Chalmers som global kunskapsspridare

I början av 2015 startade Chalmers sin första mooc, efter engelskans massive open online courses. Dessa öppna nätkurser är gratis och tillgängliga för vem som helst med en dator. Först ut var en mooc om supermaterialet grafen.

Från och med 2015 blev Chalmers en än mer global kunskapsspridare. Då startade ChalmersX, samlingsnamnet för alla Chalmers mooc.

– Det är ett annorlunda och nytt sätt för oss att ta den kunskapsspridande rollen i samhället, säger Maria Knutson Wedel, vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor på Chalmers.

Med en uppkopplad dator som redskap kan kursdeltagare över hela jordklotet ta del av videoföreläsningar, diskussioner, lösa uppgifter och skriva tentamen.

– Tidigare har vi spridit kunskap främst regionalt och nationellt. Nu möjliggör tekniken global kunskapsspridning – vi kan nå de som behöver kunskapen, oavsett var i världen de befinner sig, säger Maria Knutson Wedel.

Hon berättar om ett exempel där en deltagare i Sydamerika byggde sin egen solpanel, som en övning i en mooc om solenergi, från tekniska universitetet i Delft, Nederländerna.

Mooc, efter engelskans massive open online courses, är en växande trend inom universitetsvärlden. Framstående universitet som till exempel Harvard, MIT och Tokyo universitet erbjuder redan kurser. Intresset är stort – varje kurs drar ofta tiotusentals deltagare.

Maria Knutson Wedel ser att mooc kan vara mycket användbara som påbyggnad eller vidareutbildning för någon som redan befinner sig i arbetslivet. Däremot tror hon inte att de helt kan ersätta en traditionell campusutbildning. Campusutbildningar är väl sammanhållna och utformade för att motsvara förväntningarna från bland annat industrin. Dessutom ger de en examen och titel, vilket företag bland annat tittar på när de anställer.

 – Men det beror nog delvis på att de som anställer inom företagen tänker traditionellt. I framtiden kan vi komma i ett läge då kunskap, oavsett var man fångat upp den, blir viktigare än certifiering och betyg, säger Maria Knutson Wedel.

Chalmers X-kurserna kommer att vara speciellt anpassade för sitt sammanhang – det blir inga traditionella 45-minuters föreläsningar inspelade på film. Lärarna som utvecklar kursen analyserar noga vilka koncept de vill att deltagarna ska få med sig. Innehållet kokas sedan ner till kortare videosnuttar på 5–7 minuter. 

– Det här arbetet ger oss viktig lärdom rent pedagogiskt och kunskap om ny teknik som vi även kan använda i våra ordinarie utbildningar. Chalmers är en teknisk skola och vi vill ligga i framkanten, säger Maria Knutson Wedel.

Chalmers första mooc blir en introduktion till supermaterialet grafen. Det är ett ämne som ligger i forskningsfronten, som Chalmers tror på och är framstående inom.

– Det finns ett stort intresse för grafen och på det här viset kan vi nå ut med kunskaper om grafen till riktigt många, säger Maria Knutson Wedel.

Här hittar du information om alla Chalmers mooc

Text: Ingela Roos
Foto: Oscar Mattsson

 
FAKTA:
ChalmersX kommer finnas på utbildningsplattformen edx, samma plattform som MIT, Harvard, Berkeley, Karolinska Institutet och andra framstående universitet erbjuder sina mooc på. Länk till EdX

Till skillnad från traditionella distansutbildningar har mooc inga antagningskrav. Examineringen sker maskinellt – med tusentals deltagare är det omöjligt för läraren att ge individuell återkoppling. Däremot finns plattformar där deltagarna kan ha kontakt och diskutera med varandra. Kurserna ger inga högskolepoäng, men väl ett certifikat på genomförd kurs

Publicerad: to 13 nov 2014. Ändrad: fr 05 feb 2016