Affärsutveckling och entreprenörskap

180 hp (teknologie kandidatexamen)

Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik förbereder dig framför allt på att utveckla affärsverksamheter inom bygg- och fastighetssektorn. Här ges du möjlighet att bli projektledare, affärsutvecklare, samhällsplanerare, arbetsledare eller att arbeta med utveckling av fastigheters användande. Tekniska, ekonomiska och juridiska kunskaper ger dig ett brett perspektiv på bygg- och fastighetssektorn och ser till att du kan sträva mot en framtida nyckelroll inom området.
 

Utbildningens innehåll

Dekorativ bild för programmet Affärsutveckling och entreprenörskap

Utbildningen baseras på såväl tekniska som samhällsvetenskapliga ämnen vilka anses viktiga inom affärsutveckling och entreprenörskap där också hållbar utveckling följer som en röd tråd genom hela studietiden. Många kurser i programmet är projektbaserade och grupparbeten samt presentationer är vanligt förekommande, vilket ger dig möjligheten att bli en duktig relationsbyggare. Under utbildningens gång kommer du att läsa en del kurser gemensamt med ingenjörsprogrammen, exempelvis de byggtekniska ämnena. Du kan välja utbildningen oavsett om din bakgrund är från tekniskt, naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram.

Det som utmärker det här programmet, jämfört med de andra utbildningarna inom samhällsbyggnadsteknik, är att större fokus läggs på bland annat utveckling av fastigheter, juridik, marknadsföring, ledarskap och organisation. I flera kurser återfinns inslag av både affärsutveckling och entreprenörskap. Emellanåt kommer du även att driva projekt i samverkan med företag, vilket ger dig en inblick i näringslivet.

Som ett avslutande moment i utbildningen genomförs ett kandidatarbete och efter fullgjorda studier får du en teknologie kandidatexamen. Arbetsområden

Arbetsmarknaden efter utbildningen är bred och med din framtida kompetens kan du ställas inför valet att utveckla befintliga verksamheter eller att starta något eget. Du kan arbeta med förvaltning och utveckling av fastigheter, som samordnare eller projektledare för bygg- och ombyggnadsprojekt men även med andra uppdrag inom bygg- och fastighetsbranschen. Programmet ger dig god förutsättning att vara med i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocesser såsom exploatering av mark och stadsutveckling.
​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

​Fråga en student

Namn Sally Johansson
Ålder 23
Läser Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik

Ställ en fråga​

Anledningen till att jag valde Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik var för att jag ville läsa ett brett program som skulle ge mig många vägar in i arbetslivet efteråt. Efter att ha läst ekonomiprogrammet på gymnasiet tog jag mitt pick och pack och flyttade upp till Göteborg hösten 2017.

Gillar du bygg- och fastighetsbranschen men är mer intresserad av ekonomin, marknadsföringen och juridiken kring projekten snarare än geologin och bullret, är det tvärvetenskapliga programmet AE perfekt för dig. Du får en bred bas att stå på samtidigt som du får ta del i att tillhöra Chalmers mest familjära sektion. Här umgås vi över årskurserna och du lär märka redan efter några veckor att du känner majoriteten av alla andra studenter på AE. 

När jag inte studerar varierar jag min vardag med annat roligt! Chalmers erbjuder otroligt många aktiviteter och föreningar på campus, oavsett om du är intresserad av sport, fest, segling, luftballonger, ja du hör ju! Själv har jag varit involverad i föreningslivet vilket jag inte ångrar en sekund. Du kommer även studera i fantastiska Göteborg med allt vad staden erbjuder. 

Studier, staden eller studentliv – tveka inte att skicka dina frågor till mig! 

Publicerad: fr 25 sep 2020.