Affärsutveckling och entreprenörskap

180 hp (teknologie kandidatexamen)

 Det räcker inte att bygga vackra och starka byggnader och anläggningar utan alla dessa måste fylla funktioner och vara attraktiva att bedriva verksamheter i. Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik [AE] förbereder dig för att utveckla affärsverksamheter inom byggsektorn.


Utbildningens innehåll

Utbildningen varvar tekniska ämnen och ämnen som är viktiga inom affärsutveckling. Utöver dessa ämnen kommer du att studera ämnen som miljö & hållbar utveckling samt språk & kommunikation. En del kurser läses gemensamt med ingenjörsprogrammen. Under utbildningen kommer du att arbeta mycket med projektarbeten och seminarier. Ibland kommer du att göra projekten i samverkan med företag vilket ger dig en inblick i näringslivets krav och förutsättningar och du blir väl förberedd för ditt framtida yrkesliv. Du kommer att få använda moderna hjälpmedel och kan till exempel presentera dina modeller med hjälp av det senaste inom virtual reality-teknik. Du kommer att vara rustad för arbete på en internationell arbetsmarknad genom att en del inslag genomförs på engelska. Som ett avslutande moment i utbildningen genomför du ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng och efter fullgjorda studier får du en teknologie kandidatexamen.

Du kan välja AE programmet oavsett om din bakgrund är från tekniskt, naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram.

 

Arbetsområden

Med din kompetens kommer du att kunna välja att utveckla befintliga verksamheter eller att starta något i egen verksamhet. Genom att studera både tekniska ämnen som husbyggnadsteknik, byggproduktion och samhällsplanering, blandat med ämnen som marknadsföring, ledarskap och ekonomi kommer du att vara väl förberedd att arbeta med att utveckla affärsverksamhet inom samhällsbyggnadsteknik, anpassat till dagens förhållanden. Din arbetsmarknad efter utbildningen är bred. Du kan jobba med förvaltning och utveckling av fastigheter, som samordnare, projektledare för bygg- eller ombyggnadsprojekt eller andra uppdrag inom byggsektorn. Utbildningen ger dig kompetens att förstå och utveckla affärsverksamhet inom samhällsbyggnadsteknik. Om du har en entreprenörs personlighet och vilja kan du också välja att förverkliga en egen affärsidé.
 
​​​

​Fråga en student

Namn Niklas Nilsson
Ålder 24
Läser Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik

Ställ en fråga​

Anledningen till att jag hamnade på utbildningen Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik är egentligen ganska enkel: Jag gick igenom alla utbildningar som fanns att välja på i hela Sverige, skrev ned de jag tyckte lät mest intressanta och föga förvånande hamnade AE, som vi säger, överst på listan! Ungefär ett halvår senare gick flyttlasset från Skövde till Göteborg och det är förmodligen det bästa beslutet jag fattat hittills i livet. 

Gillar du bygg- och fastighetsbranschen men är mer intresserad av ekonomin, marknadsföringen och juridiken kring projekten snarare än geologin och bullret, är AE-programmet perfekt för dig. Inte nog med att du får en utbildning som ger dig en bred bas av kunskaper att stå på – du blir även en del i en av Chalmers mest familjära sektion. Här umgås vi över årskurserna och du lär märka redan efter några veckor att du känner majoriteten av alla andra studenter på AE. Som exempel kan sägas att vi försöker luncha ihop på det legendariska VV22 en gång i veckan och då bjuder sektionen på fika. 

Då jag inte studerar försöker jag träna en hel del, umgås med mina vänner och inte alltför sällan testar vi nattlivet i staden eller på campus. På Chalmers kan du engagera dig i allt! 
Studier, staden eller studentliv – tveka inte att höra av dig vid minsta fundering!

Publicerad: to 06 feb 2014. Ändrad: ti 19 jun 2018