Poäng och betyg

Alla högskoleutbildningar räknas i högskolepoäng. Kursernas och utbildningsprogrammens omfång anges med ett poängsystem, där ett läsår omfattar 60 högskolepoäng (hp). Detta innebär att en civilingenjörsutbildning omfattar 300 högskolepoäng (5 år) och att en högskoleingenjörsutbildning omfattar 180 högskolepoäng (3 år). Poängsystemet är anpassat till övriga europeiska länder så att det ska bli lättare att jämföra högskoleutbildning över gränserna.

Chalmers använder i de flesta kurser betygsskalan Underkänd, 3, 4 och 5. På en del kurser kan man bara få betygen Underkänd och Godkänd. Blir du underkänd på en kurs innebär det att du antingen måste göra en omtentamen eller att du måste komplettera med något annat för att kunna bli godkänd.

Publicerad: to 14 okt 2010.