Arkitektur

300 hp (arkitekt)


Är du intresserad av hur människor bor, hur en bra arbetsplats kan formas och hur våra städer och samhällen byggs så att vi kan leva ett bra liv? Vill du arbeta med dina idéer i projekt och utveckla din förmåga att framställa det som har betydelse för både uttryck och funktion i den byggda miljön? Då är utbildningen på Arkitekturprogrammet något för dig.


Utbildningens innehåll

Som arkitekt kommer du att arbeta utifrån många olika perspektiv som skall vävas ihop till en helhet i form av rum, byggnader och samhällen. I dina studier kommer du i många kurser och projekt att utgå från människors behov och frågor om hur väl fungerande byggnader och städer skall utformas. En viktig del är att se hur det som byggs blir hållbart, både genom vilket material vi väljer och ur miljösynpunkt, samtidigt som arkitekturen skall präglas av estetiskt genomtänkta former. De första åren läser du många kurser där du i projekt, på olika sätt, övar dig i arkitektonisk gestaltning – allt ifrån detaljernas betydelse för helheten, byggnaders strukturer, inomhusklimat och energihushållning till planer för städer. Du använder både penna och dator som ritverktyg och mycket av din studietid tillbringar du i ritsalarna tillsammans med dina kurskamrater. Du har också möjlighet att arbeta med modeller i våra verkstäder och ateljéer.

Under din utbildning varvas teoretiska studier med projektarbeten inom olika områden. Du kommer att kunna göra flera studieresor, både i Sverige och utomlands, som ger dig nya kunskaper, erfarenheter och perspektiv på arkitektur. I många av kurserna medverkar yrkesverksamma arkitekter som lärare för att dela med sig av sina erfarenheter. Tillsammans med lärare och kurskamrater diskuterar du dina arbeten. Dina projekt samlar du i en portfölj, dels för lärarnas bedömning, dels för att visa upp när du söker arbete. Studierna på Arkitektur präglas av stort engagemang och kamratskap som gör det lätt för dig att finna dig tillrätta.

Arkitektprovet

En del av våra studenter tas in på betyg och en del via arkitektprovet. Arkitektprovet är gemensamt för Sveriges arkitektskolor. Arkitektprovet består av två delar. Först genomför den sökande en hemuppgift som sänds till den arkitektskola där provet önskas genomföras. Blir resultatet bra kallas den sökande till själva arkitektprovet där ett antal uppgifter skall lösas under två dagar. Läs mer på:

 

Arbetsområden

De flesta arkitekter arbetar med utformning av byggnader och stadsdelar på arkitektkontor eller kommunernas stadsbyggnadskontor. Arkitektkompetensen är också användbar till exempel inom förvaltning av bebyggelser eller inom forskning och utveckling inom byggområdet.


*Gick tidigare under namnet "Design for Sustainable Development"

​Fråga en student

Namn Lucy Chen
Ålder 20
Läser Arkitektur
Kommer från Örebro



Att flytta till Göteborg efter gymnasiet var för mig en självklarhet, och med det följde Chalmers. Jag har alltid tyckt om att vara kreativ och pysslig, men med naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet bakom mig var det lite svårt att släppa tag om den akademiska problemlösaren i mig. Därför kände jag att arkitekturprogrammet var den perfekta kombinationen för mig- ett val jag är väldigt nöjd över!

Arbetssättet på arkitekturprogrammet skiljer sig från övriga utbildningar på Chalmers; till exempel är examinationsmetoden inte traditionella tentor. Istället arbetar vi med projekt för att förberedas på vad som väntar i arbetslivet, vilket medför stort ansvar men också frihet att lägga upp sin tid under projektperioder.
Eftersom alla i klassen kommer från olika bakgrunder kunskapsmässigt blir projekt och arbeten varierade och mycket lärorika! Man behöver absolut inte vara en konstnärlig naturbegåvning- ett intresse för att lära sig är mer än nog. Att lära sig är vad utbildningen är till för!

På Chalmers finns även alla möjligheter att engagera sig både inom och utanför utbildningen för att träffa massor av nya människor och utvecklas på andra plan än akademiskt- något jag personligen utnyttjat och rekommenderar alla att kika på!

Har du någon mer fundering över utbildningen, studentlivet, Chalmers, Göteborg eller kanske något helt annat? Tveka inte att höra av dig - ingen fråga är dum eller onödig!

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: fr 19 jan 2018