Examen

I examensordningen anges vilka examina som Chalmers har rätt att utfärda (Regeringsbeslut U2006/9375/UH, U2007/4718/UH), vilka krav som ställs för respektive examen och vilka huvudområden som finns på Chalmers. 

Det finns två typer av examina inom grundutbildningen: yrkesexamen och generell examen.

Generella examen

En generell examen är en allmän examen som ställer krav på huvudområde och fördjupningsnivå. Högskoleverket ger följande definition: Det är en icke yrkesbestämd examen som uppnås efter högskoleutbildning med viss inriktning, varav en del inom ett huvudsakligt område, fastställt av berört lärosäte.

Generella examen på grundnivå:

Högskoleexamen

Kandidatexamen

Generella examen på avancerad nivå:

Magisterexamen

Masterexamen

Generella examen på forskarnivå:

Licentiatexamen

Doktorsexamen


Yrkesexamen

Yrkesexamen är en examensform för utbildningar som leder fram till särskilda yrken exempelvis arkitekt eller civilingenjör. För dessa examina finns, till skillnad från en generell examen, mer detaljerade krav på specifikt innehåll. Yrkesexamen uppnås efter att studenten läst enligt programplan och kommer ofta med olika former av legitimations- eller behörighetskrav. I varje utbildningsplan framgår kraven för respektive utbildning.

Yrkesexamen på grundnivå:

Högskoleingenjörsexamen

Sjöingenjörsexamen

Sjökaptensexamen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (ett undervisningsämne)

Yrkesexamen på avancerad nivå:

Arkitektexamen

Civilingenjörsexamen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (två undervisningsämnen)

 

Examensceremoni

Om examen och examensbenämningar​

Diploma Supplement

Sidansvarig Publicerad: fr 21 jan 2022.