Affärsutveckling och entreprenörskap

180 hp (teknologie kandidatexamen)

Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik förbereder dig framför allt på att utveckla affärsverksamheter inom bygg- och fastighetssektorn. Här ges du möjlighet att bli projektledare, affärsutvecklare, samhällsplanerare, arbetsledare eller att arbeta med utveckling av fastigheter.  

Utbildningens innehåll

Dekorativ bild för programmet Affärsutveckling och entreprenörskap

Tekniska, ekonomiska och juridiska kunskaper från den här utbildningen ger dig ett brett perspektiv på bygg- och fastighetssektorn och ser till att du kan sträva mot en framtida nyckelroll inom området. 
 
Utbildningen baseras på såväl tekniska som samhällsvetenskapliga ämnen där också hållbar utveckling följer som en röd tråd genom hela studietiden. Många kurser i programmet är projektbaserade och grupparbeten samt presentationer är vanligt förekommande, vilket ger dig möjligheten att bli en duktig relationsbyggare. Under utbildningens gång kommer du att läsa en del kurser gemensamt med ingenjörsprogrammen, exempelvis de byggtekniska ämnena. Du kan välja utbildningen oavsett om din bakgrund är från ett tekniskt, naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram. 

Det som utmärker det här programmet, jämfört med de andra utbildningarna inom samhällsbyggnadsteknik, är att större fokus läggs på bland annat utveckling av fastigheter, juridik, ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation. I flera kurser återfinns inslag av både affärsutveckling och entreprenörskap. Emellanåt kommer du även att driva affärsutvecklingsprojekt i samverkan med företag, vilket ger dig en inblick i näringslivet.  

Det första årets kurser ger grundläggande ämneskunskap om exempelvis hur byggnader fungerar, material, tätorters funktioner och utformning, affärsjuridik, ekonomi och marknadsföring. Under utbildningens andra år ges kurser inom fastighetsrätt, statistik, byggnadsteknologi, samhällsplanering och ledarskap samt värden inom byggd miljö. Tredje året ger dig fördjupad kunskap om fastighets- och affärsutveckling, entreprenörskap, byggproduktion och logistik samt en förberedande kurs i akademiskt skrivande innan du genomför ditt examensarbete i samverkan med näringslivet. 

Som ett avslutande moment i utbildningen genomförs ett kandidatarbete och efter fullgjorda studier får du en teknologie kandidatexamen.  
länk till formulär
 

Arbetsområden

Arbetsmarknaden efter utbildningen är bred och med din framtida kompetens kan du ställas inför valet att utveckla befintliga verksamheter eller att starta något eget. Programmet ger dig en god förutsättning att vara med i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocesser såsom exploatering av mark och stadsutveckling. Du kan även arbeta med förvaltning och utveckling av fastigheter, som samordnare eller projektledare för bygg- och ombyggnadsprojekt men även med andra uppdrag inom bygg- och fastighetsbranschen. Affärsutvecklare med examen från Chalmers arbetar såväl på byggherre- som beställarsidan både inom privat och offentlig verksamhet, såsom fastighetsföretag, byggentreprenörer samt som konsulter verksam inom samhällsbyggnadssektorn​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: to 24 nov 2022.