Arkitektur

300 hp (arkitekt)


Är du intresserad av hur människor bor, hur en bra arbetsplats kan formas och hur våra städer och samhällen byggs så att vi kan leva ett bra liv? Vill du arbeta med dina idéer i projekt och utveckla din förmåga att framställa det som har betydelse för både uttryck och funktion i den byggda miljön? Då är utbildningen på Arkitekturprogrammet något för dig.


Utbildningens innehåll

Som arkitekt kommer du att arbeta utifrån många olika perspektiv som skall vävas ihop till en helhet i form av rum, byggnader och samhällen. I dina studier kommer du i många kurser och projekt att utgå från människors behov och frågor om hur väl fungerande byggnader och städer skall utformas. En viktig del är att se hur det som byggs blir hållbart, både genom vilket material vi väljer och ur miljösynpunkt, samtidigt som arkitekturen skall präglas av estetiskt genomtänkta former. De första åren läser du många kurser där du i projekt, på olika sätt, övar dig i arkitektonisk gestaltning – allt ifrån detaljernas betydelse för helheten, byggnaders strukturer, inomhusklimat och energihushållning till planer för städer. Du använder både penna och dator som ritverktyg och mycket av din studietid tillbringar du i ritsalarna tillsammans med dina kurskamrater. Du har också möjlighet att arbeta med modeller i våra verkstäder och ateljéer.

Under din utbildning varvas teoretiska studier med projektarbeten inom olika områden. Du kommer att kunna göra flera studieresor, både i Sverige och utomlands, som ger dig nya kunskaper, erfarenheter och perspektiv på arkitektur. I många av kurserna medverkar yrkesverksamma arkitekter som lärare för att dela med sig av sina erfarenheter. Tillsammans med lärare och kurskamrater diskuterar du dina arbeten. Dina projekt samlar du i en portfölj, dels för lärarnas bedömning, dels för att visa upp när du söker arbete. Studierna på Arkitektur präglas av stort engagemang och kamratskap som gör det lätt för dig att finna dig tillrätta.

Arkitektprovet

En del av våra studenter tas in på betyg och en del via arkitektprovet. Arkitektprovet är gemensamt för Sveriges arkitektskolor. Arkitektprovet består av två delar. Först genomför den sökande en hemuppgift som sänds till den arkitektskola där provet önskas genomföras. Blir resultatet bra kallas den sökande till själva arkitektprovet där ett antal uppgifter skall lösas under två dagar. Läs mer på:

 

Arbetsområden

De flesta arkitekter arbetar med utformning av byggnader och stadsdelar på arkitektkontor eller kommunernas stadsbyggnadskontor. Arkitektkompetensen är också användbar till exempel inom förvaltning av bebyggelser eller inom forskning och utveckling inom byggområdet.


*Gick tidigare under namnet "Design for Sustainable Development"

​Fråga en student


Namn
Josefin Nyman
Ålder 20
Läser Arkitektur

Ställ en fråga

Jag har länge känt att arkitektyrket varit intressant, och blev ännu mer intresserad under gymnasiet då jag läste samhällsbyggande och miljö som inriktning på teknikprogrammet. Efter ett besök på Chalmers med information om arkitekturprogrammet kändes det självklart att det var hit jag skulle söka!

Jag har alltid tyckt om att vara kreativ, men ville inte heller släppa min tekniska bakgrund. Arkitekturprogrammet upplever jag har en god kombination mellan dessa. För att förbereda oss på arbetslivet jobbar vi i projektform, vilket skiljer sig från övriga utbildningar på Chalmers. Examinationen sker därför inte genom tentor utan vi har exempelvis kritik och inlämningar. Nivån på projekten trappas upp efter hand, men känn ingen press över att ha några specifika förkunskaper. Vi alla har olika kunskaper sedan tidigare och vi lär av varandra, vilket också är väldigt givande!

Det finns mycket att engagera sig i både inom Chalmers och i Göteborg. Jag själv dansar på fritiden och umgås med vänner. Tveka inte att höra av dig om du har någon fråga om utbildningen, Chalmers eller något annat!

​​

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 19 jun 2018