

Antal platser 80

Examen Civilingenjörsexamen och masterexamen

Studieplats Johanneberg

Kontakt
Anders Bosson, studievägledare
031-772 1546
anders.bosson@chalmers.se

Anmälningskod årskurs 1 CTH-47000

Anmälningsperiod

16 mars -15 april
Läs mer