Kurslitteratur

Varje kurs ger vid kursstart ut ett kurs-PM där information om kursen finns, bland annat vilken kurslitteratur som används.. På Chalmers studentportal finns informationen (liknande den i kurs-PM) om litteratur, vid ett tidigare skede.

Studentportalen

Bokhandlar med kurslitteratur

Den mesta litteratur som används i Chalmers-kurser går att köpa på Chalmers bokhandel – Store. På Göteborgs Studentbokhandel kan man finna kurslitteratur med studentrabatter,  utbudet vänder sig i första hand till studenter på Göteborgs universitet.

Cremona - Store - Chalmers bokhandel
Göteborgs studentbokhandel

Kurslitteratur på biblioteken

Mycket kurslitteratur kan man också hitta på biblioteket. Chalmers bibliotek finns på bägge campus. På Campus Johanneberg finns huvudbiblioteket och Arkitekturbiblioteket och på Campus Lindholmen finns Lindholmenbiblioteket. I bibliotekets katalog Chans kan du söka fram det material som du behöver t ex böcker, examensarbeten, avhandlingar och tidskrifter. Chalmers bibliotek har också en omfattande samling av elektroniskt material som databaser, e-böcker och e-tidskrifter. Det materialet är tillgängligt för dig som student antingen du befinner dig på Chalmers eller hemma. På biblioteket finns också möjlighet att använda datorer och att kopiera.

I Göteborg finns också ett universitetsbibliotek som tillhandahåller ett brett utbud för forskare och studenter, främst på Göteborgs universitet. Detta kompletteras med Göteborgs stadsbibliotek och dess filialer.

Begagnade böcker

Många äldre kursare säljer begagnade böcker via annonser på anslagstavlor på sektionen och i kårhuset. Detta är ett billigt sätt att få tag på litteratur för kurser. Men tänk på att viss litteratur ändras från år till år.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 27 jan 2016