BB8 VT17 – ett kandidatarbete

​En egen Star Wars -robot!?!
Kan man konstruera en kopia av roboten BB8 enbart utifrån det som syns i filmerna? För det finns ju ingen bruksanvisning att ladda ner.
Petter, Erik, Linus, Oscar, Gustav, och Henrik har bestämt sig för att försöka. De går olika program på Chalmers och nu ska de göra sitt kandidatarbete tillsammans.
Under vårterminen har du chans att lära känna dem i den här videoserien – BB8 VT17.
Vi kommer att följa killarna från att de försöker förstå hur BB8 är konstruerad fram till kandidatarbetesmässan i maj – kommer de att ha en robot att visa upp?

VIDEO: Kommunikation och marknad, Chalmers
MUSIK: RoboPoke – Gianluigi Gallo [PRS], SaraoMusic

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 07 jun 2017