Tenta

Efter varje kurs eller del av kurs på en utbildning prövas dina kunskaper. Den vanligaste formen av kunskapsprov är så kallad skriftlig tentamen (tenta) men även andra examinationsformer såsom muntlig tentamen, projektarbete, laboration och uppsatsskrivning förekommer.

Det är kursens examinator som är ansvarig för att du som student får information om kursens examination (form, tid, hjälpmedel etc). Examinator har det yttersta ansvaret för genomförandet av examinationen och beslut om betyg.

Publicerad: to 14 okt 2010.