Skiss över Tracks Lärandemiljö. Arkitekt & Visualisering: CaseStudio AB
Tracks lärandemiljö. Arkitekt & Visualisering: CaseStudio AB​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tracks – valbara kurser och innovativa lärandemiljöer

Tracks är ett nytt utbildningskoncept på Chalmers som innehåller en stor satsning på både lärande och lärandemiljöer. Tracks betyder spår och det är just det Chalmers studenter erbjuds – spår mellan olika utbildningar i form av valbara kurser, som studenten själv väljer efter eget intresse. Syftet med Trackskurserna är bland annat att möta studenternas behov av en mer individualiserad studiegång.  


Vad är en Trackskurs?
Trackskurserna är tvärdisciplinära och valbara, öppna för alla Chalmersstudenter, årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Du kan läsa Trackskurser antingen på grundläggande eller avancerad nivå beroende på var du befinner dig i dina studier. Kurserna är CSN-berättigade, och de kan läsas som valbar kurs eller läsas utöver ditt ordinarie program.

På Chalmers studentportal kan du läsa mer om vilka kurser som finns för tillfället, vad de handlar om, omfattning, behörighetskrav med mera. Där finns även kontaktinformation för frågor, information om när kurser börjar och när det är deadline för ansökan. 

Aktuella Trackskurser​ (Chalmers Studentportal)

Tvärdisciplinärt samarbete 
Ingenjörs- och arkitektutbildningar organiseras oftast per disciplin: maskinteknik, kemiteknik och så vidare. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt ingenjörsarbete, men ingenjörer behöver även utveckla tvärdisciplinära färdigheter, då ett bredare systemtänk krävs för att kunna lösa framtidens utmaningar. I Chalmers Trackskurser möts studenter med olika kunskaper och bakgrund för att tillsammans arbeta med aktuella samhällsutmaningar. Det kan handla om att samarbeta kring utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, transportbranschen eller tillsammans ta sig an frågeställningar kopplade till etik och AI. 

Samverkan med näringsliv, samhälle och den senaste forskningen
Tracks kurser hålls i nära samarbete med det omgivande samhället, industrin och den senaste forskningen. Genom att tillsammans angripa verkliga och aktuella problem inom ramen för Trackskurserna, utvecklar studenterna nya arbetsätt och nätverk utanför sina egna ämnesområden och utanför akademins värld. Trackskurserna kan fungera som en slags brygga, från studierna till arbetslivet. 

Professionella färdigheter
Det tvärdisciplinära team-arbetet som erbjuds inom Trackskurserna utvecklar dina kunskaper och färdigheter i bland annat teamwork, etik, kommunikation och entreprenörskap – så kallade professionella färdigheter – utan att kompromissa med de mer djupgående ämneskunskaperna som varje kurs ger.

Moderna lärandemiljöer
För att ge Chalmers studenter bästa möjliga förutsättningar utvecklas just nu en samlad lärandemiljö på campus Johanneberg, med fokus på framtida behov. Tracks Lärandemiljö erbjuder studenterna nya arbetssätt och moderna verktyg, exempelvis: studio för film och virtual reality, fysiologilab, textilstudio med mera. Invigning förväntas ske i början av 2022.

Visa ▼

FAKTA OM TRACKSKURSERNA

  • Trackskurserna är valbara, öppna för Chalmersstudenter från alla program, årskurs 2-5 och för Chalmers alumner. Alla kurser hålls på engelska och är CSN-berättigade. 
  • Trackskurserna är en del av Chalmers ordinarie utbildningsutbud, men tillhör inte ett specifikt program eller en enskild institution.
  • Omfattningen på Trackskurserna är 3, 7,5 och 15 p. Men de flesta kurser ges under en längre tid, exempelvis under en termin (halvfart) eller längre (kvartsfart).
  • Kursernas behörighetskrav kan se olika ut. Villkor för kurserna definieras av ansvarig examinator, se separat kursinformation för mer detaljer. Om du som student inte har tillräcklig behörighet, går det att komplettera med inläsning av förkunskaper före eller under kursens gång i överenskommelse med examinator. 
  • Du kan läsa Trackskurser antingen på grundläggande eller avancerad nivå beroende på var du befinner dig i dina studier. På masternivå /avancerad nivå kan de inkluderas som valbar kurs. På grundläggande nivå är det möjligt att programansvarig efter en överenskommelse godkänner kursen så att de kan inkluderas som valbar kurs.
  • Trackskurserna är inte helt bundna till läsperioderna och eftersom de oftast inte går på helfart kan de sträcka sig över längre perioder. I dagsläget finns det inga fasta tider för Tracks-kurserna utan det bestäms av examinator i samråd med studenterna. 
  • Tracks kurser hålls under olika temaområden som startas upp och avslutas kontinuerligt. Varje tema finns dock kvar i ungefär tre år. Vilka teman som väljs ut baseras bland annat på hur aktuella de är och hur nära koppling som finns till Chalmers forskning. Mer information finns på Chalmers studentportal.
Källa: Chalmers studentportal

Sidansvarig Publicerad: må 23 aug 2021.