Studera med funktionsvariation / funktionsnedsättning

Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, öppen för alla. Därför strävar Chalmers efter att vara ett föredöme när det gäller att erbjuda studenter och anställda en kreativ miljö, med bästa möjliga förutsättningar för arbete, studier och personlig utveckling, oavsett funktionsvariation (funktionsnedsättning).

Så här ansöker du om pedagogiskt stöd
Studenter ansöker om pedagogiskt stöd via systemet Nais. Logga in i Nais med ditt Chalmers ID eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ instruktionerna. Till ansökan ska läkarintyg eller en utredning som styrker den varaktiga funktionsvariationen bifogas.

När du gjort din ansökan får du ett mejl som bekräftar att ansökan är inkommen. Vi kommer också att kalla dig till ett personligt möte. Ditt beslut och rekommenderade stödåtgärder får du bekräftat i Nais efter mötet. 
Vid frågor är du välkommen att maila oss på mailadressen funka@chalmers.se

Doktorander kan beviljas pedagogiskt stöd kopplat till studiesituationen. Doktorander ansöker genom att logga in i www.nais.uhr.se. För stöd relaterat till doktorandens arbetsmiljö eller arbetsuppgift är det närmsta chef där doktoranden är anställd som tar ansvar.
 

Bra att veta!

Legimus, du som har behov av talböcker kan få hjälp med detta på Biblioteket.

Programvaror, här kan du ladda ned programvaror som du fritt kan använda under din studietid.

Chalmers Writing Center, behöver du stöd och hjälp med skrivprocessen, boka en session på Chalmers Writing center.

Mattesupport, för dig som är Chalmersstudent eller går en kurs på naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet.
 
Biblioteket, du kan få hjälp med informationssökning, referenshantering och publicering. Boka en bibliotekarie.
 
 


Kontakta samordnare

funka@chalmers.se


Mer information:
​​

Publicerad: fr 20 dec 2019.