Prepared for the oceans - Maritime educations at Chalmers

Chalmers tekniska högskola förser sjöfartsbranschen med välutbildad personal för alla positioner. Med en examen från Chalmers blir våra studenter en stor tillgång för sina arbetsgivare redan från början.

Publicerad: ti 27 sep 2011.